پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت  قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

تکه ای از متن پایان نامه :

محصولات ذکر می‌کنند که بعضی از آنها عبارتند از افزایش عملکرد وتوان هوازی، تسریع در بازتوانی، کاهش آسیب‌های ورزشی، افزایش حجم عضلات، موفقیت در رقابت‌ها می‌باشد (sobal, 1994). تحقیقات مصرف مکمل‌های غذایی در گروه‌های مختلف ورزشی بین 40 تا 100 درصد گزارش کرده‌اند (tian et al, 2009).

 

2-3-2-تأثیر مکمل‌های گیاهی بر روی استقامت قلبی تنفسی

گیاهان دارويي که دارای تاریخچه طولانی به خصوص در مشرق زمین هستند امروزه به شکل ویژه‌ای مورد توجه قرارگرفته‌اند. تحقیقات متعددی تأثیر مصرف مواد طبیعی را بر عملکرد فیزیولوژیکی مورد مطالعه قرار داده‌اند. معمارباشی و رجبی (2013) تأثیر نعناع را بر روی عملکرد ورزشی مطالعه کردند و  به این نتیجه رسیدند که مصرف 05/0 میلی‌لیتر روغن نعناع به مدت 10 روز باعث بهبود عملکرد ورزشی، پارامترهای اسپیرومتری، فشار خون، تعداد تنفس ضربان قلب می‌گردد و همچنین باعث شل شدن عضلات صاف تنفسی و افزایش تهویه و افزایش اکسیژن رسانی به مغز و کاهش سطح لاکتات خون نسبت به گروه کنترل می‌گردد. در تحقیقی محققین تأثیر رژیم غذایی و مکمل یونجه را بر عملکرد ورزشی و شاخص‌های آنمی را در زنان دارای اضافه وزن و چاق  مطالعه نمودند. روش کار به این شکل بود که آزمون تست کوپر و دراز ونشست در آغاز و پس از 8 هفته رژیم غذایی و 4 هفته پس از مصرف 5 گرم پودر یونجه اندازه‌گیری گردید و  نتایج نشان داد که مکمل یونجه باعث بهبود زمان تست کوپر نسبت به 8 هفته رژیم غذایی و قبل از شروع دوره می‌گردد که دلیل بهبود زمان تست کوپر را کاهش معنی‌دار وزن موثر می باشد. درمطالعه ای که توسط جیسون و همکاران (1998) برجین‌سینگ انجام گردید این نتیجه بدست آمد که مصرف 200 ميلي گرم مکمل جین‌سینگ چینی و کره‌ای در روز در طول 3 هفته آزمایشی بر روی جوانان سالم با توان ورزشی متوسط و رژیم غذایی معمولی اثر قابل توجه و معنی‌داری در افزایش  VO2max نداشته می باشد. در تحقیقاتی که جنسینگ به عنوان یک ماده مکمل معرفی شده می باشد

 مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد تربیت بدنی: مطالعه تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی و تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی