دانلود : بررسی تاریخی فلسفه طب مزاجی با توجه به آموزه های طبی اهل بیت (ع)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

تکه ای از متن پایان نامه :

1

نخستین و بهترین اخلاط، خون می باشد که گرم و تر می باشد و دلیل آن این می باشد که هنگامی که خون در بدن زیاد می گردد  ، حرارت و رطوبت غلبه می کند و بیماری های گرم وتر به وجودمی آید و از غذاهای  گرم وتر مثل گوشت و شراب تولید می گردد.[1]از این سخن بر می آید که خون خدمات زیادی برای بدن انجام می دهد وعامل رشد، نمو ، حرارت و بالندگی بدن می گردد.بدترین نوع خلط بلغم می باشد زیرا سخت  می باشد وسبب سستی و ضعف ،خرابی و به هم خوردن دستگاه های بدن می گردد ؛مثلاشب ها نمی تواند بخوابد و موقع روز خواب می باشد.

1-10-سردی و گرمی ومضرات آن

سردی و گرمی هر کدام دارای خصوصیاتی می باشد که در بدن بروز پیدا می کند؛و بدن نیز به همان صورت عکس العمل نشان می دهد.سردى بذات خود اشتها را ضعيف مى‏كند و آن را از ميان مى‏برد همچنانكه ساير افعال بدن را ناتوان مى‏گرداند[2].طبیعت سرد وتر،باز دارنده می باشد زیرا سردی ضد طبیعت روح بوده توان روحی را مختل کرده و مانع فرود آمدن نیرو به اعصاب وعضلات می گردد.[3] كسانى كه سردى و رطوبت بر مزاجشان چيرگى دارد كندى در حركات و تنبلى بر آنان غلبه دارد زيرا مزاج سرد حامل را كه قوّه باشد ضعيف مى‏كند و رطوبت، سبب سنگينى محمول مى‏گردد و هر دو سبب غلظت موادّ بدن و رطوبت‏هاى آن جوش حتی اگر خارج از حد اعتدال باشدوشادی و نشاط در حد اعتدال.[4]

هوای سرد بدن را صلب (محکم)و پر زور و کثیف می گرداند.و نمی گذارد حرارت غریزی ،به تحلیل رودو این سبب تجوید هضم می گرددو تجوید هضم موجب کثرت خون صالح می گردد وکثرت خون صالح موجب طراوت رنگ و کثرت تولد روح می گردد وهمه اینها ، سبب درازی عمر می گردد و مرضی که در هوای سرد ایجاد می  گردد، عبارت می باشد از زکام ، نزله ، صرع ، رعشه، فلج ، سکته ، سده و امثال اینها .[5]

[1] .مفرح القلوب .محمد شاه ارزانی .ص 45

[2] ابن مطران، اسعد بن الياس، بستان الأطباء و روضة الألباء، 1جلد، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى – تهران، چاپ: اول، 1386 ه.ش.ص.

3.احمدیه.رازدرمان.جلد3.ص.63

[4] .بو علی سینا .قانون.243-242

[5].گیلانی.اما.سته ضروریه.چ.اول.نشرالمعی.بی جا .1391بی نا.ص 53

 مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)