دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تاریخی فلسفه طب مزاجی با توجه به آموزه های طبی اهل بیت (ع)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

تکه ای از متن پایان نامه :

داروشامل مواد گیاهی ، حیوانی و معدنی 3-درمان و پیشگیری بوسیله دست (که در طب سنتی شامل حجامت تر ،حجامت خشک،فصد،باد کش ،مالش،جراحی (داغ کردن و…)،فشار درمانی و غیره.

پس آنها حفظ سلامتی کامل را در تناسب خلط های بدن بشر می دانستند و اگر این تناسب به هم می خورد ،با تغییر در مزاج آن را متناسب می کردند.در طب ایران  باستان ،تمام اجزاءعالم مانند سیارات هم دارای یکی از طبع های چهارگانه بودند . افراد به نسبت آنکه در چه زمانی به دنیا آمده باشند و سیاره غالب زمان انعقاد نطفه و نیز زمان تولد چه بوده می باشد ، نه تنها بر مزاج فرد ،بلکه بر سیر تکوین زندگی او تا پایان عمر نیز تاثیر گذار بوده می باشد.[1] ابن سینا می گوید :خداوند در بدن آدمی نیرویی قرار داده می باشد تاصحت و سلامتی را حفظ ،و بیماری را از بین ببرد. این نیرو که در اصل نیروی تدبیر کننده بدن می باشد را اطبای قدیم ،طبیعت یا امور طبیعیه می نامیدند . به عبارتی دیگر امور طبیعیه اموری می باشد که تعادل بدن را از هر جهت حفظ نماید و در کتب مختلف این امور ، با اختلاف ذکر گردیده می باشد.[2]

او در نظر می گیرد.[3]با در نظر داشتن اینکه این نظریه مخالفین زیادی داشت اما همچنان پایه طب می باشد، اگرچه در دنیای غرب آنراقبول ندارند اما در مواردی هم ازآن بهره گیری می کنند.زیرا نمی توان آن را در درمان صرف نظر کرد و به درمان جامعی رسید..طب جدید مبتنی بر این عقیده می باشد که عالم از توده ماده مرده تشکیل یافته که از یک طریق بین ناپذیری حیات از آن به وجودآمده می باشد. در نظر ابن سینا تمام جهان مظهر یک اصل کلی حیات می باشد که به وسیله صور فعل خود را انجام می دهد. در طب جدید صور اشیا، منشأ حیات می باشد در حالی که به نظربوعلی این صور ثمره حیات می باشد

حیات تمام عالم را فرا گرفته و این حیات از خالق عالم که مبدءهمه نیکیهاست سرچشمه می گیرد. این اصل حیات نه تنها در بشر و حیوانات و نباتات تجلی کرده می باشد بلکه تمام موجودات را سوای عناصر اربعه در دامن خود فرا گرفته می باشد. فقط چهار عنصر فاقد حیات می باشد و حجم آنها به نظر بوعلی ناچیز می باشد مخصوصاً در مقایسه با افلاک.

[1]. راسته آموزه پزشکی مغان .گزارش رهام اشه.مسعود میرشاهی .نشراساطیر1383.ص.46.نودهی،مقاله ص 3

[2] سالاروند.252.مروری کامل بر امور طبیعیه در مبانی نظری طب سنتی ایران

[3].منتظر .رضا.طب اسلامی گنجینه تندرستی .ص.379-380

 مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)