دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 92

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

خودجوشي سازماني[1]، و عملكرد زمينه اي[2] اشاره كرد. در سال هاي اخير محققان غربي به طور قابل ملاحظه اي بر اهميت  OCBيعني: «رفتار و فعاليت هاي كاركنان كه به طور ويژه و خاص در وظايف شغل رسمي آنها طراحي نشده می باشد» تأكيد داشته اند (فارح و همکاران، 2004: 241).

مطابق با باور صاحب نظران، هدف از مطالعه رفتار سازمانی توصیف، پیش بینی و تعیین عوامل مؤثر بر چهار رفتار کلیدی می باشد که حیات و بقا سازمان ها در گرو آنها می باشد. این چهار رفتار عبارتند از: رضایت شغلی اعضا، غیبت گرایی کارکنان، بهره وری و رفتار شهروند سازمانی کارکنان (رابینز و جاج[3]، 2010).

از بین چهار عنصر مذکور رفتار شهروندی سازمانی مفهوم نسبتاً جدیدی می باشد؛ که نظریه پردازی پیرامون آن در جریان تکوین می باشد و مستلزم پژوهش های بیشتر می باشد، تا از این رهگذر مدل های نظری و کاربردی بیشتری پیرامون آن شکل گیرد. رفتار شهروندی سازمانی، رفتارهای داوطلبانه ای هستند که کارکنان ملزم به انجام آنها نیستند و نمی توان از طریق سازمان و سیستم های رسمی آن، به چنین رفتارهایی پاداش داد و یا در صورت عدم انجام چنین رفتارهایی افراد را تنبیه نمود. آن رفتاری می باشد خردمندانه و از روی بصیرت که همکاران، سرپرستان و سازمان را یاری می کند. یاری کردن به افرادی که جدیداً وارد سازمان شده اند. سوء بهره گیری نکردن از همکاران، بهره کشی نکردن از همکاران، بهره گیری نکردن بیش از حد زمان استراحت، حضور داوطلبانه در ملاقات های سازمانی و2. آزاد کردن منابع سازمانی براي بهره گیری مقاصد مولدتر؛

  1. کاهش نیاز به اختصاص منابع کمیاب به وظایفی که جنبه نگهدارندگی دارد؛
  2. تقویت توانایی سازمان ها براي جذب و نگهداري کارکنان کارآمد؛
  3. افزایش ثبات عملکرد سازمان ها؛
  4. توانمند سازي سازمان براي انطباق مؤثرتر با تغییرات محیطی (کی وانتس[4]، 2003: 5؛ پادساکف و همکاران، 2000: 563-513).

بر اساس نقل قول جن صرف وجود OCB سبب کاهش و نزول ترك خدمت و غیبت کارکنان می‌گردد (گویه پِیر[5] و همکاران، 2005: 7-1).

 

2-2-1-        تاریخچه رفتار شهروند سازمانی و موضوعات مرتبط با آن:

  1. رفتار شهروند سازمانی برای اولین بار به وسیله ی اورگان[6] و همکارانش (1983)، هنگامی که ارتباط ی بین رضایت شغلی و عملکرد را مطالعه می کردند، به کار گرفته گردید (به نقل از هوسام،[7] 2008)، اما قبل از وی، بارنارد[8] با اظهار مفهوم اشتیاق به همکاری و کاتز و کان[9] با اظهار رفتارهای خود جوش، همکارانه و حمایتی این موضوع را مورد توجه قرار داده اند (ترنیسپید و مورکیسون[10]، 1996). رفتارهای شهروندی رفتارهای هستند، که برای سازمان مفیدند، اما با این حال به عنوان بخشی از عناصر اصلی شغل در نظر گرفته نمی شوند. این رفتارها، اغلب از طرف کارکنان به مقصود طرفداری از منابع سازمان صورت می گیرند، هرچند که ممکن می باشد به طور مستقیم منافع شخصی به دنبال نداشته باشند (هوسام[11]، 2008). در تعریف دیگری، لی پین و جانسون[12] (2002) رفتار شهروندی سازمانی را رفتاری می باشد که به طور رسمی پاداشی به دنبال ندارد یا از طریق ساختار رسمی سازمانی مورد تقدیر قرار نمی گیرد.
  2. رفتاری می باشد که برعملکرد سازمان و موفقیت عملیات آن بسیار مهم می باشد (کاسترو به نقل از مقیمی، 1384)

[1] Organizational Spontaneity

[2] Contextual Performance

[3] – Robbins & Judge

[4] Kwantes

[5] Guye Pare

[6] – Organ

[7] – Hossam

[8] – Barnard

[9] – Katz & kahn

[10] – Turnipseed & Murkison

[11] – Hossam

[12] – Lepin and Johnson

 مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران