پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 92

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

مزایای مطالعه بعد رفتاری بر سایر ابعاد بویژه در ارتباط با قصد ماندن یا ترک خدمت و انفصال شغلی آن می باشد که راستی و درستی علت های ترک خدمت از جانب کارکنان را مشخص می کند ودیگر اینکه بهره گیری ازاطلاعات عادی برای تعیین علت ترک خدمت نمی تواند مشخص کننده ارادی بودن علت نیل به اهداف آن بکوشد. واینر[1] معتقد می باشد تعهد مجموع فعالیتهای عالی برای حرکت در راهی می باشد که به اهداف و علایق سازمان و فرد منتهی می گردد.

با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده هر دو دیدگاه رفتاری واعتقادی به چهار مشخصه عمومی برای تعهد سازمانی افراد اشاره دارند که عبارتند از:

  • درونی کردن[2] اهداف و ارزشهای سازمان
  • وابستگی به شغل سازمانی
  • تمایل به ماندن در سازمان برای یک دوره طولانی به مقصود خدمت به اهداف و ارزشهای موجود
  • رضایت از شغل در جهت نیل به اهداف و ارزشهای سازمان بدون انتظار دستیابی به اهداف سودآور فردی
  • فرق بین دیدگاههای نظری و رفتاری در تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته بخوبی مشهود می باشد. در دیدگاه نظری تحقیقات بطور عمده در جهت شناسایی عوامل ایجاد کننده تعهد و نیز پیامد ها و نتایج حاصل از تعهد انجام می گردد حال آنکه در دیدگاه رفتاری پژوهشها آغاز در جهت شناخت شرایط ایجاد کننده رفتاروتکرار آن و همچنین شناسایی اثرات آن رفتار بر تغییر توجه افراد تمرکز می یابد. شکل های( 2-1) و (2-2) مبانی اساسی دیدگاه های نظری و رفتاری را نشان می دهند. (خاکی، ش5، ص 196)

 

 

 

شکل 2-1): مبانی اساسی دیدگاه نظری(خاکی، ش5، ص 196)

 

 

تعهد مستمر(استمراري): تعهد به سازمان به خاطر آگاهي از هزينه هاي ترک سازمان مي باشد يعني فرد به اين دليل در سازمان مي‏ماند که بر اساس تحليل هزينه ـ منفعت[3] نتيجه مي­گيرد که نياز دارد در سازمان بماند.( 1991,;Meyer and Allen :67) در بسياري از مواقع ماندن فرد در سازمان به خاطر اين می باشد که نمي‏ خواهد به دنبال کار جديدي برود. اين نوع تعهد و ماندن در سازمان تعهد استمراري (تداومي، اجباري، ابقايي) می باشد؛ يعني به اين دليل در سازمان مي ماند که رفتن به سازمان ديگر هزينه­بر می باشد. (Williams, 2003).

 

2-1-11-     مدل های تعهد سازمانی:

مدل های مختلفی از تعهد سازمانی در متون مختلف مدیریت آمده می باشد که در اینجا به طور مختصر به چند مورد از آنها اشاره می گردد.

الف-  مدل پورتر: پورتر تعهد را براساس نيروي كلي همانندسازي (تعيين هويت) و مشاركت يك فرد در سازمان تعريف مي كند. در اين ديدگاه تعهد ناشي از سه عامل زیر می باشد:

1 – قبو­ل اهداف و ارزشهاي سازمان

2 – تمايل به همكاري با سازمان براي كسب اهدافش

3 – ميل به باقي ماندن در سازمان (استیرز ، 1987، ص252)

[1] Wainer

[2] Internalization

[3]Cost-profit Analysis

 مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران