دانلود پایانامه : بررسی تاریخی فلسفه طب مزاجی با توجه به آموزه های طبی اهل بیت (ع)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

تکه ای از متن پایان نامه :

اما هوای گرم بدن را مترهل (سست ونرم)می کند، ضعف و سستی می آورد و هضم را بد می گرداند و ادراک را تیره کرده، عقل را کم کند ، بنا بر آنکه حرارت و رطوبت غریزی که بنای زندگانی بر آن می باشد ، به واسطه کثرت تحلیل ،کم می گردد.پس درهمه قوا و اعضاء نقصان پدید آید و امراض این هوا ، خناق (خفگی )می باشد و تب گرم و درد سر و چشم و ضعف دل و جگر و سرسام (ورم پرده های مغز)و و تنگی نفس و دق (مرضی که شخص را لاغرو نزار می کند )و امثال اینها.[1]پس به طور کلی غلبه هر کدام از مزاج ها باعث بیماری در بدن می گردد، اما ضرر سردی برای بدن بیشتر از گرمی می باشد زیراگرما باعث می گردد که خون در بدن به حالت روان باشد و به همه جای بدن برسد  .اما سردی خون را از حرکت  باز می دارد.

ابن سينا در فصل نهم از فن سوم كتاب طبيعيات شفادر مورد خشکی وتری مى‏گويد: «خشكى كيفيتى می باشد كه بواسطه آن جسم بدشوارى قبول شكل مى‏كند، و بدشوارى هم آن را ترك مى‏كند؛ ترى كيفيتى می باشد كه بواسطه آن جسم بآسانى محصور مى‏گردد و شكل جسمى را كه بر او احاطه دارد مى‏پذيرد، و بزودى هم ترك شكل مى‏كند.»[2]در نتیجه سوداوی و صفراوی مزاجها که دارای خشکی ذاتی هستند به نامیده می باشد .طبقه روی آن که محتوی ماده رنگی خون رقیق شده یا سرم خون بوده و قسمت بیشتر خون را تشکیل می دهد و به رنگ قرمز می باشد خون یا دم نامیده می باشد .و طبقه آخر که مایل به زردی بوده ، به خصوص در اشخاصی که یرقان داشته باشند واضح تر می باشد ، و به علت داشتن املاح صفرا زیرا کشش سطحی آن بیشتر شده ، رو می ایستد و هنگام تکان خوردن کف می کند و آن را صفرا نامیده می باشد[3]. وجود هر چهار خلط در بدن بشر ضروریست اما در حد خاص و معین و کمبود و یا زیادی هر یک از آنها باعث سوء مزاج یا غلبه اخلاط می گردد.

1-13-تعریف اعضاء

گفتیم که امور طبیعی عبارت می باشد از ارکان ، مزاج و خلط واعضاء،ارواح ،قواوافعال،که ارکان و مزاج و خلط را مطالعه کردیم و امااعضاء،یا اندامها اجسامی هستندکه از نخستین آمیزش اخلاط نیک پیدا شده اند ،که به دو بخش اندام های ساده و اندامهای مرکب تقسیم شده اند.[4]

[1] .گیلانی.سته ضروریه .ص 53

[2]. جرجانى، اسماعيل بن حسن، اصول و مبانى نظرى طب سنتى، ص 29.

[3]. نفیسی . ابو تراب.طب سنتی ایران.مجموعه مقالات طب سنتی ایران .موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی .تهران 1362.ص.46-47

[4] .ابو علی سینا . قانون در طب.ص.44

 مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)