دانلود پایانامه ارشد : بررسی تاریخی فلسفه طب مزاجی با توجه به آموزه های طبی اهل بیت (ع)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

1-14-ارواح

ارواح که جمع روح می باشد و آن به اصطلاح اطباء،عبارت از بخار خون طبیعی حاصل از لطایف اغذیه می باشد و آن را روح حیوانی و محل قوت حیات نامند و زیرا قسمتی از آن به دماغ آید ،روح نفسانی را به وجود می آورد که مبدا حس و حرکت می باشد و زیرا قسمتی از آن به کبد رود و استحاله یابد ،باعث اعمال تغذیه و نمو گردد و آن را روح طبیعی نامند به عبارت دیگر ، تولید ارواح از لطایف اخلاط می باشد و اعضاءاز کثایف آن ها و ارواح حامل و مرکب قوا هستند ،زیرا هیچ روحی بدون قوت نمی باشد . [1]پس صحیح و اصولی با همکاری مخاطب این اقدام را به نحو احسن انجام دهند.
شناخت و آگاهی از مزاج‌ها و طبایع کمک می‌کند تا زندگی بهتری داشته باشیم و در تصمیمات مهم زندگی، مانند انتخاب شغل و ازدواج و… دقت بیشتری نشان دهیم.

معرفی منابع

منابع زیاد و متعددی در ارتباط با این پایان نامه مطالعه گردید که مهمترین متون و منابعی که در این پژوهش بیشتر مورد رجوع بوده ،به اختصار معرفی و نقد می گردد.

کتب مرجع

کتاب: رساله ذهبیه ،امام رضا علیه السلام. ترجمه دکتر دریایی،بنیاد پژوهشهای اسلامی

این کتاب ارزشمند اسلامی را امام رضاعلیه السلام درجواب مامون نوشته می باشد. زمانی که مامون تشریح اصول حفظ صحت مزاج را از امام خواستار گردید و پیاپی درخواست خود را تکرار می نمود ،امام در پاسخ او این نامه را ابلاغ فرمود.هنگامی که این نامه به دست مامون رسید ، دستور دادآن را با آب طلا بنویسند.این نامه در بر گیرنده مجموعه ای از توصیه ها ،رهنمودها ی طبی عمومی و آموزه های ا رزنده می باشد،در بخشی از نامه  امام جسم بشر را به اخلاط چهارگانه تقسیم فرموده می باشد.و اعضای رئیسه و ارتباط آن را با بدن تشریح نموده می باشد.و به این موضوع به طور کامل پرداخته می باشد.این کتاب یکی از کتابهایی می باشد که در این پژوهش بیشترین بهره گیری از آن شده می باشد.کتابی جامع و کامل که به همه ابعا دطب مزاجی پراخته می باشد.

کتاب:ذخیره خوارزمشاهی.اسمعیل بن حسن بن محمد حسین جرجانی .ترجمه.شهرادمصطفوی.

[1] .نفیسی . ابو تراب.طب سنتی ایران.مجموعه مقالات طب سنتی ایران ص51

 مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)