پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثير برون ‌سپاری  فرایندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

همانطور­که درشکل­ فوق ملاحظه می‌گردد،فرآیندهای مالیاتی درستون ها وانواع مالیات­ درسطرها­قرار­گرفته اند .ترتیب فرآیندهای مالیاتی براساس توالی آنها ازچپ به راست مرتب شده وجهت شکل ها برای هرکدام از انواع مالیات،بیانگر فرآیندهای مالیاتی موجود در هریک از انواع مالیات می باشد.

الف-تشخیص مالیاتی

تشخیص مالیاتی در برگیرنده کلیه وظایف مرتبط باصحت سنجی خود اظهاری مؤدیان  شامل برنامه ریزی وانجام این صحت سنجی ها از طریق ممیزی ورسیدگی می باشد.

 

ب-خدمات مؤدیان

خدمات مؤدیان  در برگیرنده کلیه وظایف مرتبط باپیگیری انجام وظایف قانونی توسط مؤدیان  وپاسخ گویی به  مراجعات مالیاتی ودرخواست های مؤدیان ­می باشد.مواردی از قبیل اعتراض وشکایت،اجرائیات،پرداخت های مؤدیان ،دریافت مدارک ازآنان در این دسته قرار می گیرند.

ج-مدیریت مالیاتی

مدیریت­مالیاتی­در­برگیرنده­کلیه­وظایف­مرتبط­بامدیریت­اطلاعات­شامل­جمع­ آوری ،ذخیره سازی،پالایش،بازخوانی وگزارش گیری از اطلاعات مالیاتی واطلاعات مؤدیان ­به منظورپاسخ­گویی به نیازهای ذی نفعان مختلف در درون سازمان وبیرون از آن می‌باشد.(پروژه استانداردسازی فرآیندها PST،1388)

 

 مطالعه تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن