پایان نامه بررسی تطبیقی پروتکل کیوتو با رژیم های منع سلاح های هسته ای

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش بین‌الملل

عنوان

بررسی تطبیقی پروتکل کیوتو با رژیم های منع سلاح های هسته ای از دیدگاه اهداف بازیگران

 مرداد 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه: 1

اهمیت موضوع: 1

دلایل انتخاب موضوع: 2

سئوالات تحقیق: 2

فرضیه های تحقیق: 3

سازماندهی تحقیق: 3

روش تحقیق: 3

روش گردآوری تحقیق: 3

فصل اول. 5

پروتكل كیوتو. 5

چکیده: 5

مقدمه: 8

قسمت دوم شکل دادن به مذاکرات آینده دوحه. 60

راههای پیشنهادی به سازمان جهانی تجارت برای حل این مشکل. 73

نتیجه گیری.. 78

فصل دوم: 81

بررسی تطبیقی راهبردهای ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال سلاح های کشتارجمعی و برخی تبعات حقوقی آن  81

مقدمه. 81

ابعاد و اهداف سیاست اتحادیه اروپا در قبال سلاح ها کشتارجمعی: 87

اسناد ایالات متحده آمریکا 90

اسناد اتحادیه اروپا 96

زمینه های تغییرات بیشتر در رژیم بین المللی ناظر بر سلاح های کشتار جمعی.. 104

نتیجه گیری: 111

منابع. 115

 چکیده:

رژیم های حقوقی بین المللی بنا به تعریف کراسنر عبارتند از اصول، هنجارها و ارزشهای مشترک که در یک یا چند زمینه از روابط بین الملل مورد توافق و یا حداقل حاکم بر روابط میان بازیگران بین المللی بویژ دولت ها باشد. هر کدام از معاهدات بین المللی مربوط به موضوعی خاص چنانچه از ساز و کار اجرایی برخوردار باشد در چارچوب این تعریف می گنجد.

رژیم حقوقی بین المللی حاکم بر تغییرات اقلیمی و رژیم بین المللی منع گسترش سلاح های هسته ای از جمله مهم ترین و جهانشمول ترین رژیم های حقوقی بین المللی معاصر هستند که به درجات متفاوتی موفق بوده اند.

پژوهش حاضر با بررسی تطبیقی علل و انگیزه های ایجاد این دو رژیم و بازیگران اصلی نقش پرداز در تولد این دو رژیم حقوقی بین المللی و تحلیل اهداف و بازیگران این دو رژیم می پردازد و تحلیل می کند که دلایل شکست یا موفقیت هر یک از این دو رژیم حقوقی بین المللی چه بوده است.

در نهایت منافع ملی کشورمان را در چارچوب ماهیت، ساختار و کارکرد این دو رژیم حقوقی بین المللی و به ویژه ان پی تی را مورد تحلیل قرار می دهد و انتخاب های پیش روی کشورمان در برخورد با این دو رژیم بین المللی را تشریح می کند.

مقدمه:

اهمیت موضوع:

تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین از مهم ترین موضوعات زیست محیطی مبتلابه جامعه جهانی  است که باعث نگرانی فزاینده بازیگران جامعه جهانی و به ویژه دولت ها شده است. روند سریع رشد جمعیت و توسعه اقتصادی باعث افزایش مصرف منابع طبیعی و تولید گازهای گلخانه ای شده و کره زمین را برای جمعیت ساکن آن ناپایدار ساخته است. لذا هرگونه تدبیر و چارچوب حقوقی جهت کنترل شدت و جهت فعالیت های انسان بر روی زمین در نهایت باعث نجات کره خاکی از ورطه نابودی خواهد شد. لذا وجود هر رژیم حقوقی بین المللی زیست محیطی و به خصوص رژیمی مانند پروتکل کیوتو و کنوانسیون چارچوب ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی برای بشریت ضرورت حیاتی دارد لیکن سئوال اصلی آنجاست که آیا چنین ساختارهای حقوقی بین المللی کافی و وافی برای تبعیت کشورها از استانداردهای خاص رفتار زیست محیطی هستند؟

از سوی دیگر رژیم بین المللی منع گسترش سلاح های اتمی نیز ناظر بر رفتار  و اهداف هسته ای کشورهاست که در واقع هدف اصلی آن حفظ انحصار قدرت اتمی برای پنج قدرت هسته ای جهان است.

لذا هر دو موضوع بالا برای تک تک انسان ها و کشورهای دنیا از اهمیت حیاتی برخوردار هستند و برای این پژوهش نیز بعنوان تمرکز تحقیقی از اهمیت مضاعف برخوردارند.

دلایل انتخاب موضوع:

از آنجا که کشورمان در شرایط فعلی تحت تحریم های سازمان ملل متحد و نیز تحریم های ظالمانه و غیرقانونی یکجانبه قرار دارد، هرگونه تبیین ساختار و کارکردو اهمیت امنیتی بین المللی رژیم بین المللی ناظر بر منع گسترش سلاح های هسته ای برای ارتقاء درک سیاستگزارن جمهوری اسلامی ایران موثر خواهد بود. بهمین دلیل موضوع ان پی تی مدنظر خاص بوده است. اما رژیم بین المللی حاکم بر تغییرات اقلیمی شامل یک کنوانسیون و یک پروتکل بنام کیوتو از جهت بررسی تطبیقی کارکرد هر رژیم حقوقی بین المللی مهم است. پژوهش حاضر به این دلیل صورت می گیرد که نقاط قوت و ضعف عمومی رژیم های حقوقی بین المللی را بتوانیم در چارچوب نظریه کراسنر تحلیل نموده و جایگاه کشورمان و انتخاب های پیش روی ایران در مواجهه با رژیم حقوقی بین المللی منع اشاعه را حتی الامکان تبیین نماییم.

سئوالات تحقیق:

  • آیا می توان از یک رژیم حقوقی بین المللی سرپیچی کرد؟
  • آیا ان پی تی و پروتکل کیوتو رژیم های حقوقی بین المللی موفقی بوده اند؟
  • مواضع قدرت های جهان بعنوان بازیگران اصلی فعال یا انفعالی در این دو رژیم بین المللی چه بوده است؟
  • جایگاه و مواضع ایران در رویارویی بااین دو رژیم حقوقی بین المللی چیست و چه باید باشد؟

فرضیه های تحقیق:

  • در صورتی که یک رژیم حقوقی بین المللی برخلاف منافع ملی و موجودیت کشور یا کشورهایی طراحی شده باشد چاره ای جز سرپیچی از آن وجود ندارد اگر چه پرهزینه باشد.
  • ان پی تی یک رژیم حقوقی بین المللی موفق و پروتکل کیوتو یک رژیم حقوقی نسبتا ناموفق به نظر می رسند.
  • قدرتهای جهانی موافق اقتدار ان پی تی و مخالف اقتدار پرتکل کیوتو هستند.
  • جایگاه ایران در ان پی تی بازیگر منفعل محکوم به تبعیت و در پروتکل کیوتو بازیگر فعال مدعی است.

سازماندهی تحقیق:

این تحقیق در یک مقدمه و دو فصل و نتیجه گیری انجام می شود. فصل اول به پروتکل کیوتو و فصل دوم به معاهده منع اشاعه سلاح های هسته ای می پردازد.

روش تحقیق:

روش بکارگرفته شده در پژوهش حاضر روش توصیفی تطبیقی و تحلیلی است.

روش گردآوری تحقیق:

روش کتابخانه ای با استفاده از منابع فارسی و لاتین بصورت کتب و مقالات و استفاده از سایت ها و بانک های اطلاعاتی اینترنتی است.

تعداد صفحه :117

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]