پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان ( مطالعه موردي شعب بانك ملي خراسان شمالي)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

تجاری این امکان را به موسسات اعتباری می دهد که مشتریان را ترغیب کنند تا تصمیم خود را بر اساس عوامل دیگری به جزعامل قیمت اتخاذ نمایند یعنی از طریق اعتماد سازی بین مشتری و موسسه. نام تجاری برای مشتریان نیز مهم بوده و آنها را قادر می سازند تا آگاهانه تصمیم بگیرند.( آسایش وشفیع خانی، 1389،2)

هر چه ارزش نام و نشان تجاري در ذهن مصرف كنندگان بيشتر باشد ، شركت مي تواند در سايه آن منافع بيشتري را از مصرف كنندگان كسب كند . نظارت و كنترل مداوم اين مفهوم به عنوان يك گام ضروري در مديريت اثر بخش آن مي باشد .يكي از دلايل اصلي اهميت اين مفهوم تأثیر استراتژيك آن در به دست آوردن مزيت رقابتي می باشد ، كه اين مزيت رقابتي در بازار حاصل مي گردد.(کرباسی ور ویاردل ،1390 ،15)

 

دراین پژوهش می خواهیم از طریق بازاریابی اجتماعی به مفهوم مشتری محوری یعنی شناخت خواسته‌ها و نيازهاي مشتري و پاسخ به آنها دست یابیم واین میسر نیست غیر از از طریق اصلاح برنامه‌ها، خدمات يا محصولات براي رقابت با رفتارهاي کمتر جذاب، کمتر در دسترس و گران‌تر .که در این خصوص بایدگام هایی زیرا  برنامه ريزي ٬تحليل مشتري٬تحليل بازار ٬تحليل كانالها و پيش آزمون ها ٬مداخله ٬ ارزشيابي صورت پذیرد.

مساله مورد بررسي در این پژوهش شناسایی خواسته وانتظارمشتریان از بانک ها وپیداکردن عواملی که موجب تقویت وایجاد ارزش نام تجاری می گرددو موانعی که درخصوص عدم مشتری محوری از سوی بانک ها وجود داردواینکه چطورمی توان با بهره گیری از رویکردهای پیشنهادی در بازاریابی اجتماعی به افزایش ارزش ومحبوبیت نام تجاری بانک ها در بین مشتریان پرداخت.

این پژوهش کوشش می کند درکنار اهمیت وارزش نام تجاری به ابعادنام تجاری بپردازد وتاثیری که عوامل بازاریابی اجتماعی بر روی نام تجاری دارد راتشریح سازدچراکه نام تجاری یک حرکت ذهنی و روحی می باشد که بایستی در ذهن مصرف کنندگان، خریداران، سهامداران، کارکنان و کاربران قرار گیردو نام های تجاری دارای ماهیت اجتماعی هستند و آن نام تجاریی موفق می باشد که افراد اجتماع نسبت به آن حس تعلق و مالکیت داشته باشند و آن نام تجاری را از آن خود بدانند.

در اين بين كاركنان سازمان تأثیر بسيار حياتي و خطيري را ايفا مي كنند زيرا آنها نمايندگان بالقوه نام تجاری در سازمان و حتي برتر از آنند. آنها تأثیر مهمی در انتقال ارزش‌های علامت تجاری شركت و ارزش آفرینی در باتوجه به اینکه كانون اصلي انديشه و اقدام بازاريابي اجتماعی، به جاي جستجوي مشتري براي محصولات توليد شده، تامين رضايت و ايجاد ارزش براي مشتري می باشد تا به سمت محصول توليدشده يا خدمت قابل ارائه، جلب گرددو

 مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان