پایانامه ارشد در مورد : بررسی تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه93

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه

تکه ای از متن پایان نامه :

در دوره خوارزمشاهیان چنان‌که از متن کتاب تاریخ بناکتی می‌آید کرج جزء حکومت عباسیان بوده می باشد. (بناکتی،1348 :206) همچنین نام این منطقه در حادثه جنگ بین مویدالدین و قتلق اینانج در دربند کرج، آمده می باشد این دو فرد در زمان تکش بر ضد حکومت خوارزم شاهیان نیز هنگامی که او از این منطقه می گذشته با مقاومت مردم روستای میقان که در قلعه‌ای با همین نام بوده‌اند رو به رو می‌گردد. این شورش که شاید به دلیل فشارهای مالیاتی ناشی از عبور سپاه از منطقه بوده، توسط حسن صوفی و امیر الیاس فرماندهان شاهرخ سرکوب می‌گردد. (سمرقندی،1383: 3/190) همزمان با روی کار آمدن صفویان از این منطقه به‌عنوان شکارگاه در دوره شاه اسماعیل و شاه طهماسب یادشده می باشد. (تتوی،1382 : 5512)

 

1/3- وضعیت اجتماعی

الف- بافت قومی و نژادی و زبانی

در خصوص نژادهای مختلف ایران عموماً زیاد نمی‌توان به جزئیات پرداخت چراکه بارها در زمان‌های گذشته ترکیب نژادی صورت گرفته می باشد. منطقه فراهان در دوره باستان در محدوده مادها بوده اما از اقوام بومی منطقه پیش از آنها شواهدی در دست نیست.

در دوره ورود اسلام به ایران فراهان از مناطقی می باشد که نخستین بار اعراب اشعری از آن عبور می‌کنند و به سمت قم می روند و بعداً نیز آنان در فراهان صاحب ملک و زمین می‌شوند که احتمالاً اولین بار در این دوره اعراب وارد منطقه شده‌اند. پس از تشکیل حکومت‌هایی با نژاد ترک در ایران و ورود قبایل ترک به داخل ایران، این منطقه نیز از آنان خالی نبوده و محل اقامت ترکان می‌گردد. در این دوره دو گروه ترک و خلج به منطقه وارد می‌شوند. البته امروزه نیز در فراهان این اقوام فراوان‌اند.

اقوام خلج، در زمان غزنويان عليه سلطان مسعود غزنوي قيام كردند و در پيروزي سلجوقيان بسيار تأثيرگذار بودند، سرانجام نيز همراه سلجوقيان به عراق عجم آمده و آغاز در خرقان ساوه ساكن شداند و احتمالاً از آنجا به مناطق فراهان و خلجستان آشتیان نیز واردشده‌اند. خلج‌ها در زمان هجوم چنگیز خان مغول به همراه خوارزمشاهيان، از سمرقند دفاع كردند و به اتفاق تركمانان سپاهي به‌فرماندهي «سيف الدين اغراق ملك» جهت حمايت از سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه تشكيل داده و در جنگ پروان، مغولان را سخت شكست دادند. (جمراسی،1385 : 5)

 مطالعه تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه