پایانامه با عنوان : بررسی تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان ( مطالعه موردي شعب بانك ملي خراسان شمالي)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

تکه ای از متن پایان نامه :

خدمات و یا منابع فیزیکی یا کالاها و یا سیستمهاي عرضه کننده خدمات صورت می گیرند بلکه به عنوان راه حلهایی براي معضلات مشتري ارائه می شوند. (حسینی و قادری،1389،91)

2-40-1-خصوصیات خدمات:

خدمات چهار ویژگی مهم دارند که بر بازاریابی خدمات تاثیر زیادی می‏گذارد این چهار ویژگی عبارتند از:

1-نامحسوس بودن خدمات:یعنی نمی‏توان قبل از خرید آنها را دید،لمس نمود،شنید،یا بویید.

2-خدمت قابل جدا شدن از ارایه‏دهنده خدمت نیست:کالا نخست تولید شده و بعد فروخته‏ می‏گردد اما خدمت هنگام تولید مصرف می‏گردد.

3-تغییرپذیری:به این معنا که‏ کیفیت یک خدمت بستگی دارد به‏ شخص ارایه کنند و زمان و مکان و نحوه ارایه خدمات.

4-فناپذیری:یعنی خدمات را نمی‏توان برای فروش یا مصرف‏ بعدی انبار نمود.(عسکری،1386،65)

 

2-41-مفهوم کیفیت:

کیفیت واژه رایج و آشنایی می باشد که از مفهوم و نحوه کاربرد آن تفاسیر گوناگونی به اقدام آمده می باشد. اما وجه مشترك همه این تعاریف سازگاري کالا یا خدمت با نیازها و انتظارات مشتریان می باشد. کیفیت از مشتري شروع می گردد و هرگونه در نظر داشتن کالا یا خدمت، بدون در نظر داشتن نظرمشتري، الزاما کیفیت را بدنبال ندارد . لذا معمولا کیفیت را بر اساس تطابق پذیري محصول با ویژگی هاي مد نظر مشتري، و یا میزانی که محصول می تواند انتظارات قبلی مشتري را برآورده  سازد، تعریف می کند. (حسینی و قادری، 1389،91)

 

2-42-کیفیت خدمات:

کارآمدترین متخصصان می دانند مشتری بایستی منحصربه فرد تلقی گردد و جایگزین کردن آن بسیار هزینه بر می باشد. وفادار نگه داشتن مشتری با ارایه خدمات خوب بسیار سودآورتر می باشد تا این که هر،ازگاه مشتری تازه ای به دست بیاوریم. مشتری نمی خواهد که چیزی به او گفته گردد، بلکه می خواهد در اقدام به او نشان داده گردد.

2.برای افزایش دو درصدی مشتری،بایستی 10 درصد هزینه‏ نمود.

3.ضرر و زیان از دست دادن یک مشتری،در حکم فرار 100مشتری دیگر می باشد.

 مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان