دانلود : بررسی تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان ( مطالعه موردي شعب بانك ملي خراسان شمالي)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

تکه ای از متن پایان نامه :

شخصیت عبارت می باشد از تمایل یا گرایشات خاص یا فرد و نشان دادن واکنش های خاص در رویارویی با موقعیت های مشابه .

با وجود اینکه تئوری های بسیار زیادی در مورد شخصیت مطرح شده می باشد اما همگی آنها دو مفروض مشترک دارند :

-همه افراد دارای ویژگی ها و خصایص درونی هستند .

– این خصایص در میان  افراد مختلف تفاوت های معنا دار و قابل اندازه گیری دارند.)هاوکینز و دیگران ، 1385 ،  278)

2-30- تأثیر نام تجاری در حوزه خدمات:

نام تجاری مي تواند به عنوان يك ابزار تدافعي بازاريابي به مقصود حفظ مشتريان فعلي و نيز به عنوان يك ابزارتهاجمي بازاريابي براي به دست آوردن مشتريان جديدعمل كند . اهميت بازاريابي تدافعي در بافت خدمات بادانستن اينكه هزينه جذب يك مشتري جديد از هزينه نگهداشتن همان مشتري قبلي بسيار بيشتر می باشد، مشخص شده می باشد . درك اين موضوع اهميت دارد كه در بافت خدماتي، نام تجاری خدماتي اصلي و سازمان مربوطه اغلب به يك معني مي باشند . در نتيجه، نام تجاری مفهوم شركتي گسترده تري در بافت خدماتي اتخاذ

 مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان