نمونه ای از ادب یک افغانی

دانلود پایان نامه

یک برادر افغانی چون توان انتقال پول نداشت از من درخواست فایل کرده بود، بعد از اینکه رایگان فایل را برایش ارسال کردم این پیام رابرای من فرستاد.

 

با سلام و احترام مجدد بسیار زیاد ممنون از لطف تان، من واقعاً نمی‌دانم چگونه از شما سپاسگزاری كنم!!

من در توان ام نمی بینم که بگویم “ان شاءالله یک روزی جبران کنیم…” ولی کسی را میشناسم که خالصانه ازش میخواهم بهترین عوض برای تان بدهد… بیشک که او این آرزوی من را نیز برآورده  خواهد نمود.

 

الله سبحان را هزاران بار سپاس از اینکه نعمت همسایگی کشور همچون ایران عزیز و مردمان با ارزش های عالی انسانی را نصیب مان نمود…

شما در پناه حق باشید