پایانامه ارشد با موضوع : بررسی تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان ( مطالعه موردي شعب بانك ملي خراسان شمالي)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

وفاداری نام تجاری وفاداري ميزان خريد مجدد،پيشنهاد به ديگران و ترغيب افراد ديگر به بهره گیری ازاين محصول /جذب مشتريان جديد ايجادآگاهي/اطمينان مجدد/كاهش هزينه وابسته
آگاهی از نام تجاری ميزان آگاهي مصرف كننده از نام تجاري هنگام خريد محصول مي باشد/نشانه اي براي پايداري/تعهد وابسته
کیفیت ادراک شده ازنام تجاری كيفيت شامل:طعم و مزه خوب،بسته بندي مناسب،مقاومت بالا،دردسترس بودن وتنوع بالا محصولات /كيفيت دليلي براي خريدن نام تجاري و جذب علاقه اعضاي كانال وابسته
شهرت نام تجاری

 

میزان علاقه اي که مصرف کننده در قیاس با دیگر رقبا نسبت به نام تجاری ابراز می دارد. وابسته

 

رضایت از نام تجاری يعني حالت رضايت،خشنودي،شادماني يا شعفي كه درنتيجه تامين نيازها وبرآورده كردن تقاضاها واحتياجات مشتري توسط نام تجاری درخريدار ايجادمي گردد. وابسته

 

 

1-9-2-مدل آزمون فرضیه

از نرم افزارSPSS كه يكي از مشهورترين نرم افزارها می باشد ،به مقصود آزمون فرضيه با هدف سنجش روابط همزمان،مستقيم يا غير مستقيم ميان متغيرها بهره گیری شده می باشد، برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها ازروش هاي آمار استنباطي بهره گیری مي كنيم.در بخش آمار استنباطی به مطالعه موارد زیر پرداخته شده می باشد :

  • آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای مطالعه نرمال بودن داده ها.
  • آزمون ویلکاکسون برای مقایسه میانه متغیر با عدد 3
  • آزمون t تک نمونه ای برای مقایسه میانگین متغیر با عدد 3

وازآمار توصيفي براي تكميل تحليل داده هاي پژوهشي بهره گیری شده می باشد.در قسمت آمار توصیفی به مطالعه ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان می پردازیم.

 مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان