دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثير برون ‌سپاری  فرایندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

قانون به آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد)پس از هماهنگی صدورمجوزاولیه توسط کارگروهی که در استانداری تشکیل می‌گردد طبق قراردادباتعرفه مشخص در اختیار­وی قرار داده می‌گردد دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند ضمن همکاری با کارگروه استانی، خدمات قابل ارائه خود را از طریق شبکه های الکترونیک توسط دفاتر پیشخوان دولت به مردم ارائه نمایند.

 • وظایف کارگروه استانی به توضیح زیر تعیین می‌گردد
 1. راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی فعالیت دفاتر در سطح استان
 2. مطالعه­ظرفیتهای­توسعه­دفاتر­در­سطح استان و برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان، صدور موافقت‌اصولی و تعیین صلاحیت آنها و ارائه به وزارت برای صدور پروانه در چارچوب مقررات
 3. پيش بيني استقرار سامانه الكترونيكي براي دريافت نقطه نظرات و شكايات مردمي از سطح و كيفيت ارائه خدمات توسط دفاتر و دستگاه هاي خدمات دهنده
 4. بررسي مسايل و مشكلات و حل کردن اختلافات بين دستگاه هاي خدمات دهنده و دارنده پروانه و مشتري و در صورت حل نشدن اختلافات، ارجاع موارد به وزارت
 5. نظارت بر مراحل اجرايي تنظيم قراردادها و شرايط و الزامات قرارداد بين دارنده پروانه و دستگاه­هاي خدمات دهنده دستگاه‌هاي خدمات دهنده موظفند در مواردي كه عرضه خدمات توسط دفاتر مستلزم داشتن اطلاعات مشتريان می باشد، امكانات ضروري براي دسترسي دفتر به آن اطلاعات را در اختيار آنها قرار دهند. چگونگي دسترسي و سطح آن بر اساس دستورالعمل­هايي­خواهد­بود كه دستگاه‌هاي خدمات دهنده تهيه و ابلاغ خواهند كرد.
 • دارنده پروانه موظف به رعايت موارد زير می باشد
 • ابلاغ دستورالعمل هاي جديد يا اصلاحي مرتبط با گردش كار اجرايي، فني و تخصصي دفتر براي اجرا به دارنده پروانه
 • شرایط وامکانات دفاتر پیشخوان دولت
  • دفتر، بايد در مناطق شهري حداقل فضایي برابر با 50 متر مربع و در مناطق روستائي 20 متر مربع براي ارائه خدمات را داشته باشد و ترجيحا در طبقه همکف يا اول بوده و داراي کاربري مجاز باشد
  • کليه دفاتر خدمات ارتباطي و دفاتر خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات که در زمان تصويب اين آيين نامه با حداقل فضاي 50 متر مربع در مناطق شهري و 30 مترمربع در مناطق روستائي مشغول فعاليت مي باشند مي توانند تحت عنوان دفاتر پيشخوان خدمات، تا زمان اتمام اعتبار پروانه خود به فعاليت ادامه دهند و پس از آن بايستي جهت اخذ پروانه جديد طبق شرايط اين آيين نامه اقدام نمايند.

 مطالعه تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن