دانلود پایانامه : بررسی تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه93

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

لیکن باغ و گردشگاه نداشته و میوه آن از بروجرد تأمین می‌شده می باشد و اختصار شهر بزرگی می باشد که دارای دو بازار می باشد که میان آن میدان بزرگی قرار دارد. (اصطخرى، 1368 : 117)

ب- زلف آباد[1]

محوطه تاریخی زلف آباد یا دلف آباد که در میان اهالی فراهان به‌عنوان خرابه‌ها یا شهر زیرزمینی زلف آباد شناخته می‌گردد، به‌صورت محوطه‌ای وسیع در 3 کیلومتری شمال شرق شهر فرمهین و دو طرف جاده آسفالته فرمهین به آشتیان و تفرش قرارگرفته، به‌گونه‌ای که جاده مذکور محوطه را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کرده می باشد. محوطه یادشده به‌صورت برآمدگی‌ها و تل‌هایی در موقعیت مذکور در میانه دشت فراهان در کنار امام‌زاده احمد بن علی (ع) که یادمانی از دوره ایلخانی می باشد قرار دارد.

این شهر در نزهت‌القلوب به‌عنوان شهری بزرگ در سده هشتم در فراهان معرفی‌شده می باشد. (مستوفی، 1381: 112) در منابع قاجار به‌مراتب بیشتر از دیگر منابع به این محوطه به‌عنوان مکانی معمور پرداخته‌شده می باشد. در مرآت البلدان، در باب دلف‌آباد عراق (اراك) چنين آمده می باشد: ابودلف عباسى در محال فراهان، شهرى بنا نمود مشتمل بر دومرتبۀ تحتانى و فوقانى، يعنى همچنان‌که در روى زمين عمارات و بيوتات و مساجد و خانات و اسواق و غيره بود، در این شهر به‌احتمال دارای بخش‌های مختلف و طبقه‌بندی مشاغل بوده می باشد، چراکه از آن ظروف متعدد سفالی لعاب‌دار و بدون لعاب و همچنین کاشی‌های منقش (شکل 3) و ابزارهای فلزی و سکه‌های نقره مربوط به دوره غازان خان یا الجایتو ایلخانی به‌دست‌آمده می باشد. (شراهی،1385 : 1181) (شکل 4) در خصوص مذهب عمده این شهر نیز مستوفی به شیعه متعصب بودن آنان اشاره‌کرده می باشد. (مستوفی، 1381 : 112) ازآنجایی‌که مستوفی مورخی دقیق و ریزبین می باشد، شاید در به کار بردن واژه متعصب هدفی داشته و آن اظهار میزان اعتقادات مذهبی مردمان این منطقه بوده می باشد؛ چراکه در ذکر بعضی از شهرهای شیعی دیگر آن زمان از این لفظ بهره گیری نمی‌کند. پس چنین می‌توان نتیجه گرفت که تشیع در منطقه فراهان دارای ریشه‌ای طولانی و محکم می باشد.

[1] به صورت ذلف اباد نیز نوشته می گردد. بعضی از محققین معتقد اند این نام بر گرفته از نام ابودلف عباسی والی شهر کرج بوده می باشد.

 مطالعه تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تاریخ تشیع فراهان از آغاز تا استقرار دولت صفویه