دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه93

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه

تکه ای از متن پایان نامه :

سياسى بهترى كه در ايران پديد آمده بود؛ فضايى كه از مشخصه‌هاى آن تفرّق سياسى، اشاعۀ گرایش‌های شيعى، ابراز وفادارى به خاندان على (ع) به‌ویژه به‌وسیلۀ بعضى از طریقت‌ها يا فرقه‌هاى صوفيانه بود، حداكثر بهره گیری و بهره‌بردارى را بكنند. تلخیص از : (دفتری،1386 : 522،524)

ج- کرج

قدیمی‌ترین اشاره به نام کرج در تاریخ قم می باشد که اظهار می‌کند (منطقه كرج در قرن دوم محل زيستگاه تيره‏اى از عرب‌های مهاجر خزاعى به نام (بنى عجل) بود، اين خاندان به نام در اوایل سده 2 هجرى به سرزمين جبال كوچيدند و در ميانه همدان و اصفهان و ساوه صاحب اقطاع شدند و ناحيه كرج را آبادان كردند و سرانجام امارت بلاد جبال را از طرف خلفاى بنى العباس به دست آورند. بنى عجل از دشمنان امويان به شمار مى‏رفتند و در جنگ علیه آنان به حمايت از ابومسلم خراسانى برخاسته و پس از پيروزى عباسيان از موقعيت مهمى برخوردار شدند و نواحى جبل به تيول آنان درآمد. (قمی،1385 : 47) این منطقه به ایغارین نیز معروف می باشد. عده بيست هزار از اوباش و جنگجويان متفرقه به مقابله او پرداخت جنگ واقع گردید و اتباع عبدالعزیز گريختند و بسيارى از اتباع او كشته شدند.

در ماه رمضان همان سال باز مفلح سوى كرج لشکرکشید و این بار نیز عبدالعزیز لشكرى فرستاد كه عده آن بالغ بر چهار هزار بود. در این نبرد مفلح پیروز گردید و عبدالعزیز خود به قلعه «زر» پناه برد و مفلح وارد كرج گردید. (ابن اثیر، 1371: 18/44)

در کتاب ظفرنامه در این خصوص آمده می باشد:

به رسم يزك لشكرى جنگجو                به پيكار عجلى فرستاد او

از آن قوم عجلى گريزنده گشت             به شهر كرج رفت از طرف دشت‏

بر آن ملك موسى شده كامران             به پيكار داعىّ حق گردید روان

(مستوفی،1380: 3/206)

در سال 266 ه.ق عمرولیث صفاری که بر مناطق مختلفی مسلط شده بود حکومت اصفهان و نواحی اطراف آن ازجمله کرج را به احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف سپرد تا از طرف او بر این مناطق حکومت کند.

سپه كرد و آمد سوى ملك رى               بر آن ملك پيروزگر گشت وى‏

گزين احمد عجلى نامور                       به شهر كرج يافت از وى خبر

 مطالعه تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه