دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان ( مطالعه موردي شعب بانك ملي خراسان شمالي)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

تکه ای از متن پایان نامه :

بسیاری از مردم در تعریف بازاریابی آنرا پیشبرد فروش و تبلیغات تلقی می‌کنند. آنها استدلال می‌کنند که شرکت‌ها همواره به دنبال فروش چیزی به مشتریان هستند.آنها هنگامی که می‌شنوند فروش تنها بخش کوچکی از وظایف بازاریابی را تشکیل می‌دهد، تعجب می‌کنند. اما، در واقع، حتی اگر هدف نهایی فروش باشد، وظایف سرمایه صاحبان سهام .اما آنها بعدهادریافتند که تامین نیازها و خواسته هاي مشتریان و منافع جامعه دربلند مدت اهمیت فراوانی دارد. این امر منجر به تولد و ظهور بازاریابی اجتماعی گردید و درحال حاضر بسیاري از شرکتها هنگام اتخاذ تصمیمات بازاریابی منافع جامعه را مورد توجه قرار می دهند. .(خورشیدی ومقدمی،1382،146)

 

2-5-تعاریف کلیدی بازاریابی اجتماعی:

کاتلر[1](1971)بازاریابی اجتماعی را طراحي، مداخله و کنترل برنامه هايي براي افزايش قابليت پذيرش يک ايده يا اقدام اجتماعي در يک گروه مخاطب تعریف می کند.(خیلانسرین،1387،8)

نوولی[2] ومانوف[3] نیز آن را روشی برای توانمندسازی مردم برای دخیل شدن ومسئولیت پذیری جهت رفاه سلامت وتوانایی حل مساله می دانند که راه های نو وخلاق را برای مواجه شدن با مسائل اجتماعی پیشنهادمی کند.(معینی،1386،91)

بهره گیری از مفاهیم و ابزارهای بازاریابی تجاری برای تاثیرگذاری روی رفتارهای فرد به مقصود ارتقای سلامتی فرد و جامعه بازاریابی اجتماعی بهره گیری از تکنیک های بازاریابی تجاری برای رسیدن به یک هدف اجتماعی می باشد.(دونوان[4]،2011،55)

بازاريابي اجتماعي بهره گیری از اصول وتكنيك هاي بازاريابي براي پرورش تغییر اجتماعی یا بهبود (تغییر در حوزه بهداشت عمومی یا اقدامات پیشگیرانه یا مدیریت تقاضای حمل ونقل) ویادیگر نیازهای اجتماعی می باشد.(کرایگ لیفبور[5]،2010 ،)

2-6-تاریخچه بازاریابی اجتماعی:

در سال 1952 انديشمندي به نام وايبه [6]يک سئوال انقلابي مطرح نمود که پاسخ به آن سال ها بعد به پايه گذاري”بازاريابي اجتماعي”منجر گردید. او پرسيد:”چرا  نتوانيم برادري را هم مثل صابون به مردم بفروشيم؟!”  او با[1] Kotler

[2] Novelli

[3] Manof

[4] Donovan

[5] Craig Lefebvre

[6] Wibbe

 مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان