پایانامه ارشد : بررسی تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان ( مطالعه موردي شعب بانك ملي خراسان شمالي)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

تکه ای از متن پایان نامه :

-مقدمه:

مفهوم بازاریابی اجتماعی آخرين و جديدترين مفهومی می باشد که در فلسفه های پنج گانة بازاريابی مطرح می گردد.بازاریابی اجتماعی کاربرد فناوری های بازاریابی تجاری برای تحلیل، طراحی ،اجرا وارزیابی برنامه های طراحی شده به مقصود تاثیرگذاری بر رفتار اختیاری مخاطبان هدف به جهت ارتقای سطح رفاه فردی آنها وجامعه شان می باشد.(اندریسن[1]، 1934،20)

ارزش نام تجاري يكي از مفاهيمي می باشد كه به طور روزافزون در دهه 1990 اهميت پيدا كرد. يكي از پيشگامان دانشگاهي در نام تجاري ديويد آكر ازدانشگاه بركلي می باشد. آكر ارزش نام تجاری را چنين تعريف مي كند: مجموعه اي از دارايي ها و تعهدات مرتبط با نام تجاری، نام و سمبول، آن چیز که ارزشي را به يك محصول يا خدمت ارائه شده به يك شركت يا مشتريان آن اضافه يا از آن كسر مي كند.اين گروه از دارايي ها عبارتند:اول) وفاداري به نام تجاری دوم) آگاهي از نام تجاری سسوم) كيفيت ادراك شده چهارم)شهرت نام تجاری پنجم)رضایت از نام تجاری.(آکر[2]،1991، 15)

در دنیاي امروزي با رشد تکنولوژي و فناوري هاي اطلاعاتی، رفاه عمومی افزایش یافته و بالاتر رفتن سطح زندگی در جوامع مختلف باعث افزایش سطح آگاهی وانتظارات مشتریان گردیده می باشد . در حال حاضر پذیرش رویکرد مشتري گرایی به صورت یک الزام براي سازمان ها تبدیل شده می باشد و سازمانی که خود را با این رویکرد تطبیق ندهد به نابودي و شکست محکوم خواهد گردید. تا چندي پیش رقابت بین شرکت ها درتصاحب سهم بیشتر بازار بود اما امروزه سازمان ها به دنبال افزایش سهم مشتري می باشند.

در نظر داشتن رقابت و درك بازار رفتار مورد نظر، رمز موفقيت در بهره گیری از ديدگاه بازاريابي اجتماعي می باشد. فهم درست از ايده ها و رفتارهاي رقيب و بالابردن ميزان منافع رفتار مورد نظر و يا كاستن ازميزان هزينه ها و موانع دستيابي به آن، بازار رقابت را به نفع محصول يا خدمت تغيير خواهد داد.

بانک ها بایدبدانند روابط خلاق میان مشتریان و سازمانشان و مجموعه خدمات با کیفیت و ماهیت خدمات خریداری شده در هنگام خرید به کیفیت تعامل و ارتباط بین دو طرف مشتری و کارمند بستگی دارد و قضاوت مشتری در مورد بانک براساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار می باشد در کشور ما هدف و غایت نهایی مشتریان انجام سریع امور و عدم اتلاف وقت به عنوان مهم ترین عنصر برای اکثر موسسات اعتباری ، نام تجاری اولین عامل رقابتی و ارزشمندترین دارایی استراتژیک به شمار می رود. ایجاد نام[1] Andreasen

[2] Aaker

 مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان