پایان نامه ارشد: ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه پیاده‌راه سازی میدان امام خمینی و خیابان‌های ششگانه شهر همدان

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : پژوهش علوم اجتماعی

عنوان : ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه پیاده‌راه سازی میدان امام خمینی و خیابان‌های ششگانه شهر همدان

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده اقصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی اقتصاد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته پژوهش علوم اجتماعی

عنوان:

ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه پیاده‌راه سازی میدان امام خمینی و خیابان‌های ششگانه شهر همدان

استاد راهنما:

دکتر سلیمان پاک سرشت

استاد مشاور:

دکتر اسداله نقدی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول :کلیات  تحقیق

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………. 3

1-2- بیان مساله تحقیق………………………………………………………………… 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………. 7

1-4- اهداف و سوالات تحقیق…………………………………………………………. 9

فصل  دوم : معرفی پروژه

2-1-1  معرفی پروژه پیاده‌راه‌سازی میدان امام خمینی همدان و خیابان‌های ششگانه منشعب از آن…13

2-1-2 مقدمه…………………………………………………………………………….. 13

2-1-3 معرفی سازمان و نهاد مجری پروژه…………………………………………….. 14

2-1-4 ضرورت و اهداف اجرای طرح پیاده‌ راه‌سازی………………………………….. 14

2-1-5  محل استقرار پروژه و اهم کاربری‌های اطراف پروژه………………………….. 18

2-1-6 فعالیت‌های اصلی و جانبی پروژه و مراحل اجرایی و ترتیب زمانی اجرای آنها… 21

2-1-7 زمانبندی اجرای طرح و وضعیت پیشرفت پروژه…………………………………. 23

2-1-8 جایگاه مردم و گروه‌های ذینفع در طراحی پروژه و میزان اطلاع رسانی…….. 24

2-1-9 مکانیسم‌ها و برنامه‌های جبرانی پیش‌بینی‌شده در پروژه برای گروه‌های بازنده….26

2-1-10 گروههای ذینفع طرح پیاده‌راه‌سازی……………………………………………. 27

بخش دوم: توصیف محدوده اجتماعی طرح…………………………………………….. 29

2-2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………. 29

2 – 2-2  مشخصات جغرافیایی و جمعیتی استان……………………………………….. 29

2-2-3 مشخصات جغرافیایی محدوده طرح………………………………………………… 30

2-2-4 فهرست ساختمان‌ها و محوطه‌های باارزش تاریخی، معماری، فرهنگی محدوده…… 30

2 – 2-5 توصیف ویژگی‌ها و تحرکات جمعیتی اجتماع تحت تاثیر پروژه…………………. 32

2– 2-6  توصیف وضعیت اقتصاد محله و ساختار شغلی و الگوهای کاربری زمین در محدوده‌ی تحت تاثیر پروژه….34

2-2-6-1 نظام کاربری اراضی 2خیابان بوعلی – شریعتی……………………………… 36

2-2-6-2 نظام کاربری اراضی خیابان اکباتان……………………………………………… 38

2-2-6-3  نظام کاربری خیابان باباطاهر…………………………………………………….. 41

2-2-6-4  نظام کاربری اراضی خیابان شهدا……………………………………………… 43

2-2-6- 5 نظام کاربری اراضی خیابان  تختی……………………………………………… 44

2-2-7  شناسایی و توصیف تنوع فرهنگی، زبانی و شبکه‌ی روابط غیررسمی‌و پنهان قدرت در محله…46

2-2-8 شناسایی نیازهای اجتماع مورد نظر و بویژه گروه‌های هدف طرح…………….. 50

2-2-9 نتایج حاصل از مرحله جلب مشارکت عمومی………………………………….. 53

فصل سوم :ادبیات  نظری

3-1  مقدمه………………………………………………………………………………. 57

3-2 پیشینه مطالعاتی……………………………………………………………………. 58

3-3  ادبیات نظری…………………………………………………………………….. 63

3-3-1 فضای شهری در دوره‌های مختلف……………………………………………… 63

3-33-2 تقسیم بندی فضاهای شهری………………………………………………… 71

3-3-3  میدان، فضای شهری……………………………………………………………. 74

3-3-4 خیابان، فضای شهری………………………………………………………….. 81

3-3-5  پیاده راه، فضای شهری……………………………………………………….. 84

3- 4 مرحله اسکوپینگ  (دامنه یابی)………………………………………………… 93

3-4-1 تاثیرات احتمالی  پروژه………………………………………………………… 94

3-4-2  تاثیرات اجتماعی پروژه…………………………………………………………. 94

3-4-3 تاثیرات احتمالی فرهنگی پروژه……………………………………………….. 103

3-4-4 تاثیرات احتمالی زیست محیطی پروژه……………………………………… 106

3-4-5 تاثیرات احتمالی ترافیکی پروژه……………………………………………….. 107

3-4-6 تاثیرات احتمالی اقتصادی پروژه……………………………………………….. 110

3-4-7 گزینش آثار احتمالی اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، حمل و نقلی و زیست محیطی….114

3- 4 -8 مدل تولید و انتشار تاثیرات احتمالی پروژه………………………………. 115

فصل چهارم :روش تحقیق

4- 1 مقدمه…………………………………………………………………………….. 118

4-2  تکنیک‌های گردآوری اطلاعات…………………………………………………… 119

4-3 ابزار گرد آوری داده…………………………………………………………………. 125

4-4  اعتبار  ابزار سنجش…………………………………………………………… 126

5-1-2 دیدگاه ذینفعان طرح نسبت به ضرورت اجرای طرح و  میزان موفقیت آن در عمل…137

5-1-3 بررسی تاثیر احتمالی انتقال ترافیک به کوچه‌های محدوده……………… 144

5-1-4  بررسی تاثیر احتمالی اختلال در شبکه تعاملات محلی………………… 148

5-1-5   بررسی تاثیر احتمالی تغییر کارکرد مسکونی به انبار……………………153

5-1-6 بررسی تاثیر احتمالی افزایش موتورسواران در محدوده و کاهش امنیت….156

5-1-7 بررسی تاثیر احتمالی کاهش درامد اطبا …………………………………..159

5-1-8 بررسی تاثیر احتمالی کاهش درآمد عمده فروشان………………………. 162

5-1-9 بررسی تاثیر احتمالی افزایش بی برنامه دستفروشان در منطقه ……… 165

5-1-10بررسی تاثیر احتمالی تغییر الگوی سفر……………………………….. 169

5-1-11 بررسی تاثیر احتمالی انتقال ترافیک به چهارراه‌های قبل از محدوده طرح…. 173

5-2 بخش دوم : ارائه راهکار و پیشنهادات…………………………………………. 175

5-2-1 پیشنهادات و نظام تعدیل و جبران…………………………………………… 175

5-2-2 پیشنهاد اول……………………………………………………………………. 176

5-2-3 پیشنهاد دوم…………………………………………………………………… 177

5-2-4راهکارهای کاهش تاثیرات پیش بینی شد…………………………………. 177

5-2-4-1 کاهش درآمد پزشکان………………………………………………………. 177

5-2-4-2 تاثیر احتمالی انتقال ترافیک به کوچه‌ها………………………………….. 178

5-2-4-3 افزایش حضور بی‌برنامه دستفروشان……………………………………… 179

5-2-4-4 انتقال ترافیک به چهارراه‌ها …………………………………………………..180

5-2-4-5 توجه به بستر پیاده روی…………………………………………………….. 181

5-2-4-6 احیا و مرمت سراها و کاروانسراهای موجود و تغییر کاربری آنها از انبار و  متروکه به مسافرخانه، هتل، فضاهای فرهنگی،موزه، سفره خانه و……………………………181

5-3 نتیجه گیری……………………………………………………………………….. 182

5-4 مشکلات پایان نامه……………………………………………………………… 186

چکیده:

میدان امام خمینی (ره) و شش  خیابان منشعب از آن با مساحتی بالغ بر 28/188 هکتار، محدوده مرکزی شهر همدان را تشکیل داده‌اند. این محدوده حدود5 درصد از جمعیت شهر را در خود جای داده، درحالی که به واسطه درصد نسبی بالای کاربری تجاری آن، روزانه پذیرای جمعیت شناور و متغیر بسیاری است . شعاع 80 متری این میدان محل انشعاب شش خیابان اصلی شهر است که از شمال به تپه تاریخی هگمتانه و بازار قدیم همدان، از جنوب به آرامگاه بوعلی سینا و از غرب به مناطق فرهنگی و توریستی گنج نامه، امامزاده عبدالله، آرامگاه باباطاهر و… و از شرق به تپه مصلی می‌رسد.  این محدوده تاریخی و ارزشمند که به علت تنوع کاربری در حوزه های مختلف درمانی،تجاری، مسکونی، فراغتی، اداری‌، خدماتی و حمل و نقلی روزانه علاوه بر شهروندان، هدف مراجعه و حضورافراد بسیاری از شهرستان، روستا و شهرهای اطراف می‌باشد، در حال حاضر باگره ترافیکی شدید و غیر قابل کنترلی و تداخل پیاده و سواره و افزایش آلودگی صوتی و هوا مواجه شده است.  پروژه پیاده‌راه‌سازی میدان امام خمینی و خیابان‌های ششگانه آن در شهر همدان، با هدف ارتقای کیفی، حذف ترافیک و تقویت گردشگری محدوده، در سال 1385به تصویب شورای عالی مسکن و شهرسازی استان رسید. اهداف این طرح را می‌توان به دو دسته کلان و خردتقسیم کرد که 5 هدف کلان آن بدین شرح است: 1.حفظ و ارتقاء زیبایی و هویت محدوده2.حفظ و تقویت بستر تاریخی محورها3. ایجاد محیط شهری فعال و سرزنده4.ایجاد پایداری زیست محیطی و 5.  تأمین تحقق پذیری طرح در چارچوب مشاركت اجتماعی و پیش بینی منابع.  در سال 91-1390 دو خیابان اصلی در محدوده مورد نظر، مورد اجرای آزمایشی طرح قرار گرفته و با افزایش اعتراضات گروه‌های مختلف‌‌، از ادامه آن صرفه نظر شد. در حال حاضر طبق اظهارات مجریان طرح با وجود قطعیت اجرایی، به دلیل مخالفت ها و همچنین گستردگی طرح  هنوز به مرحله اجرای نهایی نرسیده  و با وجود تعیین پنجمین هدف طرح مبنی بر تحقق در چارچوب مشارکت اجتماعی و پیش بینی منابع، با وجود گذشت 7سال از تصویب و صرف هزینه، طبق نظر ذینفعان،  هیچ گونه اطلاع رسانی و نظر سنجی در مورد این پروژه صورت نگرفته است.  تحقیق حاضر با روش ارزیابی تاثیرات اجتماعی (اتا)، به همراه تکنیک‌های مختلف کمی و کیفی گردآوری اطلاعات با هدف پیش بینی آثار احتمالی پروژه پیاده‌راه سازی محدوده مرکزی شهر همدان در مرحله قبل از اجرا، صورت گرفته است. درسنجش اولیه تاثیرات احتمالی، 32 اثر در ابعاد مختلف فرهنگی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌، ترافیکی و زیست محیطی پیش بینی شده که در مرحله گزینش، 9 اثر به عنوان تاثیرات نهایی اجرای پروژه تعیین شدند. این تاثیرات شامل، موارد زیر است 1.تغییر کارکرد مسکونی به انبار2.  انتقال ترافیک به کوچه ها3. انتقال ترافیک به چهارراه ها4.اختلال در شبکه تعاملات محلی 5. تغییر الگوی سفر 6. کاهش درآمد اطبا 7. کاهش درآمد عمده فروشان،8. افزایش موتورسواران و 9. افزایش حضور بی برنامه دستفروشان می‌باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

با وقوع انقلاب صنعتی، شهرها در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته و متناسب با آن زندگی شهرنشینی با استقبال بیشتری روبرو شده است.  به تناسب تحول نیازها و انتظارات اجتماعات انسانی مشخصات کالبدی، بافت و کارکرد آن‌ها دستخوش تغییر شده است. در نتیجه، برنامه‌ریزی مدرن شهری  موضوع کلیدی است که به منظور انطباق هرچه بیشتر بافت‌ها و الگوهای سکونت شهری با نیازهای کنونی و آینده ساکنان با هدف ارتقای عدالت اجتماعی در دهه‌های اخیر مورد توجه برنامه ریزان شهری قرار گرفته است. انجام مطالعات ارزیابی پیامدهای اجتماعی[1] پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای، از جمله مهم ترین روش‌هایی است که در سال‌های اخیر با هدف اجتناب از برداشت صرفا کالبدی به پروژه‌های توسعه ای و توجه به انسان به عنوان مرکزیت برنامه ریزی‌های توسعه ای، اهمیت پیدا کرده است.

بی‌شک برنامه ریزی و هرگونه تغییر در اجزای شهری و اجرای پروژه‌های مختلف، در هر جای دنیا عواقبی را به دنبال دارد.گاهی اجرای این پروژه‌های شهری، با جابه جایی گسترده جمعیت همراه بوده و این انتقال فیزیکی جمعیت، جابه جایی فرهنگی و نیز مجموعه‌ی وسیعی از پیامدها را در الگو و سبک زندگی، ارتباطات انسانی و شبکه‌های همسایگی، سلامت و رفاه اجتماعی به دنبال داشته است. در چنین شرایطی، ارزیابی پیامدهای اجتماعی، با هدف پیش بینی و تشخیص این گونه تغییرات و جابجایی‌ها و به منظور افزایش بازده پروژه‌های شهری بسیار موثر و کارساز خواهد بود. عدم شناخت و ارزیابی پیامدهای اجتماعی در بعضی موارد، تنها تحمیل کننده هزینه‌های غیرضروری‌ای بوده که در اغلب موارد، با رفع ظاهری بعضی مشکلات، به تعمیق و یا ایجاد مجموعه وسیعی از مسائل اجتماعی و فرهنگی منتهی می‌شود. در واقع، مطالعات ارزیابی پیامدهای اجتماعی، برای مرتفع کردن نیاز نظام‌های تصمیم گیری و سیاست گذاری به شناخت پیامدهای ممکن و راهکارهای کاهش پیامدهای منفی و افزایش پیامدهای مثبت، طراحی و اجرا می‌شوند.

گزارش حاضر به معرفی و بیان نتایج حاصل از بررسی پیامدهای اجتماعی احتمالی ناشی از اجرای پیاده‌راه‌سازی در محدوده میدان امام خمینی همدان و خیابان‌های ششگانه آن می‌پردازد.

2-1- بیان مسأله تحقیق

میدان امام خمینی‌(ره) و خیابان‌های ششگانه منشعب از آن در مرکزیت شهر همدان واقع شده و دارای پنج کارکرد اصلی مسکونی، حمل و نقلی، تجاری- اداری،خدماتی و فراغتی می‌باشد که همین امر شیوه زندگی خاصی را در این محدوده رقم زده و به واسطه ایفای نقش ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دائما باز تولید می‌شود. اکثریت شاغلین در این محدوده، در بخش‌های تجاری، تولیدی، اداری – انتظامی، گردشگری – توریستی، بهداشتی و درمانی، مذهبی و حمل و نقلی فعالیت دارند. عمده ترین کاربری‌های موجود در محدوده، کاربری مسکونی با سهم نسبی حدود 32.45 درصدی و کاربری تجاری در حدود 39.35 درصد می‌باشند و حدود 20 درصد به فعالیت‌های گردشگری– توریستی که در امتداد تپه هگمتانه قرار دارد،اختصاص دارد.(مطالعات مشاورین طرح،شرکت مهندسین نقش پیراوش، 1385) این محدوده بسیاری از عناصر ارزشمند تاریخی و عملکردی شهر را در خود جای داده که در حقیقت معرف هویت تاریخی و ارزشمند شهر همدان بوده و شهر را به لحاظ معنایی سامان می‌دهد. از آنجا که این میدان و خیابان‌های منتهی به آن، مرکز تجاری و مسکونی شهر بوده و از سویی ارتباط با دیگر نواحی شهر را میسر می‌کند، علاوه بر ساکنین آن، روزانه مسیر تردد هزاران کارگر، کارمند، راننده و دیگر اقشار بومی و غیر بومی می‌باشد و همین امر، عاملی موثر در تشدید گره ترافیکی این بافت مرکزی محسوب می‌شود.  

پروژه پیاده‌راه سازی میدان امام خمینی و خیابان‌های ششگانه آن، در سال 1385 با هدف ارتقای کیفی بافت تاریخی شهر همدان و حذف ترافیک مرکزی آن، به تصویب شورای عالی مسکن و شهرسازی استان رسید. از دیگر اهداف اصلی طرح، تقویت گردشگری و افزایش جذب توریست در این منطقه می‌باشد. محدوده مورد نظر پروژه، میدان امام خمینی و شش خیابان اصلی منشعب از آن را یعنی خیابان‌های بوعلی (جنوب) اکباتان (ضلع شمالی طرح)، تختی، شهدا، باباطاهر و خیابان شریعتی را تا اولین چهارراه یا اولین میدان بعد از میدان امام خمینی شامل می‌شود. با وجود گذشت زمانی طولانی از تصویب پروژه و قطعیت کامل مجریان طرح درباره اجرایی شدن آن، در حال حاضر هیچ گونه برنامه ریزی مشخصی درباره‌ی زمانبندی، هزینه های اجرایی و یا فازبندی طرح صورت نگرفته است. پس از تصویب پروژه، یکی از فعالیتهای انجام شده در راستای آن، اجرای آزمایشی طرح در دو خیابان از خیابان‌های ششگانه (بوعلی‌-‌اکباتان) بوده است. این اجرا که با بسته شدن شبانه روزی این دو خیابان همراه بود، بدون اطلاع رسانی قبلی و یا ارائه  توضیحاتی درباره علت آن، در سال 1390 آغاز شد. اجرای این طرح دراین محدوده که مرکزیت درمانی و تجاری استان همدان محسوب می‌شوند، افزایش اعتراضات و شکل گیری تجمعاتی را از سوی پزشکان و بازاریان منطقه در پی داشت‌ و به موجب آن پس از گذشت چند ماه،  ادامه طرح در یکی از این دو  خیابان (بوعلی) متوقف شده، ولی خیابان اکباتان که به بازار روستاییان شهرت دارد، تا پایان سال 91 همچنان بسته باقی ماند و در نتیجه آن به گفته‌ی بسیاری از کسبه، در این دو سال، بازار اکباتان دچار رکود اقتصادی شدید شد.

همانگونه که از توصیفات برمی‌آید، در صورت اجرای پروژه با در نظر گرفتن اهداف اصلی آن، فرایندی دست کم 10 ساله و همراه با پیامدهای وسیعی در زندگی ذینفعان مستقیم و غیر مستقیم طرح خواهد بود. از آنجا که طرح برخلاف موارد مشابه آن دردیگر نقاط کشور، محدوده وسیعی از مرکز شهر با مختصات خاص را در بردارد،  بدون شک تاثیرات احتمالی اجرای آن سطح وسیعی از منطقه را در بر خواهد داشت و تاثیر شگرفی بر شبکه و میزان تعاملات اجتماعی، فعالیت‌های اقتصادی، میزان و الگوی دسترسی به امکانات و سرویس‌های اجتماعی و الگوی حمل و نقل برجای خواهد گذاشت.گستردگی‌ طرح به اندازه ای است که  همه ساکنین، شاغلان و گروه‌های مردمی در ارتباط با این محدوده را به یک اندازه تحت تاثیر قرار نمیدهد.

پیامدهای مرتبط با مرحله ساخت، اگر چه مهم، ولی مقطعی بوده و انتظار می‌رود با اتمام پروژه مرتفع شوند. اما دسته دیگر و مهم تر پیامدها با اتمام پروژه و شروع زندگی و تردد در بافتی از شهر که از حیث کالبدی و عملکردی مشخصاتی کاملا متفاوت از بافت پیشین دارد، پدیدار می‌شوند.

همانگونه که بیان شد، در محدوده مورد نظر،در هم تنیدگی مجموعه‌ای از ساختارهای روابط اجتماعی و همسایگی، نظام روابط قدرت، الگوی دسترسی‌های اجتماعی و خدماتی، نظام اقتصادی، گذشته و هویت تاریخی و در نهایت ویژگی‌های کالبدی منطقه، منجر به ساخت اجتماعی با مشخصات کاملا متمایز از سایر مناطق شده  و بدون شک تغییر در ساختار فیزیکی و کالبدی که سهم عمده ای در شکل گیری این مجموعه اجتماعی داشته،  تغییرات مهمی‌را در سایر عناصر تشکیل دهنده و مقوم آن به دنبال خواهد داشت و مطمئنا نمی‌توان تنها با پیاده‌راه‌سازی و سنگفرش کردن این کالبد شهری، چنین نتیجه گرفت که تغییرات متعاقب آن در سایر عناصر و مولفه‌های تشکیل دهنده ی این شیوه زندگی نیز، مثبت و سودمند خواهد بود.

بررسی‌های انجام شده در زمینه شناخت بافت اجتماعی –  فرهنگی میدان امام و خیابان‌های ششگانه طرح، حاکی از آنست که در صورت عدم توجه به وجوه غیر مهندسی و فنی و زمینه اجتماعی فرهنگی پروژه و عدم اطلاع رسانی و نظرخواهی از مردم در مورد اجرای طرح، همانند بسیاری از پروژه‌های اجرا شده مشابه در سطح کشور، با مشکلات عدیده ای در مسیر اجرا و اتمام طرح روبرو خواهد شد.

بررسی حاضر در پی آنست تا با شناسایی، تحلیل، تبیین و شیوه ی مطلوب مدیریت این پیامدها، به تقویت آثار مثبت و کاهش آثار منفی اجرای پروژه بپردازد. بنابراین مساله اصلی تحقیق حاضر، عبارت است از اینکه چگونه اجرای طرح شهری چون پیاده‌راه‌سازی که در راستای بهبود کیفیت و استاندارد‌های محیطی و زندگی شهری صورت می‌گیرد، در صورت عدم توجه به موضوع پیامدهای اجتماعی اجرای طرح در مقاطع مختلف، می‌تواند آثار و نتایج نامطلوب و در مواردی جبران ناپذیر به دنبال داشته باشد که در بسیاری از موارد بروز همین آثار منفی، نادیده گرفته شدن نقاط مثبت طرح و به هدر رفتن هزینه های بسیار را منجر می‌شود.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

  نگرش کنونی حاکم بر مدیریت فرایندهای تغییر حتی در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز، نگرش مبتنی بر مهندسی است. اصطلاح مهندسی کردن یک تغییر، صرف نظر از نگرشی صرفا مکانیکی به تغییر، بیشتر به معنی تمرکز بر اصل تغییر و تلاش برای تمهید مکانیسم‌های مناسب تحقق حداکثری اهداف تغییر است. در حالی که مدیریت سیستمی‌یا به تعبیر بهتر، مدیریت اجتماعی تغییر که مستلزم اتخاذ رویکردی سیستمی‌به تغییر است، نه تنها بر اصل تغییر بلکه بر موضوعاتی چون ضرورت‌های اجتماعی آن، تناسب تغییر و محیط، آثار و نتایج ناخواسته‌ی تغییر و شیوه‌ی مدیریت جامع و همه جانبه‌ی تغییرات متکی است و معیارهای ارزشیابی فرایندهای تغییر در این رویکرد فراتر از محدوده‌ی اهداف پیش بینی شده تغییرات تعریف می‌شود. (پاکسرشت, 1389؛ص6) طرح‌های پیاده‌راه‌سازی از جمله اقداماتی در مدیریت نظام شهری به شمار می‌روند که غلبه‌ی دیدگاه مهندسی در آن هویدا است. تجربه‌ی اجرای این نوع اقدامات در کشور طی سالهای اخیر، به خوبی موید این نکته است که نگاه به شهر به مثابه فضا و کالبد حمل و نقلی و تلقی مدیریت شهری به مثابه مدیریت فضا و کالبد شهری در این طراحی‌ها غالب است و در نتیجه‌ی همین امر و غفلت از جوانب اجتماعی و فرهنگی فضاهای شهری و در مجموع فقدان نگرش سیستمی‌، منطقه واقع در طرح پیاده راه سازی، به منطقه‌ای فاقد هویت مشخص، با مسائل اجتماعی و شهری متعدد تبدیل می‌شود. پرداختن به موضوع پیامدهای اجتماعی در چنین فضایی، به خارج کردن تفکر اجرای طرح‌های شهری از چارچوب محدود مهندسی بافت به مدیریت اجتماعی طرحهای شهری کمک خواهد کرد.

در سطح کشور، پروژه‌های شهری و صنعتی بسیار زیادی به اجرا در آمده است که پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی وسیعی به دنبال داشته اند. ولی هرکدام، در نوع خود، پروژه‌ای خاص با آثار و پیامدهای منحصربه فردی بوده که همین ویژگی،  مانع تعمیم نتایج این نوع مطالعات به یکدیگر، حتی در صورت تشابه بالا می‌شود.  

محدوده طرح مورد نظر، متشکل از میدان اصلی شهر همدان و شش خیابان منشعب از آن است که شاید به لحاظ جغرافیایی در جهان مشابهاتی( هرچندبه ندرت) داشته باشد، ولی سبک زندگی خاص و نوع روابط اجتماعی در آن، توانسته چهره ای کاملا منحصر به فرد را برای این محدوده به ارمغان آورد. همین چهره اجتماعی منحصر به فرد محدوده طرح، خود دلیلی محکم برای اثبات ضرورت شناخت کامل محیط و انجام مطالعات ارزیابی پیامدهای اجتماعی در قبل از اجرای طرح پیاده‌راه‌سازی می‌باشد. در صورت عدم شناخت و تاکید صرف بر اهداف پروژه بدون توجه به محیط اجتماعی آن به عنوان محیطی کاملا منحصر به فرد، می‌تواند نتایجی جبران ناپذیر به همراه داشته باشد. نتایجی چون برهم خوردن سبک زندگی ساکنان، جابجایی فرهنگی، از بین رفتن امنیت و افزایش آسیب‌های اجتماعی، مسائل اقتصادی و… می‌تواند از جمله این نتایج باشد که با داشتن نگاهی صرفا کالبدی به محیط به جای در نظر گرفتن آن به عنوان بافت اجتماعی خاص، نمی‌توان این حقایق را در نظر داشت ، این در حالیست که گاهی وسعت و عمق این پیامدهای منفی چنان گسترش میابد که ناخواسته مانع توجه به پیامدهای مثبت طرح خواهد می‌شود.   

پایان نامه حاضر،  به دنبال شناخت کامل محدوده طرح،یعنی میدان امام خمینی همدان و شش خیابان اصلی آن به منظور ارزیابی پیامدهای اجتماعی پیاده‌راه‌سازی محدوده در مرحله قبل از اجرا می‌باشد و  نتایج این مطالعه می‌تواند در بخش معاونت عمران و شهرسازی شهرداری همدان (مجری طرح)، به منظوراجرای بهتر و جلوگیری از وقوع آثار منفی طرح، مورد استفاده قرار گیرد.

[1] Social Impact Assessment

تعداد صفحه : 225

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       shahed.abtini@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

  • 1