مقاله – ارائه راهکاری برای چالش های موجود در سیستم عامل های ابری

سرویس های ابر، پورتال های سلف سرویس دارند که به آسانی مدیریت می شوند.
دسترسی وسیع به شبکه
توانمندی های موجود بر روی شبکه، از طریق مکانیزم های استاندارد که استفاده از روش های ناهمگون پلتفرم های کلاینت، مانند تلفن های موبایل، لپ تاپ ها و PDA ها، را ترویج می کنند، قابل دسترسی هستند.
ائتلاف منابع
منابع محاسباتی فراهم کننده جمع آوری شده اند تا با به کارگیری مدل چند مشتری به چندین مشتری خدمت رسانی کنند. این کار به وسیله منابع فیزیکی یا مجازی مختلف که به شکلی پویا و بنابر درخواست مشتری واگذار و پس گرفته می شوند، صورت می گیرد. در اینجا حالتی از عدم وابستگی به مکان وجود دارد که در آن مشتری معمولاً کنترل یا دانشی درباره محل دقیق منابع فراهم شده ندارد ولی ممکن است در سطوح بالاتر انتزاعی بتواند محل را تعیین کند، مثل: کشور، استان یا مراکز داده. برای نمونه منابع شامل فضای ذخیره سازی، توان پردازشی، حافظه، پهنای باند شبکه و ماشین های مجازی می شود.
انعطاف پذیری سریع
می توان امکانات را به سرعت و با انعطاف، در بعضی موارد به صورت خودکار، به دست آورد تا به سرعت گسترش داده شده( از دید مقیاس) یا درجا آزاد شوند و خیلی سریع به مقیاس کوچکتری دست یابند. از دید مشتری امکاناتی که برای به دست آمدن در دسترس هستند اغلب نامحدود به نظر می آیند و می توانند به هر مقدار و در هر زمان خریداری شوند.
سرویس اندازه گیری شده
سیستم های ابری منابع را خودکار کنترل و بهینه می کنند. این کار با به کارگیری توانایی اندازه گیری در سطحی از تجرید که مناسب گونه آن خدمت ( مثل: فضای ذخیره سازی، توان پردازشی، پهنای باند و شمار کاربران فعال) است انجام می شود. میزان استفاده از منابع می تواند به شکلی شفاف هم برای مشتری و هم برای فراهم کننده زیر نظر گرفته، کنترل شده و گزارش داده شود.
معماری سرویس گرا[۱۵]
معماری مبتنی بر سرویس در واقع یک مجموعه ای از سرویس ها است که با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. حین این ارتباط ممکن است داده هایی را بین یکدیگر پاس کاری کنند و همچنین ترکیب دو یا چند سرویس با هم یک کار انجام دهد. در این جا چند مفهوم اتصال بین سرویس ها مورد نیاز است. برخلاف دهه های گذشته که نرم افزارها قائم به خود و انفرادی بودند، در حال حاضر روند تکامل نرم افزارها به سوی معماری مبتنی بر سرویس می رود. رشد انفجاری تکنولوژی های اینترنت و تعداد کاربران آن موجب شده که فروش نرم افزار جای خودش را به اجاره نرم افزار بدهد. شرکت های بزرگی مانند مایکروسافت، گوگل، سان و حتی آمازون به این سمت می روند که به جای فروش مستقیم نرم افزار به کاربر خدمات نرم افزاری را ارئه دهند. معماری مبتنی بر سرویس معماری نرم افزار یا سیستمی است که امکاناتی چون کامپوننت ها، استفاده مجدد، توسعه پذیری و راحتی را در اختیار ما قرار می دهد. این ویژگی ها برای شرکت هایی که به دنبال کاهش هزینه هستند و به جای فروش به اجاره سرویس های نرم افزار تاکید دارند، الزامی است[۹].
مدلهای سرویس
در مدل سرویس، انواع گوناگون ابر بیانگر قالبی هستند که زیر ساختها در آن قرار میگیرد. اکنون محدوده شبکه، مدیریت و مسئولیتها به پایان میرسد و امور مربوط به بخش سرویسدهندهی ابر آغاز میشود. با پیشرفت محاسبات ابری فروشندگان، ابرهایی را با سرویس های مختلف مرتبط به کار خود عرضه مینمایند. با سرویسهایی که عرضه میشوند مجموعه دیگری از تعاریف به نام مدل سرویس در محاسبات ابری مطرح میشود. برای مدلهای سرویس، نامگذاریهای بسیاری صورت گرفته که همگی به فرم زیر تعریف شده اند:
XaaS,or “<something>as a Service”
در حال حاضر در جهان سه نوع سرویس به صورت متداول شناخته می شود:
زیر ساخت به عنوان سرویس[۱۶]
زیر ساخت به عنوان سرویس یا IaaS ماشینهای مجازی، فضای ذخیرهسازی مجازی، زیر ساخت های مجازی و سایر سخت افزارهای کاربردی را به عنوان منابع برای مشتریان فراهم میآورد. سرویسدهندهی IaaS تمامی زیر ساختها را مدیریت مینماید و در حالی که مشتریان مسئول باقی جنبههای استقرار میباشند. از جمله سیستم عامل، برنامهها و تعاملات سیستم با کاربر و غیره.
در جدول ۲-۱ تعدادی از سرویس دهندگان شناخته شده در حوزه IaaS به همراه توصیفی کوتاه از نوع سرویس ارائه شده آنها آورده شده است.
جدول۲-۱ : سرویس دهندگان زیر ساخت به عنوان سرویس

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

تحقیقات و مطالعات انجام شده :
در مورد مطالعات و بررسی وضعیت رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی پژوهش هایی در سطح ملی و بین المللی (خارجی) انجام شده که برخی از آنها عبارتنداز:
۲-۳-۱ تحقیقات و بررسی های داخلی:
۱)عنوان مقاله : بررسی رابطه استقرار سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در ادارات دولتی شهر کرمان .
نویسندگان: محمود نکویی مقدم ، علی حسن زاده ، وحید یزدی فیض آبادی
آدرس مقاله: مجله مدیریت اطلاعات سلامت ، دوره پنجم ، شماره اول ، بهار و تابستان ۱۳۸۷
نتیجه‌گیری
نتایج این پژوهش یافته‌های مطالعات قبلی در خصوص وجود ارتباط بین انواع فن‌آوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی با ساختار سازمانی را مورد تایید قرار داد و آنرا به عنوان یک مولفه مهم در شناخت سازمان و به طور کلی طراحی سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت تایید نمود. استقرار نظام اطلاعات مدیریت در ادارات مورد بررسی باعث افزایش میزان تمرکز در تصمیم‌گیری در سطوح مدیریتی، کاهش میزان رسمیت سازمانی و افزایش پیچیدگی افقی و کاهش سلسله مراتب سازمانی می‌شود. لذا حائز اهمیت است که برای انطباق هر چه بیشتر بین ورود سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در راستای استفاده بهینه و اثربخش از این سیستم‌ها، طراحی معماری سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی مجدد ساختار سازمانی به طور همزمان در قالب یک طرح تحول و توسعه سازمانی (Organizational Development) مورد توجه قرار گیرد.
۲) عنوان مقاله : رابطه سطح فناوری اطلاعات با ابعاد سه گانه ساختار سازمانی در بیمارستانهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی تهران
نویسندگان:فیض اله اکبری ، سید مصطفی حسینی ، ابوالقاسم پور رضا ، شهرام توفیقی ، سمانه حیدری
آدرس مقاله: مجله مدیریت اطلاعات سلامت ، دوره هفتم ، شماره چهارم ، زمستان ۱۳۸۹
یافته های این پژوهش می توانداثرات فن آوری اطلاعات را بر ابعاد مختلف ساختار سازمانی (رسمیت ؛ پیچیدگی ،‌تمرکز ) و برعکس روشن نموده ، بدین ترتیب مدیران را در جهت طراحی ساختار سازمانی مناسب و سازگار با فن آوری پیشرفته اطلاعاتی یاری دهد
وضعیت کلی فن آوری اطلاعات با “تمرکز ” رابطه معنی داری وجود داشت . همین ارتباط بین وضعیت کل فن آوری اطلاعات با رسمیت نیز برقرار بود. اما بین وضعیت کلی فناوری اطلاعات با پیچیدگی ارتباط معنی داری وجود نداشت .
۳)عنوان مقاله: سیستم های اطلاعات مدیریت و رابطه ان با ساختار سازمانی(بانک شهر رشت)
نویسندگان: کاوه ابراهیم نیا ، سید محمد مهدی روحی پور
آدرس مقاله: INTER DISCIPLINARY JORNAL OF CONTER MPORARY RESEARCH IN BUSINESS , MAY 2013 , VOL 5 , NO 1
نتیجه گیری :
این تحقیق و تحقیقات قبلی رابطه بین فن آوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی دارای ساختار سازمانی را ثابت کرده و اهمیت آن در طراحی ساختار سازمانی را تایید میکند . استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت در سازمان مورد بررسی باعث افزایش میزان تمرکز در تصمیم گیری در سطوح مدیریت و افزایش پیچیدگی افقی ،‌کاهش سلسله مراتب و میزان کارمند گرایی در سازمان می شود .
۴) عنوان مقاله: سیستم اطلاعات مدیریت ، عملکردها ، ساختار و اهمیتش در تصمیم گیری
نویسندگان: مریم پدر پور ، کبری زارودی ، سولماز افرانچه ، سودا ریاضی
آدرس مقاله: : INTER DISCIPLINARY JORNAL OF CONTER MPORARY RESEARCH IN BUSINESS , FEBRUARY 2013 , VOL 4 , NO 10
نتایج:
جز متشکله مهم عصر حاضر اطلاعات ، توسعه سریع و آگاهانه اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات است . اطلاعات بر تمامی جوانب زندگی روزانه نفوذ کرده و تاثیر دارد . وحالا وقت داشتن اطلاعات در باره انجام کار و خدمتی است که می خواهیم به بدترین شکل ممکن انجام شود.
تکنولوژی (فن آوری) ارتباطات و اطلاعات منجر به توسعه گسترده اطلاعات شده و تکنولوژی ارتباطات باعث شده که موضوع دستیابی و فرصت هایی که پشتیبان تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک است سریعتر و صحیحتر انجام شود و کیفیت تصمیم گیری افزایش یافته و زمان مورد نظر برای حصول به اطلاعات مفید را کاهش می دهد.
اطلاعات مدیریت به مدیران تمامی سطوح کمک می کند تصمیمات دقیقتر و صحیحتر بگیرند و موانع تصمیمات داخلی و خارجی را مشخص می کند . بروشنی ، متد مناسب مطالعه وبازبینی استفاده ، کارایی و موثر بودن عملکرد های سازمانی را افزایش داده و هماهنگی بهتری بین اهداف کوتاه مدت ،‌متوسط ودراز مدت سازمان برقرار می کند .
۵) عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی اثرات فن آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی
دانشگاه و سال دفاع: دانشگاه تهران ، مجتمع آموزش عالی قم ، ۱۳۸۰
دانشجو: محمد رضا غلامزاده
استاد راهنما: دکتر امیر مانیان
استاد مشاور: دکتر عادل آذر
نتایج :
نتیجه گیری از فرضیه اخص (۱) : فرضیه اخص (۱) در تحقیق حاضر رابطه میان فن آوری اطلاعات و پیچیدگی را مورد بررسی قرار می دهد . شاخص های عمده در تعیین پیچیدگی سازمان عبارتند از تفکیک افقی ، تفکیک عمودی و تفکیک جغرافیایی .
فن آوری اطلاعات قادر است بر هر یک از شاخص های زیر اثر بگذارد . به عنوان مثال می تواند از طریق افزایش یا کاهش نیروی کار متخصص ،‌یکی شدن و حذف بعضی از شغلها و یا ایجاد واحدهای خاصی بر تفکیک افقی ،‌از طریق کاهش یا افزایش حیطه نظارت و تعداد سطوح سازمانی بر تفکیک عمودی و با فراهم آوردن امکاناتی نظیر کنفرانس از راه دور و … بر تفکیک جغرافیایی اثر می گذارد . نتایج به دست آمده از داده های گرد آوری شده ،‌وجود رابطه ای ، نسبت میان این دو متغیر را نشان می دهد .
نتیجه گیری از فرضیه اخص (۲):
فرضیه اخص (۲) در تحقیق حاضر رابطه میان فن آوری اطلاعات و رسمیت را مورد بررسی قرار می دهد . نتایج به دست آمده وجود رابطه ای منفی و ضعیف رامیان فن آوری و رسمیت نشان می دهد . یعنی فن آوری اطلاعات نتوانسته ، منجر به تغییرات زیادی در بعد رسمیت شرکتهای مورد بررسی گردد.
لازم به توضیح است که یکی از دلایل بالا بودن میزان رسمیت در سازمانهای ما،‌تمایل مدیران و سرپرستان به داشتن اطلاعات مکتوب و صدور و دریافت دستورات کتبی می باشد .

سازمان سرویس/ ابزار توصیف لایه-سطح
آمازون Elastic Compute Cloud سرور مجازی IaaS- سرویس منبع مجازی
Dynamo سیستم ذخیره سازی مبتنی بر کلید-ارزش[۱۷] IaaS- سرویس زیرساخت پیشرفته
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ارایه‏ی یک الگوریتم مقیاس‎پذیر آگاه از بارکاری جهت زمان‏بندی ماشین‏های مجازی- قسمت …

WABIپیاده‏سازی Sun با هدفی شبیه Wine است که به کاربران اجازه می‏دهد برنامه‏های کاربردی ویندوز مایکروسافت را روی چند محیط عملیاتی یونیکس که سیستم X استفاده می‏کند اجرا کنند. WABI همچنین نسخه‏ای دارد که WabiServer نامیده می‏شود و اجازه می‏دهد چندین کاربر به‏صورت راه دور از WABI بر روی کامپیوتر مشتری استفاده کنند. این ماشین مجازی با ترجمه‏ی فراخوان‏های ویندوز به فراخوان‏های یونیکس و X و در سکوهای RISC، با ترجمه دستورات x86 به دستورات RISC کار می‏کند. با این حال پیاده‏سازی آن به گستردگی Wine نیست به همین دلیل در اجرای صحیح برنامه‏های خاصی به مشکل بر می‏خورد.
پردازش ابری
در این بخش نخست به تاریخچه‏ی سیستم‏های پردازش ابری اشاره خواهد شد و سپس به مزایای استفاده از این فناوری به ویژه در کاهش مصرف انرژی پرداخته خواهد شد. در ادامه انواع ابرهای محاسباتی معرفی می‏شوند و به حیطه‏ی کاربرد هرکدام اشاره خواهد شد.
تاریخچه
جان مک کارتی در سال ۱۹۶۰ این ایده را مطرح کرد که محاسبات نیز می‏توانند به‏عنوان صنایع همگانی نظیر آب و برق سازماندهی شوند. جان یک دانشمند کامپیوتر نظری بود که از منطق ریاضیات در هوش مصنوعی حمایت کرد. چهار دهه بعد، محاسبات همگانی توسط شرکت‏های مهم IT نظیر آمازون، اپل، گوگل، HP، IBM، مایکروسافت و اوراکل پذیرفته شد.
محاسبات ابر حرکتی است که در اواسط دهه اول هزاره جدید شروع شد. این حرکت با این ایده که پردازش اطلاعات می‏تواند در فضای محاسباتی و سیستم‏های انباره بزرگ قابل دسترس از طریق اینترنت با کارایی بیشتری انجام می‏شود شتاب بیشتری گرفت.
محاسبات ابر الگوی حرکت از محاسبات و محتوای محلی به محاسبات و محتوای شبکه محور را زمانی‏که منابع انباره‏ای و محاسباتی توسط مراکز داده دور تامین شود پشتیبانی می‏کند. برنامه‏های کاربردی مهندسی و علمی، داده‏کاوی، محاسبات مالی، بازی‏ها، شبکه‏های اجتماعی و همچنین محاسبات دیگر و فعالیت‏های حساس به داده از محاسبات ابر استفاده می‏کنند. اطلاعات ذخیره شده در ابر مزایای قابل توجهی داشته و توسط تامین‏کنندگان سرویس پذیرفته شد. برای مثال، اپل در سال ۲۰۱۱ iCloud را منتشر کرد که حالتی شبکه محور برای محتواهایی نظیر موسیقی، ویدیو، فیلم و اطلاعات شخصی بود. محتواها که قبلا به وسایل شخصی نظیر ایستگاه کاری، لپ‏تاپ‏ها، تبلت‏ها و گوشی‏های هوشمند محدود بود که نیازی نداشتند که برای مدت طولانی به‏صورت محلی ذخیره شود و می‏تواند روی این دستگاه‏ها به اشتراک گذاشته شده و هرجایی که دستگاه به اینترنت وصل شود قابل دسترس باشند.
جذابیت محاسبات ابر در این است که سرویس‏های محاسباتی و انباره‏ای و قابل‏توسعه ارایه می‏کند. منابعی که برای این سرویس‏ها استفاده می‏شود قابل اندازه‏گیری بوده و کابران فقط هزینه‏ی منابعی را می‏پردازند که استفاده می‏کنند. ابر محاسباتی یک واقعیت تجاری است که سازمان‏های زیادی آن را پذیرفته‏اند.
ابر محاسباتی به دلیل تسهیم منابع از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. داده‏ی کاربردی نزدیک به سایتی که استفاده می‏شود ذخیره می‏شود به روشی که وسیله و محل آن مستقل است. این استراتژی ذخیره‏سازی داده قابلیت اطمینان و امنیت را افزایش می‏دهد . امنیت و نگهداری توسط تامین‏کنندگان سرویس تضمین می‏شود.
محاسبات ابر یک واقعیت اجتماعی و فنی و همچنین یک فناوری است. حالا باید اندیشید که زیربنا چگونه درگیر این الگو خواهد شد و چه برنامه‏های کاربردی باید مهاجرت داده شوند. مفهوم اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی این تغییر در فناوری بسیار مهم است به موجب آن کاربران به سرویس‏های ایجاد شده توسط مراکز داده بزرگ و داده خصوصی و نرم‏افزار ذخیره شده روی سیستم‏ها که خارج از کنترل آن‏ها می‏باشند متکی هستند.
مزایای اقتصادی ابر
مراکز داده با مقیاس بزرگ- مراکز با تعداد بیش از ۵۰۰۰۰ سیستم- به دلیل صرفه‏جویی در مصرف انرژی از مراکز با اندازه متوسط که حدود ۱۰۰۰ سیستم دارند اقتصادی‏تر است. در مراکز داده بزرگ کامپیوترهایی وجود دارند که تجربه کاهش ۵ تا ۷ برابری مصرف منابع ازجمله انرژی را در مقایسه با مراکز با اندازه متوسط دارند [۱۶]. هزینه‏های شبکه مراکز متوسط برای هر Mbit/sec/month به دلار۱/۷=۱۳÷۹۵ برابر بیشتر و هزینه‏های انباره برای هر Gbyte/month به دلار ۷/۵=۴/۰÷۲/۲ بیشتر بود. سربار اجرایی مراکز متوسط بیشتر است زیرا در مراکز متوسط به ازای هر ۱۴۰ سیستم یک سیستم مدیریتی وجود دارد درحالی‏که در مراکز بزرگ هر ۱۰۰۰ سیستم یک سیستم مدیر دارند.
مراکز داده از مصرف کنندگان بسیار بزرگ انرژی الکتریکی برای سرپا و خنک نگهداشتن کارگزارها و زیربنای شبکه هستند. برای مثال، ۶۰۰۰ مرکز داده در ایالات متحده به گزارش خودشان در سال ۲۰۰۶، ۶۱ بیلیون کیلو‏وات‏ساعت مصرف داشتند که ۵/۱% از کل انرژی الکتریکی ایالات متحده را به خود اختصاص می‏داد و هزینه‏ای بالغ بر ۵/۴بیلیون دلار داشته است. برق درخواستی برای مراکز داده از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ دوبرابر پیش‏بینی شد. پیش‏بینی شده بود که اوج درخواست از ۷ گیگاوات در سال ۲۰۰۶ به ۱۲ گیگا وات در سال ۲۰۱۱ افزایش یابد که نیازمند ساخت ۱۰ نیروگاه جدید است. هزینه انرژی در ایالات متحده از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است مثلا هزینه‏ی یک کیلو وات ساعت در آیداهو ۶/۳ سنت، کالیفرنیا ۱۰ سنت و هاوایی ۱۸ سنت است بنابراین مراکز داده باید در سایت‏های

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

با هزینه انرژی کمتر قرار بگیرند
انواع ابر پردازشی
به دلیل پوشش دادن زیربناهای با اندازه متفاوت، با مدیریت متفاوت و کاربران متفاوت چند نوع ابر متصور هستند:
ابر خصوصی
ابر خصوصی زیرساختی است که فقط در اختیار یک سازمان قرار دارد ولی ممکن است مدیریت آن در اختیار خود آن سازمان یا شرکت دیگری باشد. این ابر می‏تواند درون یا برون سازمان قرار داشته باشد
ابر همگانی
ابر همگانی بین چندین سازمان مشترک است و شامل یک مجموعه‏ی خاص می‏شود که علایق مشترک دارند(مثلا ماموریت، نیازهای امنیتی، سیاستی ). این ابر می‏تواند توسط سازمان‏ها یا یک شرکت ثالث مدیریت شود.
ابر عمومی
ابر عمومی زیرساختی است که به صورت گسترده و برای استفاده عموم فراهم شده است و معمولا توسط شرکت‏هایی ارایه می‏شود که سرویس‏های مبتنی بر ابر را ارایه می‏نمایند.
ابر ترکیبی
ابر ترکیبی زیرساختی متشکل از دو یا چند ابر (خصوصی، همگانی و یا عمومی) که با وجود این که از یک دیگر جدا هستند ولی با هم ارتباط دارند مثلا دو ابر ممکن است جهت توازن بار با هم در ارتباط باشند.
تحقیقات مرتبط
مقدمه
مطالعات متعددی در مورد زمان‏بندی ماشین‏های مجازی در محیط‏های توزیع‏شده انجام شده است. رویکردهای متفاوت، با مسایل متفاوتی در حوزه‏ی زمان‏بندی مانند جانمایی اولیه، تجمیع و رابطه‏ی معکوس بین برآورده کردن توافقات سطح سرویس[۷۵] و هزینه‏ی ارایه‏دهنده‏ی خدمات، روبرو می‏باشند. در پژوهش‏های انجام شده معمولا یک مدل ریاضی از این مسایل ارایه می‏شود و سرانجام این مدل با یک الگوریتم تقریبی و یا ابتکاری[۷۶] حل می‏شود. به دلیل ماهیت پیچیده‏ی این مسایل، در بیشتر موارد به سراغ روش‏های حل صریح این مسایل نمی‏توان رفت. در نتیجه همواره رابطه‏ی عکس بین کیفیت راه حل که به صورت فاصله‏ی راه‏حل تقریبی با راه حل کامل بیان می‏شود و زمان محاسبه‏ی پاسخ بر قرار است. بدیهی است هرچه راه‏حل دقیق‏تر باشد و به پاسخ کامل نزدیکتر، الگوریتم آن نیز پیچیده‏تر است در نتیجه زمان اجرای بیشتری دارد.
رویکردهای متفاوت به زمان‏بندی ماشین‏های مجازی
تانگ و همکاران [۱۷] یک الگوریتم تقریبی ارایه نموده‏اند که در زمان کوتاهی چندین هزار ماشین مجازی را بر روی چندین هزار ماشین سخت‏افزاری زمان‏بندی می‏کند. هدف این الگوریتم بیشینه‏سازی ارضا نیازمندی نرم‏افزارها به منابع و کاهش تعداد توقف و شروع ماشین‏های مجازی و توازن بار کاری بین ماشین‏های مجازی است. اما این الگوریتم تقریبی برای نرم‏افزارهای تحت وب ارایه شده و با اجرای چند نمونه از یک نرم‏افزار تحت وب بر روی بستر توزیع شده‏ی مجازی سعی در برقراری توازن بار دارد. هرمنیر و همکاران [۱۸] یک روش پویا برای استقرار کارگزارها در یک محیط توزیع‏شده‏ی ناهمگون ارایه نمودند که البته هدف آن کاهش تعداد ماشین‏های سخت‏افزاری استفاده شده بود. در این روش مهاجرت ماشین‏های مجازی سربار غیر قابل چشم‏پوشی را به سیستم تحمیل می کرد. وود و همکاران [۱۹] یک سیستم زمان‏بندی ارایه نمودند که بر مبنای بهره‏وری حافظه، شبکه و پردازنده، ماشین‏های مجازی را بر میزبان‏های سخت‏افزاری زمان‏بندی می‏نماید. هدف اصلی این زمان‏بند افزایش کارایی کل سیستم است. از آن‏جا که الگوریتم ارایه شده، جز مسایل سخت محسوب می‏شود استفاده از آن در محیط‏های با تعداد گره کم توجیه‏پذیر است. شرکت VMware نیز روشی به نام DRS (Distributed Resource Scheduler ) [20] را مطرح نموده است که اساس آن نیز افزایش بهره‏وری منابع سخت‏افزاری با متمرکزسازی ماشین‏های مجازی بر روی حداقل میزبان سخت‏افزاری است. هدف اصلی مقاله‏های مورد اشاره، گذشته از روش ارایه شده، افزایش بهره‏وری منابع سخت‏افزاری و کاهش میزبان‏های سخت‏افزاری می‏باشد
رویکرد دیگر به زمان‎بندی ماشین‏های مجازی، زمان‏بندی از دیدگاه مصرف انرژی است که شاخص‏ترین آن استفاده از تکنیک DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling) است. در این روش تنظیمات ولتاژ و فرکانس کاری پردازنده متناسب با بار کاری تغییر می‏کند. اکثر پردازنده‏های امروزی از این فناوری پشتیبانی می‏کنند. از این جمله می‏توان به کارهای لازوسکی و همکاران [۲۱] اشاره نمود. ارزیابی‏های آن‏ها کاهش مصرف انرژی قابل توجهی را نسبت به دیگر روش‏ها نشان می‏دهد. شریفی و همکاران [۲۲] نیز با در نظر گرفتن اثرات بار کاری دیسک و پردازنده بر مصرف انرژی، مدلی بر مبنای فرآیند برنامه‏ریزی غیر خطی[۷۷] ارایه نمودند. الگوریتم زمان‏بندی ارایه شده بر مبنای این مدل ماشین‏های مجازی را بر اساس بارکاری و هزینه‏ی مهاجرت به نوعی زمان بندی می‏نمود که مصرف انرژی کمینه شود. نتایج ارزیابی آن‏ها از کار خود بهبود در حدود ۲۴% در مصرف انرژی در مقایسه با روش‏های ایستا نشان می‏داد.
در نظر گرفتن ملاحظات دمایی نیز رویکردی دیگری جهت زمان‏بندی ماشین‏های مجازی است. وانگ و همکاران [۲۳] الگوریتمی از مرتبه‏ی چندجمله‏ای پیشنهاد کرده‏اند که با محاسبه‏ی میزان افزایش دما براساس اجرای یک وظیفه[۷۸]، زمان اجرای یک وظیفه و تعداد گره‏های محاسباتی برای انجام وظیفه، بارهای کاری را به گونه‏ای روی نودهای محاسباتی تقسیم می‏کند که کمترین دما جهت اجرای وظیفه‏ی مورد نظر ایجاد شود.
رویکرد دیگر به زمان‏بندی ماشین‏های مجازی، زمان‏بندی بر مبنای کمترین تداخل بار کاری است. نتاجی و همکاران [۲۴]
چارچوبی به نام Q-cloud را ارایه نموده‏اند که تخصیص منابع را براساس کمترین تداخل انجام می‏دهد. البته تمرکز ایشان بر بارهای کاری پردازشی[۷۹] بوده است. چیانگ و همکاران [۲۵] نیز با ارایه چارچوبی به نام TRACON، اثر بار کاری بین چند ماشین‏ داده محور همزمان را کاهش داده و به این ترتیب کارایی کل سیستم را بهبود داده اند. این چارچوب از تکنیک‏های یادگیری ماشین استفاده می‏نماید و شامل سه جز است: مدل پیش‏بینی تداخل بار کاری که کارایی یک ماشین مجازی را از روی منابعی که در دسترس دارد و منابعی که مصرف می نماید، محاسبه می‏کند. زمان‏بند آگاه از تداخل بار کاری از مدل موجود جهت استفاده‏ی بهینه از منابع استفاده می‏نماید و ناظر منابع و وظایف نیز با جمع‏آوری خصوصیات ماشین‏ها سعی در تطبیق مدل در زمان اجرا دارد.
در [۲۶] نویسندگان به بررسی اثر بارهای کاری متفاوت روی محیط‏های مجازی پرداخته‏اند. هر بار کاری با یک سری خصوصیات مانند متوسط بهره‏گیری پردازنده یا تعداد مراجعه به دیسک در ثانیه مشخص می‏شود. با مشخص شده هر بار کاری، تداخل کارایی بین دو ماشین اندازه‏گیری می‏شود. در نهایت نویسندگان با اندازه‏گیری کارایی و بار کاری روشی جهت خوشه‏بندی ماشین‏های مجازی ارایه نموده‏اند.
مزایا و معایب رویکردهای زمان‏بندی ماشین‏های مجازی
استفاده از روش‏های مبتنی بر افزایش بهره‏وری هرچه تمام‏تر منابع، بدون در نظر گرفتن تداخل بارهای کاری، افزایش زمان اجرا را به دنبال دارد. سخت‏افزارهایی که از DVFS پشتیبانی می‏نمایند معماری پیچیده دارند، پیش‏بینی فرکانس کاری مناسب پردازنده برای اجرای یک برنامه به سادگی امکان‏پذیر نیست. مدل‏های ارایه شده در روش‏های مبتنی بر دما به دلیل وجود پارامترهای فراوان (مانند: دمای اجزای محاسباتی، تغییرات دمای پردازنده بر اثر اجرای یک وظیفه، دمای نقاط مختلف محیط فیزیکی) و موثر و هم‏چنین دشواری اندازه‏گیری این پارامترها از یک سو، افزایش زمان اجرا به قیمت کاهش دما از سوی دیگر چالش‏های فرا روی این روش‏ها می‏باشند. روش‏های مبتنی بر تداخل بار کاری به عنوان یک رویکرد جدید به مساله‏ی زمان‏بندی ماشین‏های مجازی، هنوز به بلوغ کافی نرسیده‏اند و ارایه مدل‏های قابل قبول پیش‏بینی میزان تداخل بار کاری و الگوریتم‏های زمان‏بندی مبتنی بر این مدل‏ها از چالش‏های پیش روی این رویکرد است.
الگوریتم DVMS
مقدمه
پارامترهای متعددی در این که زمان‏بندی کی و کجا انجام شود وجود دارد. زمان‏بندی یک مساله‏ی بهینه‏سازی است که شامل چند محدودیت نیز می‏شود. در این رساله زمان‏بندی ماشین‏های مجازی به صورت رابطه‏ی (۴-۱) تعریف می‏شود: