دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تاریخی فلسفه طب مزاجی با توجه به آموزه های طبی اهل بیت (ع)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

3-1-طب مزاجی در سیستم نظام هستی

اولین قدم سلامت در طب مزاجی ،اعتقاد به مدیریت سیستمی هستی در وحدت نظام هستی ،پذیرش موجودی برتر و تاثیر گذار تام در زندگی بشر و عالم هستی می باشد.در این نگاه هر چیزی در این جهان بیانگر وجود خالق و آیه ای از آیات الهی به شمار می رود.” سَنُریهِم آیاتِنَا فی آفاقِ و الاَنفُس”[1]آیات الهی وارد بدن بشر می شودوبا نظام خلقت مرتبط می باشد واین سیستم متکسر می گردد به چهار جزء وعنصر،آب،باد،خاک وآتش

جدید، صور اشیا منشأ حیات می باشد در حالی که به نظر بوعلی این صور ثمره حیات می باشد
حیات، تمام عالم را فرا گرفته و این حیات از خالق عالم که مبدء همه نیکیهاست سرچشمه می گیرد. این اصل حیات نه تنها در بشر و حیوانات و نباتات تجلی کرده می باشد بلکه تمام موجودات را سوای عناصر اربعه در دامن خود فرا گرفته می باشد.. [2]بشر به عنوان جزئی از این جهان ،ازارکان و عناصر ؛تشکیل شده می باشد.تعاملات این چهار عنصر در کنشها و واکنشهای خود،طبیعتی ترکیبی به نام خلط را به وجودمی آوردکه در بشر پایدار می ماند .در این نگاه ،کل سیستم و عملکرد بدن برا ساس اخلاط اربعه می باشد و سلامتی یا بیماری بدن وابستگی شدیدی به نوع عملکرد آنها دارد.[3]

نطفه از اخلاط می باشد و اخلاط از غذا[4].بشر از نطفه ایجاد می شودو نطفه از خون درست می گردد، خون از غذا و غذا از حیوان ونبات تامین می گردد.حیوان غذا را از گیاه گرفته و گیاه از آب و زمین رویش می یابدو ریشه همه اینها از عناصر چهارگانه می باشد واین عناصر کل نظام هستی را دربر گرفته می باشد.”یَسئَلونَکَ عَنِ الرُوح قُلِ الرُوحُ مِن اَمرِ رَبّی”[5]

امام علی علیه السلام در نامه ای به حارث همدانی می فرماید:”صَدِّق بِماَ سَلَفَ وَاعتَبَرَ بِمَا مَضَی …و اخِرهاَ لاحِقٌ  بِاَوّلِها اول تاریخ به آخر تاریخ پیوسته .که این گفتار سیستمی بودن و ارتباط هستی را اظهار می کند.

[1] .فصلت. آیه53

 [2] نخعى آشتيانى، محمد مومن بن محمد حسين، تذكرة العلاج، 1جلد، دانشگاه علوم پزشكى ايران – تهران، چاپ: اول

[3].چغمینی.قانونچه.ص.500 به نقل از.شهین سالاروند.مروری کامل برامور طبیعیه در مبانی نظری طب سنتی ایران.ص253

[4] . ارموی.سراج الدین .لطائف الحکمه .تصحیح غلامحسین یوسفی .تهران.بنیاد فرهنگ ایران1351.ص.94

5.”ای رسول تو را از حقیقت روح می پرسند،جواب ده که روح ازعالم امر خداست”.اسراء.آیه 85.

 مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)