دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 92

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

2-1-1-        ابعاد رضايت شغلي:

“اسميت[1]“؛ “كندال[2]” ؛ و “هايلين ” پنج بعد شغلي پيشنهاد كرده اند كه عبارتند از : ماهيت شغل و دستمزد ؛ فرصت هاي ارتقاء ؛ سرپرست يا مدير وهمكاران . اين ابعاد از مهمترين ويژگي هاي شغل هستند كه افراد پاسخ موثر نسبت به آنها نشان مي دهند . ( محمدزاده و مهروژان ؛ 1375 ؛ ص 268 )

1ـ رضايت از كار[3]: مقصود اين می باشد كه قلمرو و حيطه وظايفي كه كاركنان انجام مي‌دهند جالب باشد و فرصت‌هايي براي يادگيري و پذيرش مسئوليت آنها فراهم كند.

2ـ رضايت از مافوق[4]: عبارتست از توانايي‌هاي فني و مديريتي مديران و ملاحظاتي كه آنان براي علائق كاركنان از خود نشان مي‌دهند.

3ـ رضايت از همكاران[5]: عبارتست از ميران دوستي، صلاحيت فني و حمايتي كه همكاران مديران و كاركنان نشان مي‌دهند.

كار و توجه وي نسبت به توانايي هاي بالقوه شغل براي ارضاي اين نيازها رضايت شغلي در افراد نيز افزايش مي يابد . ( ساعتچي ؛ 1369 ؛ ص 65 )

 

2-1-2-        نظریه‌های مختلف در بحث رضایت شغلی:

در خصوص رضایت شغلی نظریات مختلفی ارائه شده می باشد که به اختصار برخي ار أنها مورد توجه قرار می‌گیرد:

2-1-11-1- نظريه كورمن[6]

كورمن نظريات رضايت شغلي را قابل تلفيق در هم مي داند . به نظر او تا سال 1975 عمدتا سه نظريه رضايت شغلي به توضیح ذيل وجود داشته می باشد :

1 – نظريه كامروايي نياز[7] : اين نظريه يكي از منطقي ترين نظريه ها در زمينه رضايت مندي مي باشد و بيانگر اين مفهوم می باشد كه :

الف ) اگر بشر آن چیز که را مي خواهد به دست آورد ؛ خشنود خواهد گردید .

ب ) هرچه بشر بيشتر خواهان چيزي باشد وقتي آن را بدست آورد خشنود تر خواهد گردید و اگر به دست نياورد ناراضي مي گردد .

دو نظريه عمده اين چارچوب را مورد بررسي قرار داده اند : يكي الگوي كاهشي[8]  و ديگري الگوي ضربي[9] وروم مي باشد .

2 – نظريه گروه مرجع

براساس اين نظريه آن چیز که موجبات خشنودي و رضايت فرد را فراهم مي كند برآورده شدن خواستها و ديدگاههاي گروهي می باشد كه فرد در آن اشتغال دارد . بنابراين اگر شغلي علائق ؛ خواستها و شرايط گروه را برآورده سازد شخص از آن شغل احساس رضايت كرده به آن علاقه مند مي گردد .

3 – نظريه روابط انساني

[1] .Smith

[2] . Kendul

[3] . Satisfaction of work

[4] . Satisfaction of Boss

[5] . Satisfaction of Co.worker

[6] . Korman

[7] . Need Fulfilment Theory

[8] . Subtractive Modle

[9]. Multiplieative  Modle

 مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران