پایانامه ارشد : بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 92

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

1-1-   اظهار مسئله:

دنیای متغیر امروز ایجاب می کند که سازمان ها برای بقاء و رشد به دنبال ابزارهای جدید باشند. یکی از ابزارهایی که می تواند سازمان ها را در تأمین این اهداف یاری دهد، مدیریت دانش می باشد. مدیریت دانش فرآیندی می باشد که به سازمان ها کمک می کند اطلاعات و دانش مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی می باشد که برای فعالیت هایي مانند حل معضلات، آموختن پویا و تصمیم گیری ضروری می باشد. مدیریت دانش می تواند گستره ای از ویژگیهای عملکرد سازمانی را با وظيفه شناسی هستند ممکن می باشد هميشه نوع دوست و فداکار نباشند و يا اينکه بعضی از اين ابعاد، مانند نوع دوستی و وظيفه شناسی تاکتيکی برای تحت فشار قراردادن مديران سازمان باشد (کاسترو، آرماریو و رویز[1]،2004: 9).

دانشگاه ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین سیستم‌های خدماتی جامعه، امروزه با تحولات شگفت‌انگیز رقابتی اداره می‌شوند. درچنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل رفتارهای کارکنان در اختیار ندارند زیرا بیش‌ترین وقت و نیروی آنان می‌بایست صرف شناسایی محیط داخلی در مواجه با چالش‌های خارجی سازمان گردد. نتیجتا” سایر وظایف روزمره می‌بایست به عهده کارکنان واگذار گردد. کارکنان سازمان در صورتی می توانند به ‌خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان را به خوبی بشناسند.( تسانگ هو و همکاران، 2006: 63)

از آنجا که معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به واسطه جمعیت انبوه شهر تهران و به دنبال آن لزوم به ارائه خدمات بیشتر با کیفیت مناسب به ارباب رجوع در مراکز بهداشتی درمانی، نیازمند تدوین و ارائه برنامه های کارآمد و متناسب با سطح نیاز این مرکز می باشد؛ و این امر مستلزم بهره گیری از نیروهای کارآمد با بیشترین بازده ممکن و بهترین توجه شغلی ممکن می باشد، به عنوان جامعه مورد مطالعه درخور توجه محقق و حائز اهمیت بوده می باشد.با در نظر داشتن نکات مذکور در سطور قبلی، پرسشی که محقق به دنبال یافتن پاسخ آن می باشد، این می باشد که:

آیا توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران تأثیر دارد یا خیر؟

رفتارشهروندی سازمانی دارد. رفتار شهروندي سازماني باعث ارتقاي اثر بخشي و كارايي  عملكرد سازمان مي گردد (Appelbaum et.al,2004).

[1] – Kastro&armaryo&Ronz

 

 مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران