مدیر سایت

فایل های دانشگاهی

مقایسه کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و دانشگاه گیلان از دیدگاه دانشجویان- قسمت ۴

سالنویسندهموضوع این مطالعه :ارزیابی مدیریت آموزش بر روی ادراکات و انتظارات دانشجویان براساس شش بعد نام

فایل های دانشگاهی

اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسایی توجه – بیش ‌فعالی در کودکان- قسمت ۷

الف: یکی از موارد شماره ۱ و یا ۲۱- شش (یا بیش از شش) مورد

فایل های دانشگاهی

مقایسه سطح کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن میان کودکان آزار دیده و کودکان عادی ۱۴ -۱۰ سال شهرستان بیرجند در سال ۱۳۹۱- قسمت ۱۸

۱۵۸     ۰۰۱/۰<       عادی     ۳۱/۳۱     ۹۷/۱۷  

فایل های دانشگاهی

اثربخشی رویکرد امید درمانی بر کاهش دلزدگی زناشویی و افزایش شادکامی زناشویی- قسمت ۹

افراد معمولا می دانند که چه موقع به کمک نیاز دارند، زمانی که رنج می

فایل های دانشگاهی

بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰- قسمت ۷

ج) حیطه مربوط به محیط و امکانات آموزشی: این حیطه در ارتباط با سنجش محیط

فایل های دانشگاهی

تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل- قسمت 20

.گسن،ریموند،جرم شناسی كاربردی،ترجمه:كی نیا،مهدی،1370،ناشرمترجم،چاپ اول،ص133. ↑ .نجفی ابرند آبادی،علی حسین،پیشین. ↑ .آشوری،محمد،تقریرات درس جرم شناسی،كارشناسی ارشد دانشگاه

فایل های دانشگاهی

بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی- قسمت ۱۴- قسمت 2

تجزیه و تحلیل نسبتها : مقایسه نسبتهای مالی محاسبه شده در سال جاری با نسبتهای

فایل های دانشگاهی

تحلیل تطبیقی نمایشنامه فاوست اثر گوته و داستان شیخ صنعان ۹۳- قسمت ۳

۴-۳-۱-۱- ریخت‌شناسی ۸۹۴-۳-۱-۲- شخصیت‌ها و شخصیت‌پردازی ۹۲۴-۳-۱-۳- کنش‌ها ۹۷۴-۳-۲- مقایسه محتوا و درون‌مایه دو اثر