دانلود پایانامه : بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 92

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2-1-1-        عوامل موثر بر درگیری شغلی:

2-1-2-یکی از عوامل مهم سازمانی که می­تواند درگیر شدن در کار را تحت تأثیر قرار دهد، رعایت عدالت و انصاف در محیط کاری می باشد. پشتوانه این ادعا نظریه مبادله اجتماعی و طرفداری سازمانی درک شده می باشد. نظریه مبادله اجتماعی در سال 1964 توسط بالو مطرح گردید. بر طبق نظریه بالو سازمان عرصه مبادلاتاجتمعی دو طرفه میان افراد می باشد. گفته می­گردد که این مبادلات در دو سطح صورت می‌گیرد، سطح عام که ارتباط مبادله‌ای میان کارکنان و سازمان می‌باشد. و در سطح پایین‌ترمبادله‌ای می باشد که میان آنها و سرپرستان مستقیم صورت می‌گیرد (راچه و شانوک، 2006، ص 301) . هرچه این مبادلات با کیفیت بالاتری صورت گیرد افراد احساس می­کنند که مورد طرفداری سازمان قرار گرفته‌اند. پس طرفداری سازمانی ادراک شده[1] به عنوان کیفیت روابط میان کارمند و سازمان تعریف گردیده و به طور خاص افراد با سطح بالایی از طرفداری سازمانی ادراک شده بر این باورند که سازمان برای مشارکتشان ارزش قابل بوده و نگران و دلواپس آنان می‌باشد (راچ و شانوک، 2006، ص 301). متکی بر این احساس، افراد در سازمان‌ها به عنوان عضو فعال به ایفای تأثیر می‌پردازند و احساس خشنودی و رضایتمندی خواهند نمود. بعضی دیگر به دنبال این احساس می­کوشند ر پی فرصت­های مناسبی رضایت شغلی:

[1]Perceived Organizational Support (POS)

 مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران