پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تاریخی فلسفه طب مزاجی با توجه به آموزه های طبی اهل بیت (ع)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

تکه ای از متن پایان نامه :

این کتاب کمتر بهره گیری کند

کتاب: دراسه فی طب الرسول المصطفی صلی الله علیه وآ له .عباس تبریزیان،نشر ژرف

این کتاب طبی،به زبان عربی و در ارتباط با طب اسلامی می باشد.و اولین کتاب نگارش شده در این زمینه می باشد.که در چهار مجلد چاپ شده می باشد و هر بخش به موضوعی از طب  با در نظر داشتن روایات ائمه اطهار پرداخته شده می باشد در جلد اول بخش وسیعی از این کتاب به موضوع مزاجها پرداخته شده می باشد با عنوان اختلال طبایع که شامل تعاریف و توضیحات در مورد هر یک،چگونگی تهییج این مزاجها و در مان آنها پرداخته می باشد.و در جلد دوم در قسمتی ا زکتاب به توضیح و تفصیل درمان هر کدام پرداخته می باشد.همچنین اشاره ای هم به مزاج فصول و مزاج عمر کرده می باشد اما تفصیل نداده

دانش نامه احادیث پزشکی.محمدی ری شهری .نشر دارالحدیث.2جلد

این کتاب گرانقدردر ارتباط با احادیث پزشکی می باشد ،و به گفته خود کتاب تنها احادیثی را در خود جای داده که در آنها بهداشت ویا درمانهای جسمی مطرح شده می باشد، این احادیث از کتب حدیثی معتبر بهره گیری شده و از نظر سند حدیثی مطالعه شده و حدیث صحیح را در این مجموعه گرد آوری کرده می باشد.بخشی از این احادیث به موضوع مزاجها و چگونگی و درمان آنها پرداخته می باشد.در مورد این کتاب می توان گفت کتاب دور از ایرادی می باشد البته در مورد مزاجها تمام احادیث مطالعه نشده .

8-مفهوم شناسی واژه های پژوهش

11-سازماندهی پژوهش

این پژوهش در پنج فصل تنظیم شده می باشد

فصل اول(شامل:مقدمه،ویژگیهای پژوهش،معرفی منابع)

فصل دوم شامل:تاریخ طب مزاجی

فصل سوم شامل:انواع مزاج

فصل چهارم شامل: مزاج در آیات و روایات

فصل پنجم شامل: درمان و مزاج

1-1تعاریف لغوی واصطلاحی

 مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)