پایانامه ارشد با موضوع : بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 92

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

) نظریه‌ي تأثیر: در این نظریه به دو جنبه‌ي اجتماعی و روانی توجه می‌گردد. رضایت کلی نتیجه‌ای می باشد که از ترکیب دو جنبه اجتماعی و روانی حاصل می‌گردد. (شفیع آبادی، 1385، صص101-100).

 

2-1-11-1- نظريه پارسون[1] :

“پارسون” رضايت شغلي را وابسته به پنج عامل بشرح زير ميداند:

1-عزت نفس : انسانها با هنجارها و نيازهاي اخلاقي كه درون خود به وجودمي آورند زندگي ميكنند. محترم شمردن اين هنجارها و الگو هاي رفتاري در كسب رضايت شغلي آنان تاثير بسزائي دارد . مدير شايسته آن می باشد كه كار كنان را در خلق  اين هنجارها ياري نمايد.

2- شناسائي : همه انسانها علاقه دارند تا از سوي ديگران مورد شناسائي و تکریم قرار گيرند. مديران ميتوانند در ايجاد يا فقدان اين احساس بسيار موثر باشند.

3- ارضاي خواسته ها : بشر ها همواره در پي ارضاي نيازهاي مادي و معنوي خويش اند و اين امر بر رضايت شغلي آنان مؤثر می باشد . تحقيقات نشان مي دهد غالبآ ترك خدمت افراد به سبب عدم حصول رضايت شغلي و تامين خواسته هاي آنان می باشد .

4- لذت : لذت بخش بودن شغل و فعاليت هاي شغلي در كاركنان ايجاد خشنودي و رضايت شغلي مي كند.

5-صميميت : درستي و صميميت در روابط ميان كاركنان يك محرك قوي انگيزشي می باشد كه به رضايت شغلي منجر مي گردد فقدان اين امر مشكلاتي را به وجودمي آورد برخوردهاي منفي گسترش پيدا مي كند و ضعف روحيه را همراه دارد. علائم ضعف روحيه ؛ پرخاشگري ؛ بدگوئي ؛ سخن چيني ؛ كاهش توليد؛ تاخير ورود و تعجيل خروج ميباشد . ( عباس زادگان ؛ 1379 ؛ ص 192).

 

2-1-11-2- نظریه تفاوت:

« لاك[2]» عقيده دارد كه رضايت شغلي يا نارضايتي شغلي به تفاوتي كه شخص بين آن چیز که از شغلش به دست آورده و آن چیز که كه آرزو داشته و مي‌خواسته، بستگي دارد. اگر بين ميزان آرزوهاي شغلي فرد و ناراضي باشد . هرزبرگ رضايت و نارضايتي را مستقل از هم مي داند . درصورتي كه ديدگاه سنتي رضايت و نارضايتي را دو انتهاي يك پيوستار مي دانند . (جنفر[3]و گارت[4]، 1999ص83-86)

 

2-1-11-3- نظریه برابری:

اين نظريه كه توسط آدامز ارائه شده، عوامل خارجي را بر رضايت شغلي مؤثر دانسته و علت نارضايتي را ادراك افراد از نابرابري و بي‌عدالتي احساس شده ، مي‌داند. كاركنان در يك نظام اجتماعي كار مي‌كنند كه يكديگر را مي‌بينند و نسبت به يكديگر به قضاوت مي‌پردازند و پاداش‌دهي افراد را تفسير مي‌كنند. در اين نظريه ميزان رضايت نتيجه رفتاري می باشد كه در مقايسه با ديگران انجام مي‌گيرد. كاركنان به ميزان کوشش، عملكرد و فعاليت‌هاي خود نگريسته و آن را با ميزان پاداش و حقوقي كه دريافت مي‌كنند مقايسه مي‌كنند. سپس آن را با ديگر همكاراني كه كار مشابهي انجام مي‌دهند، مقايسه مي‌كنند. اگر تنها، تفاوت اندكي ميان اين مقايسه وجود داشته باشد، احساس رضايت خواهند كرد (اصلانخاني، 1375: 38).

2-1-12-     تعهد سازمانی:

می یر[5] در سال 2001 تعریفی از تعهد در محیط کاری که بنظر میرسد سازگاربا بسیاری از توصیفات گذشته ازاین مفهوم باشد ارائه کرده می باشد. تعهد به عنوان نیرویی می باشد که یک فرد را در جهت اقدام به یک یا چند هدف متعهد می کند:

[1] . Parson Theory

[2] . Locke

[3] .Jennifer,M

[4] .Gareth

[5] Meyer

 مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران