پایانامه در مورد : بررسی تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان ( مطالعه موردي شعب بانك ملي خراسان شمالي)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

ازسوی دیگرتوجه به رقابت و درك بازار رفتار مورد نظر، رمز موفقيت در بهره گیری از ديدگاه بازاريابي اجتماعي می باشد. فهم درست از ايده ها و رفتارهاي رقيب و بالابردن ميزان منافع رفتار مورد نظر و يا كاستن ازميزان هزينه ها و موانع دستيابي به آن، بازار رقابت را به نفع محصول يا خدمت تغيير خواهد داد.هر چه شناخت بيشتري در مورد بازاروگروه مخاطب(مشتريان)وجود داشته باشد، برنامه ها دقيق تر و مؤثرتر طراحي و اجراخواهد گردید.پس بانک ها خواهند توانست  بااستفاده از بازاریابی اجتماعی درکنار در نظر داشتن اصل مشتری مداری ورقابت ،خدماتی متناسب با خواسته ها ونیازهای مشتریان خود ارائه دهندوعلاوه برآن با رعایت اصول اخلاقی بروفاداری ورضایت مشتریان ومحبوبیت نام تجاری  خود بیافزایندوجایگاهی متمایز در ذهن مشتریان خود وسایر رقبا بدست آورند. در حقیقت شناختن یک نام تجاري به مشتریان مستلزم خدمات مناسب به مشتریان، پیشبرد فروش، روابط عمومی، فروش مستقیم، آگهی ها، تخفیفات، حمایتهاي مالی، سمینارها و سایر تاکتیکهاي ارتباطی می باشد که براي ارائه یک پیام واحد در شرکت بکار گرفته می گردد.

 

1-4-اهداف پژوهش:

هدف از این پژوهش بهره گیری ازمفهوم بازاریابی اجتماعی در بخش خدمات وایجاد یک تصویر روشن و شفاف از نیازها وخواسته های مشتریان بانک ها وبالا بردن آگاهی سازمان ها و شرکت ها از فضای کسب و کار شرکت ها وتوجه روزافزون به مفهوم واهمیت ارزش نام تجاری می باشد تا مدیران بانک ها بتوانند با بکارگیری مفهوم بازاریابی اجتماعی  به مشتریان خود نشان دهند که در کنار منافع بانک، به رفاه آنان و منافع جامعه نیز توجه دارند.

مطالعه تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی بر ارزش نام تجاری بانک(هدف كلي)

مطالعه تاثیرعوامل  بازاریابی اجتماعی بر وفادارینام تجاري.(هدف فرعی)

مطالعه تاثیرعوامل  بازاریابی اجتماعی برشهرت نام تجاري. (هدف فرعی)

مطالعه تاثیرعوامل  بازاریابی اجتماعی بررضايت نام تجاري(هدف فرعی)

مطالعه تاثیرعوامل  بازاریابی اجتماعی برآگاهي نام تجاري(هدف فرعی)

مطالعه تاثیرعوامل  بازاریابی اجتماعی بركيفيت ادراك شده نام تجاري. (هدف فرعی)

 مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان