دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت  قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

تکه ای از متن پایان نامه :

    همچنین در مطالعات آقاحسینی و همکاران (2005) مصرف عصاره اتانولی زعفران با دوز mg30 به مدت 2 ماه توسط زنان مبتلا به سندرم قبل از قاعدگی باعث کاهش علایم کلی روزانه قبل از قاعدگی در آنان گردید.

حسین زاده و همکاران (1383) در مطالعه ی نشان دادند که کلاله زعفران در موشها آثار ضد افسردگی دارد و احتمال دادند که زیرا کروسین ترکیب محلول در آب زعفران می باشد می‌تواند در سیستم دوپامینرژیک و مهار بازجذب نور اپی نفرین موثر باشد و سافرانال که ترکیبی می باشد که در چربی حل می‌گردد بر سیستم سروتونرژیک تأثیرگذار باشد (کیان بخت، 1387).

 

2-2-4-2-اثر تقویتی بر یادگیری و حافظه

نتایج پژوهش حسین زاده و ضیایی (1385) نشان می‌دهد که عصاره آبی زعفران، کروسین و سافرانال باعث کاهش اثرات تخریبی حافظه ناشی از هیوسین می‌گردد. که دلیل آن را وجود کاروتنوییدهای فراوان در زعفران که دارای اثرات آنتی اکسیدانی قوی هستند و می‌توانند سلول‌های اعصاب مرکزی را در برابر آسیب‌های ناشی از استرس اکسیداتیو محافظ کنند، دانستند.

همچنین در پژوهشی محققین به این نتیجه رسیدند که زعفران ضعف یادگیری ناشی از اتانول را در موش‌های آزمایشگاه را به طور معنی‌داری کاهش داده و از مهار تشدید طولانی در هیپوکامپ توسط   تأثیر رادیکال های آزاد در پاتوژنز دیابت مشخص شده می باشد و مصرف عوامل آنتی اکسیدانی و ورزش در درمان این بیماری  مورد توجه قرار گرفته می باشد . به این مقصود کلخوران و شیبک (1392) تأثیر ترکیب عصاره آبی زعفران و تمرین هوازی را بر شاخص های استرس اکسیداتیو کبدی را در موشهای نر دیابتی مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که بهره گیری از تمرین هوازی  و مصرف مکمل زعفران به مقدار (mg/kg25) به صورت همزمان، موجب کاهش معنی‌داری در آنزیم گلوتانیون پراکسیداز (GPX) و افزایش

 مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد تربیت بدنی: مطالعه تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی و تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی