دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثير برون ‌سپاری  فرایندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن

تکه ای از متن پایان نامه :

وظیفه دولت ایجاد امنیت و آرامش می باشد که مردم هیچگونه هراس وبیمی نسبت به تهدیدات حقوق وآزادی های مشروع خود نداشته باشند .یکی از زمینه های حفظ امنیت، تقویت بنیه دفاع ملی به مقصود مقابله با هر گونه تجاوز خارجی می باشد که هزینه های آن بایستی توسط دولت تأمین گردد .

2- وصول مالیات گامی درجهت رفع نابرابریهای اجتماعی وتوزیع عادلانه درآمد :  وصول مالیات براساس درآمد اشخاص می‌باشد­پس اشخاصی که درآمد بیشتری دارند، مالیات بیشتری به آنها تعلق می گیرد و به خزانه دولت واریز می‌گردد و از آنجا به بخشهایی زیرا صنعت وکشاورزی و غیره اختصاص می یابد. این اقدام دوتأثیردارد، یک تأثیرآن این می باشد که به کمک مالیاتهای وصول شده، امکانات رفاهی وزیر بنایی در جامعه ایجاد می‌گردد . تأثیر مالیاتها بر کاهش فقر ونابرابریها این می باشد که وقتی مالیاتها وصول می‌گردد قسمتی از آن صرف اموری زیرا تأسیس مدارس وآموزش رایگان ­برای همه افراد جامعه شده مانند افرادی که از نظر درآمدی امکان تحصیل درصورت رایگان نبودن را نخواهند داشت .

مالیات یکی از اجزای مهم سیاستهای دولت در بهبود توزیع درآمد می باشد و تمامی مالیاتها دارای اثر درآمدی بوده وبه نحوی در توزیع درآمد افراد تأثیر دارند . بطور مثال یکی ازمالیاتهای مؤثر بر توزیع درآمد که قادر می باشد نابرابری را کاهش دهد، مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص می باشد. بایستی توجه داشت هرچه نرخ این نوع مالیات بیشترباشد تأثیر آن در توزیع درآمد بیشتر خواهد بود. اما اگرنرخ نهایی مالیات بسیار بالا باشد، به دولتی و زير نظر وزير امور اقتصادی و دارايی ايجاد کند، با ايجاد اين سازمان کليه اختيارات، وظايف، نيروی انسانی، امکانات و تجهيزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارائی که در معاونت امور مالياتی و بخشها و حوزه های مالياتی به کار گرفته می شوند به اين سازمان منتقل می‌گردد.

۲-۶-۴ اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار می باشد.

بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر،  بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدهاوشبكه هاي آبرساني، راديوتلويزيون، پست وتلگراف وتلفن، هواپيمايي، كشتيراني ، راه و راه آهن و مانند اين ها می باشد كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت می باشد.

بخش خصوصي شامل آن قسمت ازكشاورزي ،دامداري، صنعت، تجارت­و­خدمات مي­گردد كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني می باشد.

 

 مطالعه تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن