دانلود پایان نامه ارشد : مجموعه ورزشهای آبی

دانلود پایان نامه

 دانلود متن کامل پایان نامه مجموعه ورزشهای آبی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی نا پیوسته معماری

عنوان رساله

مجموعه ورزشهای آبی

استاد راهنما:

دکتر ابراهیمی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بخش اول 1

فصل اول 2

معرفی طرح 2

1-1ورزش و سلامت 3

1-2کاهش جهانی امراض غیرمسری 3

1-3منافع اقتصادی ورزش برای سلامت 4

1-4 تاریخچه شنا 4

1-4-1 تاریخچه شنادر جهان 4

1-4-2شنا : شنای مسافت 5

1-5 تاریخچه شنا در ایران 7

1-6 آب استخر و آبدرمانی 8

1-6-1آب چگونه درمان می کند 11

2-6-1انواع آب درمانی 11

1-7 قرآن و آب و شنا 12

1-8 انواع ورزشهای آبی 13

1-9معرفی استخر 13

1-10انواع ورزش هاوتمرینات با آب 14

1-10-1حرکات ریتمیک در آب 14

1-10-2حرکات موزون در آب /تمرینات قدرتی 14

1-10-3تمرینات انعطاف پذیری 14

1-10-3آب درمانی واحیای مجدد 14

1-10-4یوگای آب و ریلکسیشن 14

1-10-5ورزش در قسمت عمیق 14

1-10-6جاگینگ بالا و پایین دویدن درقسمت عمیق دویدن 15

1-10-7ورزش هایی با دیواره ی استخر 15

1-10-8آمادگی جسمانی لازم در آب 15

1-10-9کشش: 15

1-11تاثیرات موثر شنا بر بدن 15

1-12انواع حرکت های شنا 16

1-13آموزش شنا: 18

1-13-1شنای قورباغه 18

1-13-2شنای پروانه: 18

1-13-3کرال پشت 18

1-14انواع شنای مسابقات: 19

شنای امدادی 19

شنای استقامت 19

شنای مختلط 19

شنای آزاد 19

1-14-2شنای استقامت 19

1-14-3شنای مختلط 19

1-15شیرجه وتاریخ آن: 19

فصل دوم 22

بررسی محیط پیرامونی 22

2-1تاریخچه فرهنگ و هنرواقلیم استان همدان 23

2-1-1مروری بر پیشینه تاریخی و پراكندگی اقوام همدان 23

2-1-2تاریخ نام ملایر و ریشه آن 23

2-1-3تاریخچه تشكیل شهرستان 24

2-1-4جاذبه های گردشگری و آثار باستانی استان همدان 25

2-1-5جغرافیای طبیعی استان همدان 25

2-4 زمین‌شناسی 26

2-5 توپوگرافی استان همدان: 26

2-6 جغرافیای انسانی ملایر 27

2-7 دین 28

2-8 زبان 29

2-9 نژاد 29

2-10 جمعیت 29

2-11 مطالعات اقلیمی 30

2-11-1 اقلیم: 30

2-11-2 موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان 31

24-11-3 جغرافیاى طبیعى و اقلیم استان 31

فصل سوم 34

بررسی نمونه های مشابه 34

3-1بررسی نمونه های موردی طراحی 35

3-2 مرکز ملی ورزش های آبی 40

مرکز مجموعه استخر و ورزشهای آبی پکن- چین معروف به مکعب آب 41

3-3 استخر مجموعه ورزشی انقلاب 49

فصل چهارم 53

بررسی برنامه فیزیکی و استانداردها، ضوابط و مقررات طرح 53

4-1 ضوابط و استانداردهای طراحی وبرنامه فیزیکی 54

4-1-1 فضاهای مجموعه استخر و ورزشهای آبی 54

4-1-2  استخرهای آموزشی خردسالان 55

4-1-3  استخرشنای تفریحی 55

4-1-5  استخرهای شنای حرفه ای و مسابقات 55

4-1-6  استخرهای چند منظوره 56

4-1-7 استخر غواصی 57

4-1-8 شنای گروهی و نمایشی : 57

4-4-9 پارکینگ: 58

4-1-10  تعداد فضاهای گنجه 58

4-1-11 سرویس های بهداشتی 59

4-1-12 ابعاداستخر: 60

4-1-13 ترتیب قرار گیری فضاها سلسله مراتب 62

4-2 جایگاه تماشاچیان 63

4-2-1  نوراستخر 63

4-3  اقدامات بهداشتی 65

4-4 رعایت نکات بهداشتی توسط شناگران 66

4-4-1 پیشگیری از حوادث 66

4-5  سیستم گرمایش استخرها 67

4-6  گرمایش آب استخر 68

4-7 تهویه استخر 68

4-12 سیستم ایمنی مجموعه 69

4-8 علوم ورزشی 69

4-9 فضاهای اصلی مجموعه ورزشی- تفریحی 71

4-10 تعریفی از فضاها: 72

4-10-1سولاریوم یااتاق ماساژ 72

4-10-2 سونا خشک 72

4-10-3  کمک های اولیه 76

4-10-4 دردسرهای ورزش آبی 76

فصل پنجم 82

5-1مبانی نظری: 83

5-2مبانی نظری معماری 86

5-3مبانی نظری عام طرح 88

5-4مبانی طراحی 90

5-4-2بررسی فضا در معماری 92

5-4-2-1 فضای باز 92

5-4-2-2فضای نیمه باز 92

5-4-2-3فضای بسته 93

5-4-3وحدت بیرون و درون 93

5-4-4مسیرها و مكان ها 94

5-4-5هماهنگی فرم و عملكرد 95

5-4-6نور و حركت 95

5-4-7ریتم موسیقی فضا 96

5-4-8كل و جزء 96

5-4-9ایستایی و پویایی فضا 97

5-4-10مقیاس و تناسبات 98

بخش دوم 99

فصل ششم 100

6-1تحلیل سایت 101

6-1-1موقعیت سایت طراحی 101

فصل هفتم 107

طراحی 107

فصل هشتم 108

سازه 108

8-1  سازه 109

8-2 جانمایی استخرهای سرپوشیده 110

8-3 جانمایی استخرهای سرباز 113

8-4 تجهیزات تاسیسات استخر- پمپ ها 115

8-5  لایروبی مكشی، دهانه مكنده 116

8-6 مشخصات پمپ ها 116

8-7 اندازه و ساختمان معمول استخر 118

8-8  اصول طراحی استخرها 121

8-9  انواع استخرها 122

8-10 نوع استفاده از استخر 123

8-11 تخلیه اصلی 124

8-12 انتخاب اندازه گرمکن آب استخر 124

8-14 فیلترها 126

8-15 شیمی آب استخرها 127

8-16معرفی سیستم سازه ای 128

8-17-1 خصوصیات سازه های فضایی عبارتند از 129

8-17-2 هندسه های پیچیده 133

فصل نهم 135

9-1 تاسیسات استخر 136

9-2 مقدمه طراحی موتورخانه استخر شنا 136

9-3 استخر شنا (موتورخانه ی استخر شنا) 137

9-4 آب مناسب استخر 140

9-5 تاسیسات سالن استخر 140

9-6 تاسیسات جکوزی 141

9-7 تاسیسات سونای بخار 141

9-8  حوضچه آب سرد استخر 141

9-8-1 حوضچه آب سرد 142

9-8-2 ورودی و رخت کن 142

9-8-3  دوش ها و دست شویی ها 142

منابع وماخذ 143

منابع فارسی 144

منابع لاتین  145

چکیده

زندگی مردمان هر جا با فرهنگشان پیوندی ناگسستنی دارد و در بستر آن معنا پیدا می کند، لذا برای ترقّی و تعالی فرهنگ، پرداختن به زیر ساخت های فرهنگی ضروری است. تحقیق حاضر به دنبال این است تا به مقولاتی که پیش از طراحی یک بنای فرهنگی ورزشی شایان توجّه اند بپردازد.یکی از این مقولات ویژگیهای ابنیه فرهنگی ورزشی است. در این رساله مجموعه فرهنگی- ورزشی مکانی است که در آن جوان از یک سو به بیان و مطرح کردن خویش و احساسات و اندیشه­هایش می پردازد و از سوی دیگر بر ذخیره فرهنگ ملّی می افزاید. و همچنین به جنبه حرفه ایی ورزش خود خواهد پرداخت. بنابراین این مرکز به گونه ای طراحی شده است که بطور همه جانبه در برانگیختن روحیه کشف و ابداع خلّاقّیت در جوانان و گسترش روحیه ورزشی موثّر بوده و نماد فرهنگ و حوزه نفوذ خود باشد.مفهوم فراغت، امری است که در100 سال اخیر به ویژه پس از تحوّلات فکری و صنعتی روی داده در اروپا و آمریکا و بدست آمدن فرصت بیشتری پس از کار برای افراد بدست آمده است و در واقع در ارتباط مستقیم با موضوع شهرنشینی و کارکردها و ویژگی­های حاکم بر شهر و شهرنشینی شکل گرفته است و البته مسئله فراغت و پر شدن اوقات فراغت با برنامه­های ویژه فرهنگی و تفریحی مورد علاقه جوانان و مردم یکی از علل بوجود آمدن مراکز فرهنگی و تفریحی در دوره معاصر بوده­اند. از این­رو در مطالعات به این مباحث نیز پرداخته شده است.در بخشی از این رساله به مبانی نظری پروژه­ها پرداخته شده است، با توجّه به اینکه هدف ایجاد مرکزی فرهنگی-هنری برای جوانان می باشد، بنابراین در مباحث این بخش عوامل گوناگونی نظیر جوانان و ویژگی­های آن و نیا­زها و ارتباطات جوانان و غیره مورد بررسی قرار گرفته اند و همچنین فرهنگ که در ارتباط مستقیمی با پروژه قرار دارد و خود مقوله ای گسترده را دربر می گیرد که دارای مولّفه­ها و زیر مجموعه­های بسیاری است، مورد توجّه قرار گرفته است  در بخش بعدی نیز نمونه­هایی از مراکز فرهنگی ورزشی داخلی و خارجی با استفاده از عکس و نقشه­های موجود مورد بررسی قرار گرفته است. امّا پیش از آنکه بتوانیم طراحی کنیم و طرح مقبول و مناسبی را ارائه کنیم باید اطلاعات کافی و علمی مناسب در ارتباط با موضوعات و عملکردهای گوناگون پروژه داشته باشیم. بنابراین به برخی از قوانین و استانداردهای مورد نیاز برای طراحی و فضاهای گوناگون اشاره شده است.

فرهنگ همچنین بصورت­های مختلف در سیمای شهر متجلّی می شود: با سبک­ های معماری، شیوه تزئینات، نوع مصالح ساختمانی، شکل­ها، پل­ها، رنگ­ها، بوها، چهره­ها، صداها، نوشته­ها، و خلاصه از طریق فضایی که شهرها را از یکدیگر متفاوت می سازد.       

واژگان کلیدی: مجموعه فرهنگی-ورزشی، استخر، سازه، سایت

 

1-1ورزش و سلامت

        ورزش و فعالیت‎های جسمانی برای بهبود سلامت و رفاه كه از اهداف بنیادین اهداف توسعه هزاره هستند ضروری هستند. شكل‎های مناسب ورزش و فعالیت‎های جسمانی می‎توانند برای جلوگیری و همچنین كمك به درمان بسیاری از امراض غیرمسری مهم در جهان نقش چشمگیری داشته باشند. شواهد نشان می‎دهند كه مشاركت منظم در برنامه‎های فعالیت‎های جسمانی طیف گسترده‎ای از منافع جسمی، اجتماعی و سلامت روانی دراختیار مردم قرار می‎دهد. این نوع مشاركت فعال همچنین مكمل استراتژی‎های بهبود رژیم غذائی، ممانعت مصرف دخانیات، الكل و مواد مخدر و ارتقاء ظرفیت عملكردی است. در نتیجه، فعالیت‎های جسمانی روشی مؤثر برای جلوگیری از امراض برای یك فرد و ملت‎ها است و راهی مقرون به صرفه برای بهبود سلامت عمومی است.

1-2کاهش جهانی امراض غیرمسری

       بار سلامتی امراض غیرمسری كه قابل پیشگیری هستند مانند امراض قلبی و عروقی، سرطان، دیابت و بیماریهای مزمن تنفسی به طور قابل ملاحظه در جهان در حال افزایش است. سازمان جهانی بهداشت برآورد كرده است كه مرگ و میر، بیماری‎زائی و معلولیت‎های ناشی از این امراض مهم در حال حاضر حدود 60 درصد كل مرگ‎ها و 43 درصد حجم امراض‎ جهانی را تشكیل می‎دهند.  انتظار می‎رود این نرخ‎ها به ترتیب تا سال 2020 تا 73 درصد و 60 درصد افزایش یابند.

1-3منافع اقتصادی ورزش برای سلامت

      شواهد پزشكی نشان می‎دهند كه شركت در فعالیت‎های جسمانی، بعنوان بخشی از مجموع سبك زندگی سالم مقرون به صرفه‎ترین و پایدارترین راه غلبه برافزایش امراض غیرمسری است. بهبود سلامت عمومی از طریق افزایش فرصت‎های شركت در ورزش منافع اقتصادی عظیم در پی دارد – بویژه در كشورهای در حال توسعه كه منابع سلامتی در آنجا كمیاب است و به همین دلیل پیشگیری امری بسیار ضروری است.

 1-4 تاریخچه شنا

1-4-1 تاریخچه شنادر جهان

          شواهد باستان شناسی نشان می دهند که قدمت شنا و شنا کردن به 2500 سال قبل از میلاد در تمدن مصر و بعد از آن در تمدن های آشور و یونان و روم باستان باز می گردد. آنچه از گذشته  آموزش شنا می دانیم بر اساس یافته هایی است که از « حروف تصویری » هیروگلیف مصریان به دست آورده ایم. یونانی های باستان و رومی ها شنا را جزو برنامه های مهم آموزش نظامی خود قرار داده بودند،  و مانند الفبا یکی از مواد درسی در آموزش مردان بوده است. شنا در شرق به قرن اول قبل از میلاد باز می گردد. ژاپن جایی است که شواهد و مدارکی از مسابقات شنا در آن وجود دارد. درقرن هفدهم به دستور رسمی حکومتی شنا به صورت اجباری درمدارس تدریس می شد. مسابقات سازمان یافته شنا در قرن 19 میلادی قبل از ورود ژاپن به دنیای غرب شکل گرفت. از قرار معلوم مردم ساحل نشین اقیانوس آرام، به کودکان هنگامی که به راه می افتادند یا حتی پیش تر شنا می آموختند. نشانه هایی از مسابقات گاه و بی گاه میان مردم یونان باستان وجود دارد و همچنین یکی از بوکسورهای معروف یونان شنا را به عنوان تمرین در برنامه ورزشی خود گنجانیده بود. رومی ها اولین استخرهای شنا را بنا کردند و گفته می شود که در قرن اول پیش از میلاد ( گی یس می سی ینس[1] ) اولین استخر آب گرم را ساخت.

      برخی عدم تمایل اروپائیان به شنا را در قرون وسطی ترس از گسترش و سرایت عفونت و بیماری های مسری می دانند از طرفی شواهدی وجود دارد که نشان می دهد در سواحل بریتانیای کبیر در اواخر قرن 17 میلادی از شنا در آب به عنوان وسیله ای برای درمان استفاده می شود. البته تا پیش از قرن نوزدهم شنا به عنوان تفریح و ورزش در میان مردم جایگاهی پیدا نکرد. زمانی که نخستین سازمان شنا در سال 1837 تأسیس شد در پایتخت بریتانیا یعنی لندن،  6 استخر سر پوشیده وجود داشت که مجهز به تخته شیرجه بودند. در سال 1846 اولین مسابقه  شنا در مسافت 440 یارد در استرالیا بر پا شد که بعد از آن هر ساله نیز به اجرا در آمد. باشگاه شنای « متروپولیتین[2] » لندن در سال 1869 تأسیس شد که بعدها به انجمن شنای غیر حرفه ای تغییر نام پیدا کردکه در واقع هیئت رئیسه شنای غیر حرفه ای بریتانیا بود. فدراسیون های ملی شنا در چندین کشور اروپایی در سال 1882 تا 1889 شکل گرفتند.[3]

تعداد صفحه :۱۶۶

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***