پایانامه در رابطه با : بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 92

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2-1-1-        ابعاد توجه هاي شغلی:

توجه فرد نسبت به کارش نشان دهنده ی ارزشیابی منفی یا مثبتی می باشد که وی درمورد ی جنبه‏ای از محیط کاری‏اش دارد. بیشتر پژوهش‏هایی که اخیرا در حیطه ی رفتار به اقدام آمده ‏می باشد ناظر بر توجه‏های شغلی افراد در سازمان ‏های کاری مربوط به خودشان می باشد. در میان این توجه‏ها واژه ی پس ارزش ها دارای دامنه ی وسیع بوده و مفهوم جامعتری دارند. ارزشها گویای باورهای کلی هستند و رفتار آدمی را در همه ی شرایط تحت تاثیر قرار می دهند. توجه تنها به رفتار خاصی در جهت هدف یا شخص یا وضعیت خاصی مربوط می باشد. نگرشها کمتر در طی زمان پایدار می مانند و در صورت انباشت اطلاعات و تجربه  در معرض تغییر قرار می گیرند. توجه در مقایسه با ارزش خصوصی تر می باشد.

کاربرد توجه در مباحث رفتار سازمانی ایجاد توجه های مثبت بین کارکنان در مورد شغل و سازمان و در نتیجه ١- بالا بردن میزان رضایت شغلی در کارکنان ٢- بالا بردن میزان تعهد سازمانی ٣- افزایش وابستگی شغلی ۴ – ایجاد رفتار شهروندی سازمانی می باشد. و همچنین توجه در عملکرد گروهی، در سازگاری با محیط کار، دفاع از ایده های خود و در اظهار ارزشها تأثیر مهمی را ایفا می کند. حال آغاز به تعریف سه بعد مهم توجه های شغلی یعنی درگیری شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی می پردازیم.

 

2-1-2-        درگیری شغلی:

واژه درگیر شدن[1] در فرهنگ لغت به معانی مختلفی همچون، نامزد شدن، تعهد، التزام، اشتغال، استخدام و درگیری ترجمه شده می باشد. در ادبیات علوم اجتماعی ریشه این مفهوم به تئوری تأثیر و به طور خاص کارهای اروین گافمن (1960) در این زمینه باز می­گردد. گافمن معتقد می باشد که افراد در جامعه تأثیر­های مختلفی را می­پذیرند که درگیر شدن در یک تأثیر را «دلبستگی خود انگیخته[2]  به تأثیر و صرف توجه و کوشش فراوان برای اجرای آن» تعریف می­کند (میلو 2008، ص 210).

«عجين شدن با شغل»[3] درجه­اي می باشد که فرد به صورت ذهني، شناختي و روانشناختي مشغول شغلش شده و در آن غرق مي‏­گردد و علاقه و اهميت خاصي براي شغلش قائل مي گردد(Paullay et al. 1994: 224-5). وقتي فرد با کار خود عجين مي‏­گردد از کار خود لذت مي‏­برد و خسته نمي‏­گردد.

تأثیر سازمانی و همچنین جهت ایفای تأثیر بعنوان یکی از اعضاء سازمان را درمی‌یابد (آکیایاویگور و همکاران، 2009، رامزی و همکاران، 1995).

در واقع درگیری شغل باور شخصی پیرامون شغلی فعلی‌اش بوده و تابعی از میزان برآورده شدن کاهش می باشد. افراد بسیار درگیر در شغل، کارشان را به بخشی از شخصیت خود تبدیل می‌کنند. علاوه بر آن، افراد دارای درگیری بالای شغلی توجهات خود را کاملاً معطوف کارشان می‌کنند (آکیایاویگور و همکاران، 2009، هاکت و همکاران، 2001).

تصور می گردد که درگیری شغلی موجب تسهیل دستیابی به نیازهایی از قبیل حیثیت، تکریم شخصی، استقبال و عزت نفس شغلی  دلالت بر آن دارد که عملکرد شغلی محور حس ارزشی می باشد (آکیایاویگور و همکاران، 2009، رامزی و همکاران 1995، بلاوه و بول 1987، بالای 2000).

پس درگیری شغل به 4 دسته تقسیم می گردد که عبارتند از:

1) کار بعنوان یکی از علائق محوری زندگی

2) مشارکت فعالانه در کار

3) عملکرد بعنوان محوریت عزت نفس

4) عملکرد سازگار با خود پنداره. (آکیایاویگو و همکاران، 2009).

[1]Aggression

[2]Engagement

[3] Job Involvement

 مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران