پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار: ارائه مدلی برای اندازه گیری میزان چابکی در شرکت های نرم افزاری بر اساس اصول چابک

دانلود پایان نامه

 

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس علوم و تحقیقات لرستان

گروه كامپیوتر

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر(M.Sc)

گرایش نرم‌افزار

 

عنوان

ارائه مدلی برای اندازه گیری میزان چابکی در شرکت های نرم افزاری بر اساس اصول چابک

 

استاد راهنما

دکتر حسن نادری

 

استاد مشاور

دکتر فردین ابدالی محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         شماره صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………. 3
  • بیان مساله اساسی تحقیق بطور کلی…………………………………………………… 3
  • ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………. 4
  • نوآوری………………………………………………………………………………………. 4
  • اهداف……………………………………………………………………………………….. 4
  • فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………… 5
  • روش تحقیق……………………………………………………………………………….. 5

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 7

2-2- تاریخچه…………………………………………………………………………………………. 7

2-3- بیانیه چابک……………………………………………………………………………………… 9

2-4- توسعه نرم افزار چابک……………………………………………………………………… 12

2-5- مجموعه ای از روش های چابک………………………………………………………… 13

2-5-1 روش XP……………………………………………………………………………….. 13

2-5-2 اسکرام scrum………………………………………………………………………… 17

2-5-3 خانواده کریستال……………………………………………………………………….. 20

2-5-4 توسعه ویژگی رانده (FDD)………………………………………………………… 22

2-5-5 توسعه ناب………………………………………………………………………………. 24

2-5-6 روش توسعه سیستم های پویا (DSDM)………………………………………… 25

2-5-7 مدلسازی چابک……………………………………………………………………….. 27

2-6- کارهای مرتبط………………………………………………………………………………… 29

2-6-1 چابکی نسبی……………………………………………………………………………. 29

2-6-2 ابزار سنجش thoughtworks…………………………………………………… 30

2-6-3 سایر موارد………………………………………………………………………………. 31

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………… 33

3-2- نحوه گزینش معیارهای ارزیابی…………………………………………………………… 33

3-3- معیارهای ارزیابی…………………………………………………………………………….. 34

3-4- مدلسازی………………………………………………………………………………………. 58

3-5- جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………….. 59

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………… 61

4-2- تحلیل داده ها………………………………………………………………………………… 61

4-2-1 جامعه آماری……………………………………………………………………………. 61

4-2-2 تحلیل اولیه……………………………………………………………………………… 62

4-2-3 محاسبه اوزان ـ مدلسازی……………………………………………………………. 63

4-2-4 نحوه استفاده از مدل اندازه گیری…………………………………………………… 63

4-2-5 پیاده سازی نرم افزار………………………………………………………………….. 66

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. 68

5-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………….. 68

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………….. 69

فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………. 70

ضمائم و پیوست ها…………………………………………………………………………………. 73

پیوست 1- پرسشنامه……………………………………………………………………………. 74

پیوست2- داده های خام……………………………………………………………………….. 78

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………. 81

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                          شماره صفحه

جدول 3-1-…………………………………………………………………………………………………….. 36

جدول 4-1-1…………………………………………………………………………………………………… 62

جدول 4-1-2…………………………………………………………………………………………………… 63

جدول 4-2-…………………………………………………………………………………………………….. 64

جدول 4-3-…………………………………………………………………………………………………….. 66

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                          شماره صفحه

شکل 2-1-……………………………………………………………………………………………………. 18

شکل 2-2-……………………………………………………………………………………………………. 22

شکل 2-3-……………………………………………………………………………………………………. 24

شکل 2-4-……………………………………………………………………………………………………. 26

شکل 4-1-……………………………………………………………………………………………………. 61

 

 

چکیده

استفاده از روشهای چابک در توسعه نرم افزار به جای روشهای سنتی چندی است در حال گسترش است. این روشها که به عنوان واکنشی به مشکلات موروثی روشهای سنتی ارائه شده اند، تحقق اهداف و ارزشهای نوینی را وعده داده اند. بر خلاف روشهای سنتی، این روشها سعی دارند تا فرایند توسعه نرم افزاری چابکی را در سازمان بنا نهند که در نتیجه آن هم مشتری و هم سازمان از نتایج راضی باشند. انطباق کامل با روشهای چابک به دلیل تمرکز آنها بر افراد و نه فرایند ها، در کوتاه مدت میسر نبوده و نیازمند زمان مناسبی می باشد. بدین جهت، هر چه سازمان چابکی بیشتری بتواند فراهم نماید، ارزشهای چابکی بیشتری را میتواند برای خود و مشتریانش فراهم نماید. با توجه به نیاز به ابزار سنجش چابکی، در این تحقیق سعی شده است که مدل اندازه گیری چابکی فراهم گردد که بر اساس معیارهای قابل پذیرش جهانی، بتواند میزان چابکی را در سازمانهای نرم افزاری محاسبه نماید. اگر چه سنجش کمی یک ارزش کیفی شاید دقت لازم را نداشته باشد، اما می تواند به عنوان معیاری برای بهبود و ارتقا چابکی در سازمان به کار گرفته شود. در این تحقیق، به جای تمرکز بر روشهای چابک، تمرینات چابک به عنوان زیربنای مدل اندازه گیری در نظر گرفته شده اند. بدین ترتیب مدل طراحی شده، مستقل از روشهای توسعه بوده و می تواند در همه شرکتها، حتی شرکتهایی که فقط بخشی از روشهای چابک را به کار گرفته اند، مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی : چابکی ، معماری سازمانی چابکی ، روش های چابک ، مدلسازی چابک

 

 

1-1 مقدمه

بیش از 60 سال است که شرکتهای تولید کننده نرم افزار از روشهای سنتی برای تولید محصولات نرم افزاری خود استفاده می کنند. در این مدت فرصت مناسبی بوده که این روشهای توسعه به طور مناسبی مدون شده و به نوعی استاندارد مناسبی برای توسعه نرم افزار در اختیار توسعه دهندگان قرار دهند. از اوائل قرن جدید و همزمان با توسعه روز افزون اینترنت و وب و همچنین فراگیر شدن استفاده از بسته های نرم افزاری مشکلات سنتی روشهای توسعه نرم افزار بیش از پیش خود را نشان دادند. تاخیر در تحویل بسته های نرم افزاری، امکان عدم تغییر در نیازمندی های مشتریان و در نهایت نارضایتی مشتریان موارد است که توسعه نرم افزار با روشهای سنتی را نج میدهد. ظهور روشهای نوین توسعه که مستلزم ساز و کاری جدید در محیط توسعه نیز می باشد به عنوان راه حلی برای مشکلات مزبور در نظر گرفته شد. روشهای نوین که آنها را روشهای توسعه چابک نامیده اند، سعی دارند که با ارائه فرایندهای توسعه جدید چابکی مناسبی به شرکتهای تولید کننده نرم افزار بدهد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 94

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]