دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان ( مطالعه موردي شعب بانك ملي خراسان شمالي)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

تکه ای از متن پایان نامه :

ارتباط شركت با مشتري می باشد . بدون آگاهي از نام و نشان تجاري ( كالا ) هيچ ارزش ويژه نام و نشان تجاري وجود ندارد .به اعتقاد ليزا وود[1] ارزش و يژه نام و نشان تجاري يعني  ارزش كامل يك نام و نشان تجاري به عنوان يك دارايي مستقل ، هنگامي كه فروخته مي گردد و يا مقياسي براي اندازه گيري درجه وابستگي مشتريان به يك نام و نشان تجاري و يا توصيفي از ارتباط و عقايدي كه مشتريان نسبت به يك نام و نشان تجاري دارند، اغلب تعريف اول را بعنوان ارزش ويژه نام و نشان تجاري ، تعريف دوم را بعنوان جاذبه نام و نشان تجاري ( مترادف با وفاداري به يك نام ونشان تجاري ) و تعريف سوم را بعنوان تصوير نام و نشان تجاري بيان مي دارند ، ليزا وود ( 2000 ) بيان مي نمايد ، ارزش ويژه نام و نشان تجاري مرتبط با ارزش اضافي می باشد، به بيان ديگر ارزش ويژه نام و نشان تجاري شامل ارزشي می باشد كه از طريق ارتباطات مشتريان و ادراك يك نام و نشان تجاري به محصول اضافه شده می باشد. (بامني مقدم و حيدرزاده ومهرزادي،  1390،30)

 

2-23-رویکردهای ارزش نام تجاری:

2-23-1-رويکرد مالي ارزش نام تجاري:

آکر ( 1991 ) آگاهی از برند را توانایی مصرف کننده در شناسایی یا به خاطرآوردن یک برند در یک طبقه محصول مشخص تعریف نمود مثلا به یاد آوردن نام و نشان خاصی مانندکوکاکولا. او در مدل خود اظهار می نماید که آگاهی از برند می تواند به وسیله عوامل زیر بر ارزش ویژه برند موثر باشد (آکر، 1991 ،61)

1) تکیه گاهی برای دیگر تداعی هایی که می تواند مورد توجه باشد ( 2) برقراری پیوند آشنا 3) نشانه ای برای پایداری/ تعهد مورد توجه قرار گرفتن. کلر ( 2003 ) بیان نمود که آشنایی با برند تأثیر مهمی در تصمیم خرید مصر ف کنندگان بازی می نماید و مزیت یادگیری، توجه و انتخاب را به همراه دارد.

به عقیده مک دونالد[2] و شارپ[3](2003)  آگاهی از برند یکی از بخش های اصلی مدل های معروف سلسله مراتب تاثیر تبلیغات و یکی از اهداف مهم فعالیت های ارتباطی برای مدیران بازاریابی می باشد و آنها از این مفهوم به عنوان ابزاری برای اندازه گیری اثربخشی فعالیت های بازاریابی و تبلیغات بهره گیری می نمایند. زمانی که یک مشتری با تعداد زیادی نام تجاری که با معیارهای او متناسب می باشد آشنا می باشد بعید به نظر می رسدکه برای جستجوی اطلاعات در مورد نام های تجاری نا آشنای حریف کوشش زیادی انجام دهد و یکی ازکارکردهای مهم آن[1]Lisa Wood

[2] Mc Donald

[3] Sharp

 مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان