پایانامه در رابطه با : بررسی تاریخی فلسفه طب مزاجی با توجه به آموزه های طبی اهل بیت (ع)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

در طبیعت هر چیزی از چهار ماده تشکیل شده که شامل آب –باد-خاک وآتش می باشد.

رکن در لغت ،جزئی را گویند که جزءاولیه باشد یا ثانویه (اولیه مثل عناصر و ثانویه مثل اخلاط) و در اصطلاح ،مخصوص می باشد به اجزای اولیه که آن را ارکان ، عناصر ، اسطقس ، اصل ،ماده و هیولا گویند.[1]

ارکان در اصطلاح حکیمان اجسام بسیطی هستندغیر قابل تقسیم به اجسام مختلفه ،که اجزاءاولیه بدن بشر را تشکیل می دهند.و آن چهار تاست:1-آتش و آن گرم و خشک می باشد.2-هوا و آن گرم وتر می باشد.3-آب و آن سرد و تر می باشد.4-خاک و آن سرد و خشک می باشد.[2]

1-6-تعريف مزاج‏

مزاج در لغت  از ریشه مَزَجَ به معنی آمیختن می باشد.و دو چیز که با هم مخلوط شوند، به هر کدام مزاج می گویند.  [3]

در کتاب قرابادین کبیر تعریف مزاج را اینگونه اظهار میکند:

” مزاج مصدر، بمعنى ممتزج باسم مفعول می باشد و آن عبارت می باشد از كيفيّتى عنصريّه متوسّطه حاصله از كيفيّات بسيطه متضادّه و به تفصيل عبارت از كيفيت ثانويّه متشابه متوسّطه حاصله از كيفيّات اربعه و امتزاج عناصر اربعه می باشد. هنگامى كه اجزاى آنها ریزشوند و باهم متّصل و مختلط گردند و فعل و انفعال نمايند بحدّى كه صورت هر واحد ،صورت وحدت ديگرى را بشكند و صورت جدیدی بهم رسانند كه از هم مشخص نگردند” [4]

ابوعلی سینا در تعریف مزاج می گوید:”مزاج عبارت از چنان کیفیتی می باشد که از واکنش متقابل اجزای ریز مواد متضاد به وجودمی آید، در این واکنش متقابل ، بخش زیادی از یک یا چند ماده با[1].مفرح القلوب.شاه ارزانی.10

[2] .چغمینی .قانونچه در طب.ص1

2-بندر ریگی.معجم الوسیط.ابراهیم انیس و همکاران.چ سوم.تهران.جلد دوم.نشر اسلامی.ص1852

[4] .ناظم جهان، محمد اعظم، قرابادين (اعظم)، 1جلد، دانشگاه علوم پزشكى ايران – تهران، چاپ: دوم، 1383 .ص 502

 

 مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)