دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 92

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

  1. فضيلت مدني: مقصود از فضيلت مدني، تمايل به مشاركت و مسئوليت پذيري در زندگي سازماني و نيز ارائه تصويري مناسب از سازمان مي باشد. شناسايي فرصت‌ها و تهديدات محيطي حتي با هزينه شخصي نمونه‌اي از اين رفتارهاست.

زمينه اي تعريف كردند: حوزه وسيعي از رفتار كه صريحاً در توضیح شغل بيان نشده، ولي بر زندگي سازماني تأثیرگذار می باشد (مندوزا و لارا[1]، 2007: 56).

الگوهاي رفتاري موجود در مورد عملكرد زمينه اي و OCB، هم از نظر تئوري و هم از نظر عملي براي همه انواع شيوه هاي منابع انساني، از قبيل تجزيه و تحليل شغل، استخدام، انتخاب، آموزش، توسعه، ارزيابي عملكرد، بازپرداخت و حتي روابط كار و كارگر، داراي مفاهيم بسيار مهمي مي باشند (ورنر[2]، 2000: 17).

رفتار شهروندي سازماني، رفتاري منحصربه فرد، اختياري و فرا وظيفه اي می باشد كه در افزايش عملكرد اثربخش سازمان موثر می باشد و بطور مستقيم يا غيرمستقيم بوسيله سيستم پاداش رسمي سازمان سازماندهي نمي گردد. (لانس[3]، 2001: 552-538).

OCB شامل رفتار هاي اختیاري کارکنان می باشد که جزو وظایف رسمی آنها نیست و مستقیماً توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی گردد اما میزان تاثیر کلی سازمان را افزایش می‏دهد (هانگ[4] و همکاران، 2004: 195؛ ارگان[5]، 1997). عناصر کلیدي تعریف عبارت اند از:

  1. گونه اي از رفتارها که از آن چیزي که به طور رسمی توسط سازمان تعریف می گردد، فراتر می رود.
  2. یک گونه از رفتارهاي غیرمشخص.
  3. رفتارهایی که به طور مشخص پاداش داده نمی گردد و به وسیله ساختارهاي رسمی سازمان شناسایی نمی‏گردد.
  4. رفتارهایی که براي عملکرد، اثربخشی و موفقیت عملیات سازمان مهم هستند (کاسترو و همکاران، 2004: 27).

2-2-1-        اهمیت رفتار شهروندی سازمانی:

بيش از يك قرن می باشد كه تفكر غالب مديريت بر اين محور چرخيده و مي چرخد كه تمامي کوشش هاي سازمان بايد در جهت بهبود مستمر باشد. کوشش براي بهبود عملكرد از روزهاي اوليه شكل گيري رشته مديريت به عنوان اصل خدشه ناپذيري بوده می باشد كه هر روز وارد مباحث جديدتري مي‏گردد و حوزه‏هاي بيشتري را تسخير مي‏كند. در مكاتب اوليه مديريت، افراد با رفتارهايي ارزيابي مي شدند كه در توضیح شغل و شرايط احراز، از شاغل انتظار مي رفت، ولي امروزه رفتارهاي فراتر از آن مد نظر قرار گرفته می باشد. اين رفتارها جزء جدايي ناپذيري در مديريت عملكرد محسوب شده و در جنبه هاي مختلف سازماني وارد شده اند (حسني كاخكي و قلي پور، 1386: 117). اين موضوعي بديهي در ادبيات مديريت می باشد كه سازمان ها به كاركناني نيازمندند كه تمايل داشته باشند از الزامات تكاليف شغل رسمي خود پا را فراتر بگذارند. اقدام فراتر از تكاليف شغلي به رفتار شهروندي سازماني[6] (OCB) اشاره دارد كه در سال‏هاي اخير توجه زياد محققان را به خود معطوف داشته می باشد. (موریسون[7]، 1994: 1543). طي چندين دهه گذشته OCB تبديل به يك مفهوم عمده و مهم در رشته هاي روانشناسي و مديريت شده و توجه وسيعي را به خود جلب كرده می باشد. (فوت و تانگ[8]، 2008: 934).

صاحب نظران رفتار سازمانی در مطالعات خود درمورد ی رفتارهای شهروندی سازمانی به این نتیجه رسیدند که ارائه‏ی این گونه رفتارها از سوی کارکنان سازمان، چارچوبی فراهم می‏کند که مدیران می‏توانند با مدیریت کردن وابستگی های متقابل بین افراد در داخل یک واحد کاری اولاً باعث کاهش نیاز سازمان برای صرف منابع باارزش خود به مقصود انجام کارهای ساده شوند و با آزاد کردن این منابع باارزش، به ارتقای بهره وری در سازمان کمک کنند و ثانیاً به واسطه ی آزاد کردن زمان و انرژی، به افراد این امکان را می دهد تا با دقت بیشتری به وظایف خود مانند برنامه ریزی، حل مسأله و… بپردازند. ماحصل تمامی آن ها افزایش موفقیت در دستیابی به پیامدهای جمعی می باشد مورد نياز كار را از طريق حوادث پيش بيني نشده مهيا مي كند» و «به كاركنان در سازمان كمك مي كند» (فوت و تانگ، 2008: 934). در تحقيقات بعدي چندين مفهوم وابسته به OCB مورد بررسي قرار گرفته اند كه مي توان به رفتار فرانقش[9]، شهروندي اجتماعي[10]، رفتارهاي اجتماعي گرايانه[11]،[1] Mendoza & Lara

[2] Werner

[3] Lance

[4] Huang

[5] Organ

[6] Organizational Citizenship Behavior

[7] Morrison

[8] Foote & Tang

[9] Extra – Role Behavior

[10] Civic Citizenship

[11] ProSocial Behaviors

 مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران