پایانامه در رابطه با : بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت  قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

مقدمه

بحث حاضر از سه بخش تشکیل شده می باشد که بخش اول آن در حوزه مطالعات تأثير عوامل موثر بر عملكرد ورزشي و بخش دوم شامل ترکیبات زعفران و خواص و مضرات آن و تحقیقاتی می باشد که تأثیرات زعفران را بر موجودات آزمایشگاهی و بشر مطالعه‌کرده‌اند، می‌باشد و در بخش سوم  بعضی از تحقیقاتی که تأثیر مکمل‌های گیاهی را بر روی عملکرد قلبی‌تنفسی مطالعه کرده‌اند آورده شده می باشد و در نهایت اختصار مهمترین مطالب  به طور مختصر اظهار شده می باشد.

2-1- بخش اول                          

2-1-1-آمادگی قلبی تنفسی

از میان عوامل آمادگی جسمانی، استقامت قلبی_تنفسی، بیشترین معنای ضمنی را برای سلامت در طول عمر دارا می‌باشد. آمادگی قلبی_عروقی عبارت می باشد از سطحی از آمادگی هوازی که با انجام پیوسته‌ی تمرین با مدت و شدت کافی حاصل می‌گردد به طوری که دستگاه قلبی عروقی را تا حد سازش فیزیولوژیکی زیر فشار قرار دهد .به عبارت دیگر توانایی بدن برای رساندن و مصرف اکسیژن در کار و ورزش‌های شدید و طولانی مدت را آمادگی قلبی- عروقی گویند. همچنین استقامت دستگاه گردش خون به عنوان توانایی سیستم گردش خون در انتقال اکسیژن به ماهیچه‌ها هنگام تداوم فعالیت‌های ورزشی تعریف شده می باشد. استقامت قلبی_تنفسی مستلزم توانایی قلب و شش‌ها برای تأمین اکسیژن عضلات در حال کار به مدت زمان طولانی می باشد. به عبارت دیگر، توانایی دستگاه‌های گردش خون و تنفس برای تنظیم و بهبودی ناشی از اثرات فعالیت بدنی متوسط تا شدید (تند راه رفتن، دویدن، شنا یا دوچرخه سواری) می باشد که به آن استقامت یا آمادگی هوازی نیز می‌گویند (smith and fernhal, 2011) .اجرای چنین کاری به توانایی حمل اکسیژن جهت کار عضلات و توانایی این عضلات برای انقباض و بهره گیری از

 مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد تربیت بدنی: مطالعه تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی و تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی