پایانامه ارشد : بررسی تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه93

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه

تکه ای از متن پایان نامه :

كتابی از آقای سیفی تحت عنوان «سيرى كوتاه در جغرافياى تاريخى تفرش و آشتيان»، در حوزۀ تاريخ محلى منطقه تفرش، آشتیان و فراهان که به‌طور غيرمستقيم اطلاعات محدودی دربارۀ تحولات تشيع اماميه در فراهان ارائه مى‌دهد. اما به صورت دقیقی به جغرافیای تاریخی تفرش اشاره کرده می باشد. کتاب «فراهان‌نامه» اثر آقای رضا مرادی غیاث آبادی که بیشتر به مطالعات مردم شناختی و گویش‌های رایج فراهان پرداخته می باشد و در مورد تشیع منطقه اطلاعاتی نمی‌دهد. همچنین کتاب‌هایی از آقای مصطفی زمانی نیا چاپ شده می باشد که بیشتر نگاهی تاریخ توصیفی گونه داشته. گویا هدف نویسنده بیشتر اظهار حوادث مختلف تاریخی بوده که با منطقه ارتباط دارد و منحصراً از تشیع فراهان در ادوار مختلف حرفی به میان نمی‌اید. در مورد پایان‌نامه‌های انجام‌شده اولین مدرک، مربوط به رساله پایان‌نامه آقای علیرضا سلطانی سرابی می باشد که موضوع آن ویژگی‌های جغرافیایی (طبیعی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی) بخش فراهان می باشد. با در نظر داشتن مشاهده این رساله در آن مطالب کامل و جامعی در مورد مذهب و دین منطقه اظهار‌نشده بود و بیشتر شرایط حال جامعه فراهان در دوران صفویه و قاجاریه مدنظر قرار داشته می باشد. در این رساله محقق کوشش کرده به مطالعه زمانی حوادث در بستر مکان بپردازد و بیشتر دستاوردهای این رساله در خصوص بعد از تشکیل دولت صفویه در ایران می باشد.

رساله بعدی که شباهت کلی به این بحث دارد، مربوط به خانم الهام فهیم بود که با موضوع جغرافیای تاریخی فراهان به مطالعه منطقه پرداخته بود اما با در نظر داشتن منابع بهره گیری‌شده اطلاعات دقیقی از وضعیت مذهبی نمی‌دهد در این اثر نیز همانند نوشته پیشین مطالب تکراری جغرافیای تاریخی مطالعه‌شده که بیشتر توصیفی بوده و تحلیلی در آن به کار نرفته می باشد و بیشتر کلیات تاریخی منطقه مطالعه‌شده می باشد اما اطلاعات مناسبی در خصوص جغرافیای تاریخی می دهد که بنده نیز از بعضی اطلاعات آن در این پژوهش بهره گیری کرده ام.

در کل می‌توان گفت اولویت اصلی با منابع مکتوب و منابع دست‌اول می باشد و در مراحل بعدی به شواهد قابل‌مشاهده هم توجه شده می باشد و در پایان کوشش شده با در نظر داشتن یک روش ترکیبی نتیجه‌گیری گردد.

در بعضی از مراحل کار بر اساس نوع اطلاعات جمع‌آوری‌شده از روش‌های تحلیلی هم کمک گرفته‌ایم و درمجموع روش پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد.

 مطالعه تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه