دانلود : بررسی تاریخی و اجتماعی محله‌ی دردشت اصفهان

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخی و اجتماعی محله‌ی دردشت اصفهان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

 

2ـ3 اصفهان در دوران پس از اسلام

 

2-3-1- فتح اصفهان

اصفهان رسید (دینوری، 1364: 191).  ابن­اثیر هم­چنین از «یزید بن قیس» و «عمرو بن سلمه» به عنوان حاکمان اصفهان در زمان خلافت حضرت علی (ع) نام می­برد (ابن­اثیر، 1351: 236/ 4).

چندان روشن نیست که در زمان خلافت معاویه و جانشین او یزید چه بر اصفهان گذشته می باشد (فروزانی، 1375)؛ با این وجود هنگامی که مختار قیام نمود و بر پاره­ای از سرزمین­های تحت تسلط امویان استیلا پیدا نمود، از طرف خود نمایندگانی به مناطق متصرفه فرستاد؛ مانند امور اصفهان را به «یزید بن معاویه بجلی» واگذار نمود (دینوری، 1364: 337). در جریان قیام مختار، مردم اصفهان نیز مانند بسیاری از اهالی دیگر مناطق ایران، کمک­های شایان توجهی به او نمودند (همان،343).

با قدرت گرفتن زبیریان، «مصعب بن زبیر» از جانب خلیفه زبیری «عبدالله بن زبیر»، حاکم کوفه گردید و از این طریق بر عراق و ایران تسلط پیدا نمود. او در سال 68 ه.ق، «عتاب بن ورقاء» را به عنوان والی اصفهان منصوب نمود. در دوران حکومت «عتاب بن ورقاء»، خوارج پس از تصرف ری، به اصفهان حمله کردند اما موفق به تسخیر آن نشدند (محمودآبادی، 1375).

پس از کشته شدن «مصعب»، «حجاج بن یوسف ثقفی» که از طرف امویان به کار زبیریان در حجاز پایان داده بود، حاکم کوفه گردید. به نقل از مسعودی، در زمان حکومت ظالمانه حجاج بر عراق و ایران، مانند شهرهایی که با حجاج از در مخالفت در آمدند، شهر اصفهان بود؛ به طوری که مردم این شهر از دادن خراج به والیان اصفهان طفره می­رفتند؛ در این میان، پسر عموی حجاج حکومت اصفهان را تصاحب نمود. او در اصفهان با خشونت بسیار رفتار نمود و تعدادی از اهالی شهر را به قتل رسانید. شدت ظلم و قساوت وی سبب گردید که از آن به بعد مردم اصفهان مطیع او گردند (مسعودی، 1374: 173 ـ 174/ 2).

تا روی کار آمدن «عامر بن ضباره» که آخرین والی اموی اصفهان بود، افراد مختلفی حکومت اصفهان را در دست گرفتند. با شکست عامر از «قحطبه بن شبیب»  ـ فرمانده سپاه اعزامی از سوی ابومسلم خراسانی ـ که به مرگ حاکم اصفهان و غالب هوادارانش انجامید ( یعقوبی، 1366: 320/2)، اصفهان از یوغ امویان خارج گردید و به دست عباسیان افتاد.

 

2-3-3- اصفهان در عهد عباسیان

اصفهان شدند (فروزانی، 1375).

 مطالعه تاریخی و اجتماعی محله‌ی دردشت اصفهان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تاریخی و اجتماعی محله‌ی دردشت اصفهان