مقایسه ی سبک هویتی و میزان شیوع اختلالات روانی در زنان زندانی بر اساس نوع جرم

دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
عنوان:
مقایسهی سبک هویتی و میزان شیوع اختلالات روانی در زنان زندانی بر اساس نوع جرم
استاد راهنما : جناب آقای دکتر فرامرز سهرابی
استاد مشاور: جناب آقای دکتر علی دلاور
استاد داور: سرکار خانم دکتر صغری ابراهیم قوام
پژوهشگر: زهرا معین الدینی
پاییز ۹۲

تقدیم به …
تقدیم به پدرم که تکیه گاه و حامی زندگیم بوده و هست و به وجودش با تمام وجودم افتخار می کنم.
تقدیم به مادر مهربانم که آرامش زندگی من است و معلم سخت کوشی زندگیم.
تقدیم به تنها خواهرم و همسر مهربانش که بهترین الگو و مشوق من در زندگی وتحصیل هستند.
تقدیم به برادرانم و خانواده شان که برایم بهترین را می خواهند.
.تقدیم به همه ی آن ها که دوستشان دارم.
بعد از حمد و سپاس از خداوند متعال، بدینوسیله از استاد گرانقدر؛ جناب آقای دکتر فرامرز سهرابی که با راهنمایی های ارزنده و روشنگرانه خویش در اتمام این تحقیق راهگشای من بودند نهایت سپاس و تقدیر را دارم.
از استاد گرامی؛ جناب آقای دکتر دلاور که با لطف و فروتنی خویش در مسیر اجرای این تحقیق مرا یاری نمودند تقدیر و تشکر می کنم.
از استاد گرانقدر،؛خانم دکتر ابراهیم قوام که مسئولیت داوری این پایان نامه را بر عهده گرفته اند نیز صمیمانه سپاسگذارم.
از مسئولین محترم سازمان زندان استان تهران (دفتر آموزش و پژوهش) به ویژه جناب آقای دکتر اسماعیلی و از تمام زنان زندانی که در اجرای این پژوهش همکاری کردند نهایت تقدیر و تشکر را دارم.
چکیده
هدف: سلامت روان و سبک هویتی زنان زندانی به عنوان یکی از گروه های در معرض خطر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نتایج این پژوهش در صدد آن است که اختلالات روانی و سبک هویتی قابل توجه در هر گروه از مجرمان زن را پیش بینی کند و به این ترتیب اقدامات مسئولین مربوطه را در جهت کاهش احتمال وقوع مجدد جرم و بازگشت برخی مجرمان به زندان تسهیل کند.
روش پژوهش: به روش نمونه گیری سهمیه ای – تصادفی، تعداد ۲۰۰ نفر زن زندانی از جرائم مالی ، اعمال منافی عفت ، قتل و مشارکت در قتل، سرقت و اعتیاد به مواد مخدر و حمل آن (هر کدام۴۰ نفر) انتخاب و آزمون SCL-90 و سبک های هویتی برزونسکی به صورت گروهی روی آن ها اجرا شد. در نهایت جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس، کروسکال- والیس و همبستگی پیرسون استفاده شد.
اعتیاد به مواد مخدر
یافته ها: سبک هویت گروه مرتکب قتل و مشارکت در قتل، هنجاری و سبک هویت مجرمین منافی عفت، اطلاعاتی بود، در حالی که سبک هویت سه گروه دیگر سردرگم بود. لازم به ذکر است، که بین زنان زندانی از نظر میزان شیوع اختلالات مرتبط با ملاک های وسواس، افسردگی، فوبیا و افکار پارانوئیدی تفاوت معناداری وجود نداشت.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
نتیجه گیری: اکثر زنان زندانی حداقل به یک نوع اختلال روانی مبتلا هستند و اکثرا دارای سبک هویت سردرگم و هنجاری هستند، بنابراین، نیاز به تدوین برنامه های آموزشی به منظور پیشگیری، تشخیص و درمان احساس می شود.
کلمات کلیدی: سبک هویتی، اختلالات روانی، جرم، زنان زندانی
فهرست مطالب
عنوان
شماره صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..
۱
مقدمه ۲
بیان مساله ۳
اهداف پژوهش ۵
فرضیه های پژوهش ۵
اهمیت و ضرورت پژوهش ۵
تعریف های نظری و عملیاتی مفاهیم ۷
جرم ۷
سبک هویت اطلاعاتی ۷
سبک هویت هنجاری ۷
سبک هویت سردرگم- اجتنابی ۸
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق ۹
تعریف اختلال روانی ۱۰
تاریخچه اختلالات روانی ۱۰
اسکیزوفرنی ۱۱
اختلالات بدنی شده ۱۲
افسردگی عمده ۱۲
اختلالات اضطرابی ۱۳
هراس (ترس مرضی) ۱۳
اختلال وسواسی- جبری ۱۴
اختلالات شخصیت ۱۴
اختلال شخصیت پارانوئید (بد گمان) ۱۵
اختلال شخصیت ضد اجتماعی ۱۵
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ارتباط انواع اختلالات روانی با جرم ۱۶
فراوانی بیماری های روانی در مجرمان ۱۶
تعریف جرم ۱۷
انواع جرم ۱۸
جرم های جانی ۱۸
جرم های مالی ۱۸
جرم های بدون قربانی ۱۸
جرم های دولتمندان و قدرتمندان ۱۹
دیدگاه های مختلف در زمینه ی علت شناسی جرم ۱۹
بزهکاری زنان و اهمیت آن ۲۲
خصوصیات بزهکاری زنان ۲۳
هویت. ۲۴
دیدگاه برزونسکی ۲۵
دیدگاه اریکسون ۲۸
دیدگاه مارسیا ۲۹
پیشینه تحقیق ۳۱
پژوهش های انجام شده در ایران ۳۱
پژوهش های انجام شده در خارج از ایران ۳۴
۳۹
فصل سوم: روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….
طرح پژوهش ۳۹

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *