پایانامه ارشد : بررسی تاریخی فلسفه طب مزاجی با توجه به آموزه های طبی اهل بیت (ع)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

تکه ای از متن پایان نامه :

برای بشر ، گیاهان دارویی و مواد زیستی در نظر گرفته گردید که در غالب طب مزاجی اظهار شده می باشد و برپایه مزاجهای اربعه تعیین شده می باشد ، که ریشه بیماریها و درمان آن در غلبه ویا تعدیل این چهار مزاج نهفته می باشد. ائمه اطهار نیز سلامت بشر را در این چهار مزاج و تعدیل آن معرفی کرده می باشد. امام علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه به چهار عنصر در طبیعت اشاره می کنندکه کل هستی از چهار عنصر به وجودآمده می باشد .و در رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام این  مو ضوع را توضیح داده .و مزاجها را به مزاج سن ،جنس،و مزاج اندام تقسیم کرده اند. با در نظر داشتن اهمیت بحث، این پایان نامه در صدد می باشد،که این موضوع را در تاریخ طب با در نظر داشتن آموزه های ائمه اطهار انطباق دهد.

 

3-اهداف پژوهش

1-شناخت طب مزاجی در مکاتب مختلف.

2-مطالعه طب مزاجی باتوجه به آیات و روایات.

3-مطالعه وشناخت طبایع چهارگانه در شرایط مختلف.

4- تأثیر طبایع چهارگانه درشناخت نظام سیستمی هستی .

4-سئوالات پژوهش

آیاطب النبی منطبق با  مزاجهای اربعه بوده می باشد؟

آیادر رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام ونهج البلاغه مزاجهای اربعه را با طب قدیم اظهار کرده اند ؟

5فرضیات پژوهش

به نظر می آید طب النبی مطابق با مزاجهای اربعه بوده می باشد.

مزاجهای اربعه از دیدگاه امام رضا علیه السلام ونهج البلاغه در بعضی موارد با مبانی طب قدیم سازگار می باشد .

بقراط ثانی بوده و طب را نزدوی آموخته می باشد .جرجانی اکثر کتابهای خود را با انشایی کم نظیر به زبان فارسی نوشته می باشد.جرجانی پس از عزیمت به شهر خوارزم در سال 504 .ق.ذخیره خوارزمشاهی را به نام قطب الدین محمدخوارزمشاه تالیف نمود.ذخیره  با بیش از 450هزار کلمه از مشروح ترین و طویل ترین کتب فارسی می باشد. جرجانی کوشش کرده تا حد ممکن از لغات عربی.  در

 مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)