پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

تکه ای از متن پایان نامه :

چكيده:

این پژوهش با موضوع” مطالعه تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانك از ديدگاه مشتريان (مطالعه موردی :شعب بانك ملي خراسان شمالي)انجام شده می باشد.ازآنجايي كه در دنیاي امروزي با رشد تکنولوژي و فناوري هاي اطلاعاتی، رفاه عمومی افزایش یافته و بالاتر رفتن سطح زندگی در جوامع مختلف باعث افزایش سطح آگاهی وانتظارات مشتریان گردیده می باشد . در حال حاضر پذیرش رویکرد مشتري گرایی به صورت یک الزام براي سازمان ها تبدیل شده می باشد و سازمانی که خود را با این رویکرد تطبیق ندهد به نابودي و شکست محکوم خواهد گردید. تا چندي پیش رقابت بین شرکت ها درتصاحب سهم بیشتر بازار بود اما امروزه سازمان ها به دنبال افزایش سهم مشتري  می باشند.

در نظر داشتن رقابت و درك بازار رفتار مورد نظر، رمز موفقيت در بهره گیری از ديدگاه بازاريابي اجتماعي می باشد. فهم درست از ايده ها و رفتارهاي رقيب و بالابردن ميزان منافع رفتار مورد نظر و يا كاستن ازميزان هزينه ها و موانع دستيابي به آن، بازار رقابت را به نفع محصول يا خدمت تغيير خواهد داد.

این پژوهش از حیث هدف کاربردی و ازحیث روش گردآوری داده ها توصیفی و پیمایشی می باشد.در این پژوهش با بهره گیری از پرسشنامه داده ها جمع آوری گردیده می باشد. این پرسشنامه ها به روش نمونه گيري خوشه اي بین مشتريان  توزیع گردید و تعداد 254 عدد از پرسشنامه های برگشتی مورد تایید اولیه قرار گرفتند.دراین پژوهش تعداد 6 فرضیه مطرح گردیده می باشد.در ادامه به تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات با بهره گیری از آزمون برابری میانگین با یک عدد ثابت(آزمون یک نمونه ایt )برای مطالعه فرضیه های و آزمون نا پارامتریک ويلكاكسيون بهره گیری شده می باشد. نتایج نهایی حاصل از این پژوهش به طور اختصار عبارت اند از: در تمامی عوامل بازاريابي اجتماعي که برارزش نام تجاري مورد ارزیابی قرار گرفتند درک مشتريان از خدمات دریافتی بانك مثبت بود. از طرفی میزان تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر هر یک از ابعاد ارزش نام تجاري موردبررسی قرار گرفت که بنا به نتایج آزمون بن فرونی تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی بر رضایت نام تجاری بیشترین تاثیر را داشته و بر وفاداری نام تجاری دارای کمترین تاثیر می باشد.

 

 

 

لغات  كليدي:بازاريابي اجتماعي ،ارزش نام تجاري،  مشتري مداري

 مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان