پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثير برون ‌سپاری  فرایندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

آمدازطریق فعالیتهای اقتصادی در آمدزا برای دولت بسیار محدود بوده وعمدتأ شامل ارائه بعضی کالاها وخدمات­عمومی می‌گردد.چراکه به علت طرفداری از گروههای کم درآمد،دولت نمی تواندهمه کالاهاوخدمات عمومی را قیمت­گذاری نموده وهزینه عرضه آنهارا از بهره گیری کنندگان دریافت نمایدبه هرحال قیمت گذاری بعضی از کالاهای عمومی نیزتقریباً ناممکن ویا با هزینه بسیار انجام می‌گردد .

لذا سهم درآمدهای مالیاتی ازکل درآمدهای دولت درکشورهای مختلف جهان به صورت غالب بیش از سایر درآمدها می باشد از آنجا که مالیاتها ابزار بسیار مهمی دراجرای سیاست های اقتصادی شناخته شده واز عمده متغیرهایی­می باشد­که­دولت­از­طریق­بهره گیری از آن نه تنها درمتغیرهای کلان اقتصاد مثل رشد اقتصادی،تورم،بیکاری و…اثر می­گذارد،بلکه در تخصیص منابع وتوزیع درآمدنیز اثرات بسیارعمده وماندگاری را به همراه دارد،سهم مهم مالیات ها از تولید ناخالص ملی نیز می تواند نشانه اثربخشی سیاست های مالیاتی در اقتصادباشد .

مالیات ریشه تاریخی وعمیقی دارد.تاریخ شکل گیری مالیات را می‌توان هم پای تشکیل نخستین جوامع بشری دانست با ترک زندگی فردی وتشکیل انسانها درقالب اجتماعات مختلف،حکومت­هانیزتشکیل1-مالیات به عنوان درآمدی برای پوشش دادن هزینه های دولت:  به موجب این اصل که مردم در درآمد های دولتی سهیم اند، دولت وظیفه دارد تا سطح زندگی مناسبی برای همه افراد ایجاد نماید وحداقل نیازهای اولیه آنها را رفع نماید.منظورازنیازهای اولیه، خوراک ،پوشاک، مسکن ،بهداشت ودرمان ،آموزش وپرورش وامکانات لازم برای تشکیل خانواده می باشد .

مقصود ازتأمین نیازهای اولیه مردم به وسیله دولت این می باشد که حرکت اقتصادی جامعه، توزیع  درآمد ها، ایجاد امکانات شغلی وبرنامه ریزی های اقتصاد­ی به سمتی برود که با کار فعال و خلاق خود انسانها این نیازها تأمین گردد ،پس اصل بیست و پنجم قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکار افتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیازبه خدمات بهداشتی ودرمانی ومراقبت های پزشکی بصورت بیمه و غیره ­حقی می باشد همگانی، دولت مکلف می باشد طبق قوانین ازمحل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل از مشارکت مردم وخدمات و طرفداری های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند .

بنابراصل سی ام قانون اساسی دولت موظف می باشد که وسایل آموزش و پرورش رایگان رابرای همه ملت تاپایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد .

 مطالعه تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن