پایانامه با عنوان : بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 92

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

بخش پنجم- آشنایی با حوزه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران.

2-1-   بخش اول- توجه های شغلی:

2-1-1-تعاريف و مفاهيم:

توجه شغلی

واژه   Attitude، معادل هاي فارسي متعددي همچون « طرز تلقي »، « وجهه نظر »، « بازخورد »، «وضع رواني» ، «ايستار»، «گرايش» و «توجه» دارد. ولي اكنون اصطلاح « توجه » قبول عام يافته و به صورت هاي مختلف نيز تعريف شده می باشد . توجه يك سازه فرضي می باشد، زيرا به صورت مستقيم قابل مشاهده نيست، بلكه بيشتر با اظهارات كلامي و رفتاري همراه می باشد (آذربايجاني و همكاران، 1385، ص77).

به لحاظ اهميتي كه توجه ها در زندگي افراد دارند، برخي از صاحب نظران تا آنجا پيش مي روند كه موضوع اصلي روان شناسي اجتماعي را « توجه » مي دانند و آن را علم مطالعه توجه هاي  افراد تعريف مي كنند (كريمي، 1379).  به طوري كه از نظر برخي پژوهشگران، مفهوم توجه احتمالاً شاخص ترين و ضروري ترين مفهوم در روانشناسي اجتماعي می باشد (آلپورت، ۱۹۳۵ ، به نقل از گاورونسكي[1]، 2007، ص213).

  • بخشي از اهميت توجه ناشي از آن می باشد كه صاحبنظران مطالعه توجه را براي درك رفتار اجتماعي، حياتي مي دانند . بخش ديگري از اين اهميت مبتني بر اين فرض می باشد كه توجه ها تعيين كننده رفتارها هستند و اين فرض به طور ضمني دلالت بر اين امر دارد كه با تغيير دادن توجه هاي افراد، مي توان رفتارهاي آنها را تغيير داد . به علاوه، با افزايش توجه هاي شخص در مورد چيزها، احتياج او به تفكر و اخذ تصميم گيري تازه، كم مي گردد و رفتار او نسبت به آن چيزها عادتي، قالبي، مشخص و قابل پيش بيني مي گردد و در نتيجه زندگي اجتماعي او آسان مي گردد. همچنين آگاه شخص ادراک کننده
  • موضوع مورد ادراک
  • محتوای موقعیت مورد بحث

وجود داشته باشند.

بعضی از ویژگی های شخصی، مانند توجه، انگیزش، علاقه، تجربه گذشته و انتظارهای شخص، بر نوع پنداشت یا ادراک او اثر می گذارند(رابینز، 1386).

شایان ذکر می باشد بین احساس و ادراک تفاوت هست. احساس، را انتقال پیام عصبی به طرف کورتکس حسی، می نامیم. اما، ادراک، از ترکیب اطلاعات حسی با مکانیزم تفکر به وجودمی آید. اگر اطلاعات حسی، بطور مستقیم، به عضلات و غدد منتقل گردد، رفتار فرد، مبتنی بر حس خواهد بود که ادراک محسوب نمی‌گردد. اما، اگر اطلاعات حسی، به مراکز عالی قشر مغز (کورتکس) انتقال یابد، ادراک به وجودمی آید و رفتار فرد، تحت حاکمیت اطلاعات حسی و فرایندهای قشر خارجی مغز قرار می گیرد.

احساس و ادراک، از دیدگاه فیزیولوژیک، دو فرایند متفاوت هستند. یک تحرک حسی معین، می‌تواند که ادراک های کاملاً متفاوتی تولید کند و تحریک‌های حسی متفاوت، می‌توانند که به ادراک واحدی منجر شوند. کلیه اطلاعات فیزیولوژیک، نشان می‌دهد که یک تحرک معین همیشه فعالیت معینی در کورتکس حسی تولید می‌کند، اما واقعیت‌ها به طور آشکار، نشان می‌دهند که همان تحریک الزاماً ادراک معین به دنبال نمی‌آورد به عبارت دیگر یک تحریک معین می‌تواند ادراک‌های متفاوت ایجاد کند(پارسائیان و اعرابی، 85:1386).

[1] Gawronski

 

 مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران