دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تاریخی و اجتماعی محله‌ی دردشت اصفهان

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخی و اجتماعی محله‌ی دردشت اصفهان

تکه ای از متن پایان نامه :

از دوران از هم گسیختگی و ناامنی، زمینه­ی مناسبی برای رشد و بازسازی کانون­های علمی و فرهنگی پدید آمد. هم­چنین تشکیلات دیوانی و اداری اصفهان و عراق عجم در پرتو تخصص و تجربه­ی او دوباره سامان پیدا نمود (اللهیاری، 1380).

پس از مرگ بهاءالدین و در دوران فترت حکومت ایلخانی که از مرگ «اباقا» تا جلوس سلطان «محمود غازان» پدید آمد، اوضاع اصفهان و عراق عجم نیز تابعی از اوضاع پرآشوب و بی­ثبات ممالک و حکومت ایلخانی بود (همان، 1380).

پس از مرگ «ارغون» در سال 690 ه.ق، سپاهیان «اتابک افراسیاب لر» که در زمان ارغون به جانشینی پدرش امارت لرستان یافته بود، اصفهان را تصرف کردند. آنان شحنه­ی مغولی را کشتند و به کشتار سپاهیان مغول پرداختند. گروهی از اصفهانی­ها نیز که منتظر فرصت بودند با آنها همکاری کردند. به علاوه، عده­ای از رندان اصفهان که وارد سپاه اتابک لر شده بودند، آنان را به کشتن مخالفان و دشمنان خود برانگیختند؛ به همین دلیل گروه زیادی در اصفهان کشته شدند (مستوفی، 1362: 546 – 547). فرمانده­ی سپاهیان لر در اصفهان در خانه­ی قدیم بهاءالدین جوینی بر تخت نشست و به نام افراسیاب خطبه خواندند و سکه زدند. سرانجام «گیخاتوخان»ـ جانشین ارغون ـ سپاهی برای دفع آنان فرستاد که بر لشکر اتابک پیروز شدند. مغولان در استیلای دوباره بر اصفهان به انتقام­جویی از اهالی شهر پرداختند و به کشتار وسیع و غارت اموال مردم دست زدند (همان، 457).

پس از جلوس «غازان­خان» بر تخت سلطنت ایلخانی تا زمان «اولجایتو»، «جلال­الدین» پسر «خواجه رشیدالدین فضل­الله همدانی» حاکم اصفهان و عراق عجم بود. هنگامی که اولجایتو  بر تخت سلطنت نشست، جلال­الدین را به سبب اهمیت ایالت روم (آسیای صغیر) به آن سو فرستاد (همدانی، 1945: 16). ظاهراً پس از او حکومت اصفهان و عراق عجم به یکی اردو زد. با رسیدن سپاهیان تیمور به حومه­ی اصفهان، امیر مظفر کاشی ـ حاکم اصفهان ـ به اتفاق علما و بزرگان شهر به اردوی تیمور در حومه­ی شهر رفت و با او در مورد شرایط صلح و تسلیم گفتگو نمود. علمای اصفهان از تیمور امان خواستند و تعهد کردند که مالی به این عنوان، تسلیم تیمور کنند. تیمور پذیرفت و جمعی از امرای خود را برای گرفتن آن، به داخل شهر فرستاد. اما این جماعت در تحصیل مال به مردم اصفهان تعدی بسیار کردند؛ از این رو مردم سر به شورش برداشتند و محصلان و گماشتگان تیموری را کشتند. به همین دلیل تیمور به شهر حمله نمود و به قتل عام اهالی اصفهان پرداخت. به امر او از سر کشتگان، کله منارهایی برپا کردند (میرجعفری، 1379: 27-28).

در حدود سال 805 ه.ق، فرمان حکومت اصفهان از طرف تیمور به نام امیرزاده «رستم» فرزند «عمر شیخ بن تیمور» صادر گردید؛ با این وجود تا زمان قدرت گرفتن «شاهرخ» ـ فرزند و جانشین تیمور ـ حکومت اصفهان بین فرزندان عمر شیخ و در رأس آنان، امیرزاده «رستم» و امیرزاده «اسکندر» دست به دست می­گردید. سرانجام اسکندر موفق گردید تمامی نواحی فارس و عراق عجم را تحت سلطه­ی خویش درآورد. اسکندر اصفهان را در سال 816 ه.ق به پایتختی خویش انتخاب نمود. در همین سال، سرکشی اسکندر در برابر شاهرخ که در پی جنگ با «قرایوسف ترکمان» از اسکندر یاری خواسته بود، باعث گردید شاهرخ به اصفهان حمله کند و این شهر را در محاصره­ی خویش درآورد. سرانجام پس از پنجاه روز که اصفهان در محاصره بود و نیز به دنبال جنگی خونین، شاهرخ موفق گردید بر اسکندر غلبه کند و شهر را تصرف نماید. او پس از تسخیر اصفهان، امیرزاده رستم را حاکم دارالملک عراق نمود و اصفهان به پایتختی او انتخاب گردید (هنرفر، 1385).

پس از درگذشت امیرزاده رستم، سلطنت عراق عجم و از آن جمله اصفهان از طرف شاهرخ به «میرزا سلطان محمد بن بایسنقر» ـ نوه­ی شاهرخ ـ واگذار گردید. سلطان محمد در سال 850 ه.ق علیه شاهرخ طغیان نمود و پس از تصرف اصفهان، به شیراز تاخت. شاهرخ  ـ با وجود پیری ـ به مقصود دفع طغیان این مدعی تازه، عازم عراق عجم گردید و زیرا به اصفهان رسید، سلطان محمد با وی از در اعتذار در آمد. با این وجود سلطان محمد پس از درگذشت شاهرخ که به هنگام مراجعت و بر اثر فشار همین سفر روی داد، مجدداً اصفهان را به تصرف خود درآورد و تا سال 855 ه.ق که در جنگ چناران با برادر خود «میرزا بابر» به قتل رسید، به طور مستقل بر تبریز بر تخت سلطنت

 مطالعه تاریخی و اجتماعی محله‌ی دردشت اصفهان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تاریخی و اجتماعی محله‌ی دردشت اصفهان