دانلود پایانامه : بررسی تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثير برون ‌سپاری  فرایندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

         
         
تاثیر اشتراک دانش برتوفیق برون‌سپاری خدمات فناوری اطلاعات فرج اله رهنورد،جلیل خاوندکار ۱۳۸۷   تاثیر اشتراک دانش برتوفیق دربرون‌سپاری خدمات فناوری اطلاعات را در سازمان های محلی استان زنجان را مورد مطالعه قرار داده اند.یافته های این پژوهش نشان می دهد که اشتراک دانش ،موفقیت راهبرد برون‌سپاری راتحت تاثیر قرار می دهد.
مطالعه اثرات برون‌سپاری بربهره وری در شرکت سهامی تولی پرس محمدرضا کیانمهر ۱۳۸۰   اثر برون‌سپاری بربهره وری در شرکت سهامی تولی پرس را مطالعه کرده ونتیجه گیری نمود که استراتژی برون‌سپاری باعث کاهش هزینه ها،بهبود نظارت وکنترل وپرداختن به کارهای اصلی سازمان گردیده می باشد.
بازآفرینی دولت اوزبرن وگیلر ۱۹۹۱ نشر افرا دولت اگر امکان پارو زدن را برای دیگران فراهم کند بهتر می تواند کشتی جامعه را هدایت کند، اگر بهترین مغزها وانرژی های سازمان گرفتار پارو زدن شوند هدایت کشتی دشوار خواهد گردید.

وجهانی شدن) برون‌سپاری فرآیندهای سازمان وتغییر وتحولات در این جهت منطبق با سیاستهای بلندمدت ،استراتژی واهداف سازمان می باشد. ( عالم تبریز،شایسته،۱۳۹۰ : ۱)

 مطالعه تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن