پایانامه با عنوان : بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت  قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  1. میزان خواب و استراحت آزمودنی‌ها

به هنگام ايجاد يك فعاليت يا كار معين كه به تدريج بار كار افزايش پيدا مي‌كند، روند افزايش ضربان قلب همراه با بار كار در طول فعاليت ثبت شده و منحني ضربان قلب _ بار كار، ترسيم مي‌گردد. در اين منحني همراه با افزايش بار كار، ضربان قلب نيز به صورت خطي افزايش مي‌یا‌بد، تا جاي كه با افزايش بار كار، ضربان قلب با همان تندي قبلي افزايش نيافته و از خط راست منحرف مي­گردد كه تحت عنوان نقطه شكست ضربان قلب (HRDP) ناميده مي‌گردد (كانكاني وهمكاران،1982). مقصود از نقطه شکست ضربان قلب در اين پژوهش، انحراف ضربان قلب از خط افزايش تدريجي اوليه در هنگام اجراي پروتکل ورزشي مي‌باشد که توسط نرم افزار طراحی شده توسط دکتر معمارباشی محاسبه گردید.

1-7-5- نسبت تبادل تنفسی(RER)

نسبت تبادل تنفسی نسبت بین مقدار دی‌اکسیدکربن آزاد شده و اکسیژن مصرفی می باشد. مقصود از RER در این پژوهش، مقدار نسبت تبادل تنفسی می باشد که از طریق دستگاه تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی ثبت گردید.

1-7-5- نبض اکسیژن 

نبض اکسیژن، مقدار اکسیژنی می باشد که توسط بافت‌های بدن با هر ضربان قلب یا حجم ضربه‌ای مصرف می‌گردد. در پژوهش حاضر، نبض اکسیژن از طریق نسبت مقادیر اکسیژن مصرفی بر ضربان قلب هر لحظه محاسبه گردید.

1-7-6- افراد غیر‌فعال

 مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد تربیت بدنی: مطالعه تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی و تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی