پایانامه با عنوان : بررسی تاریخی فلسفه طب مزاجی با توجه به آموزه های طبی اهل بیت (ع)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

تکه ای از متن پایان نامه :

 بخش زیادی از ماده یا مواد مخالف با هم می آمیزند ، بر هم تاثیر می کنند و از این آمیزش کیفیت مشابهی حاصل میشود که آن را مزاج نا میده اند “[1]

چغمینی در کتاب قانونچه در تعریف مزاج می گوید:”هر گاه اجزاءاین ارکان با یکدیگردر آمیزند بنوعی که یکی در دیگری اثرکند،بقوتهای خود که ضد هم اند و هر یکی تیزی دیگری را بشکند همانندی ،و فعل و انفعال در بدن دارند .[2] در واقع هر دو دستگاه به صورت منفرد اقدام می کند و مهمترین کار آنها تنظیم فعل و انفعالات بدن می باشد که با دخالت هورمونها انجام می شود و اگر فعالیت زیاد از اندازه باشد گرما تولید و اگر کمتر باشد سردی غالب می گردد .همچنین ،غده تیروئید در بالا بردن متابولیسم بازال موثر می باشد و هر چه فعال تر باشد متابولیسم و گرما بیشتر می باشد،.پس هر ماده ای که وارد بدن می گردد با تاثی بر غده تیروئید ، متابولیسم بازال را یا در حد اعتدال یا به سمت افزایش یا کاهش آن سوق می دهد و مزاجهای معتدل ، گرم و یا سرد ایجاد می کند.[3] پس اگر غده تیروئید کم کار باشد نشانه سردی مزاج می باشد و اگراین غده پر کار باشد از گرمی مزاج می باشد. باتوجه به اینکه امروزه بیماری کم کاری و پر کاری تیروئید خیلی بیشتر از قدیم شده و این به دلیل به هم خوردن اعتدال مزاجها ست که نتیجه خوردن

غذای نامناسب می باشد.

به نظرابن سينا، اجسام عنصرى وقتی باهم ملاقات می كنند بعضى در بعضى فعل مى‏كنند و هركدام از آنها بسبب صورتشان فاعل می باشد و بسبب ماده منفعل، چنانكه شمشير تيزش فعل مى‏كند و آهنش كندى و فرسودگى مى‏يابد، و اين فعل و انفعال همواره استمرار دارد تا يكى از دو امر پيش آيد: يا يكى بر ديگرى غلبه مى‏كند و او را از نوع خود مى‏سازد، مثل اينكه آتش زیرا به چوب برسد آن را مى‏سوزاند؛ در اين حالت صورتيكه غالب شده مى‏گوئيم كائن می باشد و صورتيكه مغلوب شده فاسد می باشد؛ يا اينكه يكى بر ديگرى غلبه نمى‏كند، اما كيفيت هر دو چنان تغيير مى‏يابد كه در آنها كيفيت متشابهى دست مى‏دهد؛ اين اقدام را امتزاج و آن كيفيت متشابه را مزاج مى‏نامند، مثل اينكه سركه و انگبين زیرا باهم ممزوج شوند سركنگبين درست مى‏گردد كه نه سركه می باشد و نه انگبين[1] .  بلكه كيفيت خاص دارد. اما اگر ميان آن دو1-8-اخلاط

[1] .ابوعلی سینا .قانون.ص12

[2]. اسد زاده  .شهلا.حجامت درمانی .(گزارش درمان 106 نوع بیماری بوسیله حجامت.)..نشر قلم مکنون.چ.اول.تهران.1389.ص349

[3] .همان .349-350

 مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)